chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Challenge: Automatisch afleiden van de indeling van de weg vanuit verschillende bronnen - Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)

  Entiteit  Agentschap Informatie Vlaanderen
  Uiterste datum van indiening voorstel Momenteel geen dwingende deadline
  Contact

  Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
  sandbox@vlaanderen.be
  +32 485 30 90 11

  Context

  De Basiskaart Vlaanderen (GRB) is de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen.  Het GRB bevat grootschalige informatie/geometrieën van gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Informatie Vlaanderen staat conform het GRB-decreet in voor de praktische realisatie van deze basiskaart.

  De kartering van de verschillende wegopdeling- en wegdelingselementen gebeurt vandaag aan de hand van lijnen of polylines. Vanuit gebruikers leeft de vraag naar een afbakening van de verschillende functionele vlakken van de weg: fietspaden, voetpaden, bermen, parkeerstroken, rijbaan,…

  Omschrijving

  Informatie Vlaanderen wil onderzoeken in welke mate deze functionele vlakken automatisch kunnen afgeleid worden op basis van beschikbare grootschalige lijngerichte informatie uit het GRB gecombineerd met informatie uit andere bronnen (vb. luchtbeelden, open street map, … )

  Voorbeeld:

  Basiskaart Vlaanderen (GRB – Vlaaderen): lijngerichte indeling van de weg   Basiskaart Grootschalige topografie (BGT - Nederland): vlakgerichte indeling van de weg

  Figuur Links: Basiskaart Vlaanderen (GRB – Vlaaderen): lijngerichte indeling van de weg     

  Figuur Rechts: Basiskaart Grootschalige topografie (BGT - Nederland): vlakgerichte indeling van de weg

  Jouw voorstel indienen

  Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

  Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be. We nemen contact met je op om verder af te spreken. 

  Wat levert het mij op?

  Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:   

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem. 
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.  
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… . 
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.  
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … . 
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking. 
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…