chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers Audit Vlaanderen

  Audit Vlaanderen wil een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner zijn van het management bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico’s..

  Audit Vlaanderen evalueert en formuleert aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de organisatie (het interne controlesysteem), doet dat aan de hand van verschillende audits en biedt een aantal raadgevende diensten

  Aantal dossiers

  In 2017 werd één rapport opgeleverd van een forensische audit die in 2016 werd opgestart. In 2017 werden 4 forensische audits begonnen, waarvan 2 auditrapporten werden opgeleverd in 2017.

  In 2017 ontving Audit Vlaanderen 22 meldingen m.b.t. mogelijke onregelmatigheden:

  • voor 4 meldingen werd na vooronderzoek een forensische audit opgestart;
  • voor 3 meldingen was het vooronderzoek eind 2017 nog niet beëindigd;
  • aan 5 meldingen werd geen verder gevolg gegeven (het voorwerp van 1 klacht situeerde zich buiten het werkterrein; 3 meldingen waren niet onderzoekbaar wegens te weinig aanknopingspunten; 1 melding was reeds behandeld in een eerdere audit en bevatte geen nieuwe informatie);
  • 7 meldingen werden, na advies door Audit Vlaanderen, door de entiteit zelf onderzocht;
  • Voor 1 melding werd in overleg met de Vlaamse Ombudsdienst en na informatie van de melder het onderzoek overgelaten aan de Vlaamse Ombudsdienst die beter gesitueerd is om de melding in zijn geheel aan te pakken;
  • 1 melding was bedoeld als adviesvraag door de melder, Audit Vlaanderen heeft de melder in een gesprek geadviseerd over de mogelijkheden tot subsidieaanvragen
  • 1 melding werd weerhouden als mogelijke toekomstige procesaudit.

  Nieuwe dossiers 2017

  Totaal aantal dossiers: 22.