chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Challenge: VR-ervaring tijdens openbaar onderzoek - departement Omgeving

  Entiteit 

  departement Omgeving – Afdeling data informatiebeheer en digitale

  maatschappij

  Uiterste datum van indiening voorstel Momenteel geen dwingende deadline
  Contact

  Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
  sandbox@vlaanderen.be
  +32 485 30 90 11

  Context 

  Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen en heeft de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger.
  • Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.

  Het departement omgeving wil meer datagedreven werken. Op dit moment zit data dikwijls vervat in documenten en is machinale interpreteerbaarheid erg beperkt. Voor de ruimtelijke planningsprocessen en de vergunningsprocessen, wil het departement omgeving bekijken in welke mate BIM (building information model) een drager kan zijn van gestructureerde informatie die op vele vlakken een verbetering van de dienstverlening en de interne werking zou toelaten.

  Ook wensen we data van planning en vergunning  (het ene biedt het kader voor het andere) meer koppelbaar te maken. Op die manier wordt het mogelijk om de vergunning machinaal te valideren tegen het planningskader waarbinnen men deze vergunning uitgevoerd wil zien worden.

  Omschrijving

  Om bovenstaande geformuleerde doelstelling te bereiken is er nog veel onderzoek en verkenning van de mogelijkheden op de markt nodig. Ook zal dit enkel slagen als dit ingebed zit in een change management traject.

  Binnen deze challenge willen we de focus leggen op het mogelijk maken van een VR ervaring in kader van openbaar onderzoek welke gebaseerd is op de opgestelde plannen die de burger een echt gevoel  geven van hoe de omgeving veranderd zal worden indien het plan wordt uitgevoerd.

  De data die achter het opgestelde plan zit, zou bruikbaar moeten zijn om :

  1. de VR ervaring mogelijk te maken
  2. de data te hergebruiken in register, authentieke bronnen enz

  Het departement omgeving ziet op dit moment in BIM een mogelijke drager van informatie om dit te realiseren.

  De challenge wordt als geslaagd beschouwd als :

  • aangetoond wordt dat BIM of een alternatieve drager gebruikt kan worden om vorm te geven aan een VR ervaring zodat burgers tijden het openbaar onderzoek het plan kunnen evalueren.
  • aangetoond wordt dat het mogelijk is voor de betrokkenen om hen opmerkingen op een of andere manier te geven op het plan en dat deze opmerkingen verwerkt kunnen worden op een gestructureerde wijze.
  • we een idee hebben over de haalbaarheid van het opleveren van plannen in zo een formaat door de studiebureaus die op dit moment zulke plannen maken. Mocht de haalbaarheid laag zijn, dan dient bekeken te worden wat de slaagkansen kan verhogen en welke acties hiervoor nodig zijn.
  • we in staat zijn om de data te extraheren uit de plannen en op te slaan in klassieke databeheerssystemen (rdbms en gis systemen)

  Jouw voorstel indienen

  Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

  Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be. We nemen contact met je op om verder af te spreken. 

  Wat levert het mij op?

  Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:     

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem. 
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.  
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… . 
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.  
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … . 
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking. 
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…