chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers Audit Vlaanderen

  Audit Vlaanderen wil een onafhankelijke(externe link)objectieve(externe link) en bekwame(externe link) partner zijn van het management(externe link) bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico's(externe link).

  Audit Vlaanderen evalueert en formuleert aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de organisatie (het interne controlesysteem), doet dat aan de hand van verschillende audits en biedt een aantal raadgevende diensten

  Klik hier voor meer informatie over Audit Vlaanderen.

  Aantal dossiers

  In 2016 werden twee rapporten opgeleverd van forensische audits die in 2015 werden opgestart. In 2016 werden twee forensische audits begonnen, waarvan er 1 auditrapport werd opgeleverd in 2016.

  In 2016 ontving Audit Vlaanderen 23 meldingen m.b.t. mogelijke onregelmatigheden:

  • voor 2 meldingen werd na vooronderzoek een forensische audit opgestart;
  • voor 1 melding werd begin 2017 een forensische audit opgestart;
  • voor 2 meldingen was het vooronderzoek eind 2016 nog niet beëindigd;
  • aan 9 meldingen werd geen verder gevolg gegeven (het voorwerp van 2 klachten situeerde zich buiten het werkterrein; 5 meldingen waren niet onderzoekbaar wegens te weinig aanknopingspunten; bij 1 melding was reeds een onderzoek door de revisor gebeurd; 1 melding was reeds behandeld in een eerdere audit en bevatte geen nieuwe informatie);
  • bij 2 meldingen werd overgegaan tot advisering van de betrokken entiteit;
  • 6 meldingen werden, na advies door Audit Vlaanderen, door de entiteit zelf onderzocht;
  • 1 melding werd weerhouden als mogelijke toekomstige procesaudit.
  Analyse cijfers 2015 (aantal dossiers)

  In 2015 werden door Audit Vlaanderen (link is external)(externe link) bij de diensten van de Vlaamse administratie drie forensische audits opgestart, waarvan er 1 auditrapport werd opgeleverd in 2015. Raadpleeg het jaarverslag van Audit Vlaanderen(externe link) voor meer informatie.

  In 2015 ontving Audit Vlaanderen 26 meldingen van mogelijke onregelmatigheden:

  • voor twee meldingen werd na vooronderzoek een forensische audit uitgevoerd (een derde forensische audit werd opgestart na vaststellingen tijdens de uitvoering van een procesaudit);
  • voor twee meldingen was het vooronderzoek eind 2015 nog niet beëindigd;
  • één melding werd geïntegreerd in een opgestarte ad-hocaudit;
  • aan veertien meldingen werd geen verder gevolg gegeven (van acht klachten werden tijdens het vooronderzoek geen bewijzen van onregelmatigheden gevonden; vier meldingen waren niet onderzoekbaar wegens te weinig aanknopingspunten; bij twee meldingen was al een gerechtelijke procedure opgestart of afgesloten);
  • bij drie meldingen werd overgegaan tot advisering van de betrokken entiteit;
  • één melding werd geselecteerd als mogelijke procesaudit in de nabije toekomst;
  • drie meldingen werden, na advies van Audit Vlaanderen, door de entiteit zelf onderzocht.
  Analyse cijfers 2014 (aantal dossiers)

  In 2014 werden door Audit Vlaanderen(externe link) bij de diensten van de Vlaamse administratie zes forensische audits opgestart bij de Vlaamse administratie, waarvan er eind 2014 vier auditrapporten zijn opgeleverd. Raadpleeg het jaarverslag van Audit Vlaanderen(externe link) voor meer informatie.

  In 2014 ontving Audit Vlaanderen 22 meldingen van mogelijke fraude bij de Vlaamse administratie:

  • Voor zes meldingen werd na vooronderzoek een forensische audit uitgevoerd. Twee forensische audits worden in 2015 opgestart.
  • Eén melding werd geïntegreerd in een opgestarte forensische audit;
  • Aan vijf meldingen werd geen verder gevolg gegeven (van twee klachten werden tijdens het vooronderzoek geen bewijzen van onregelmatigheden gevonden; drie meldingen waren niet onderzoekbaar door te weinig aanknopingspunten);
  • Bij twee meldingen werd overgegaan tot advisering van de entiteit;
  • Drie meldingen werden doorgegeven aan een andere integriteitsactor (telkens de Vlaamse Ombudsdienst omdat de betrokken entiteiten niet behoorden tot het audituniversum van Audit Vlaanderen);
  • Voor twee meldingen werd informatie opgevraagd bij de betrokken entiteit. Het vooronderzoek resulteerde in een nota aan de entiteit met aandachtspunten voor de toekomst;
  • Eén melding bleek al door de entiteit zelf onderzocht.

  Daarnaast stelt Audit Vlaanderen ook beleidsgerichte rapporten op. Deze bieden elke minister, voor de totaliteit van alle departementen en/of agentschappen die onder zijn/haar bevoegdheid vallen, inzicht in de stand van zaken of de evolutie van:

  • de maturiteitsinschatting inzake organisatiebeheersing en de ondernomen acties hierbij;
  • de realisatiegraad van de aanbevelingen;
  • de uitbouw en de implementatie van een systeem van risicomanagement.

  Hieruit blijkt dat het thema Organisatiecultuur en de doelstelling Integriteit de sterkst verbeterde aspecten van organisatiebeheersing zijn. Bij de algemeen positieve evolutie horen wel enkele kanttekeningen. Allereerst biedt een hoge maturiteitsinschatting geen garantie dat de belangrijkste risico’s onder controle zijn. Audit Vlaanderen stelt vast dat de helft van de entiteiten nog onvoldoende bewust omgaat met het beheersen van risico’s. Daarbij komt ook dat de Vlaamse administratie volop in verandering is.

  Ondernomen acties