chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  CC0-verklaring

  Hieronder vindt u een samenvatting van de verklaring. De volledige en juridisch afdwingbare versie van de licentie is de versie CC0 1.0 Universeel die gepubliceerd is op de website van Creative Commons.

  "De overheidsinstantie die een werk onder deze verklaring plaatst, heeft het werk in het publiek domein geplaatst door het wereldwijd afstand doen van al haar rechten op het werk onder het auteursrecht, met inbegrip van alle gerelateerde en naburige rechten, voor zover dat is toegestaan door de wet. U kunt het werk kopiëren, wijzigen, en openbaar maken, ook voor commerciële doeleinden, zonder dat u daarvoor toestemming moet vragen. De octrooirechten of merkenrechten van enig persoon, of de rechten van andere personen op het werk of het gebruik ervan, zoals het recht op afbeelding of privacy worden op geen enkele manier aangetast door de CC0-verklaring. Tenzij expliciet is aangegeven, geeft de overheidsinstantie die dat werk onder een CC0-verklaring plaatst, geen enkele garantie over het werk, en wijst ze de aansprakelijkheid af voor elke schade door het hergebruik van het werk, voor zover dat rechtsgeldig is onder de toepasselijke wetgeving.

  Als u het werk gebruikt of citeert, mag u niet de indruk wekken dat het werk door de rechthebbende wordt erkend of goedgekeurd."