chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers coördinator integriteitszorg

  De coördinator Integriteitszorg werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid. 

  De coördinator Integriteitszorg is voornamelijk een beleidsfunctie en geen meldpunt voor integriteitsschendingen bij de Vlaamse overheid, maar komt door met het thema bezig te zijn, ook in aanraking met meldingen. Als voorzitter van het virtueel bureau Integriteit legt de coördinator de brug tussen actoren voor een multidisciplinaire samenwerking bij dossiers.

  De coördinator ontvangt meldingen via verschillende kanalen, zoals Spreekbuis en 1700, maar ook rechtstreeks van de melders zelf. Vaak wordt de coördinator ook door andere actoren betrokken, vooral de preventieadviseurs psychosociaal welzijn en Audit Vlaanderen, om samen te werken aan bepaalde dossiers.  De meldingen gaan over 'vermoedelijke' schendingen, de bevoegde actoren doen vervolgens onderzoek om te weten of het gaat over effectieve schendingen.

  Aantal dossiers en thema's

  In 2016 ontving de coördinator Integriteitszorg 14 dossiers, dat ligt volledig in de lijn met vorige jaren: in 2014 en 2015 (15 dossiers) en in 2013 (16 dossiers). De meeste van de meldingen werden gedaan door de melder zelf. Slechts een paar meldingen kwamen via andere kanalen zoals een preventieadviseur psychosociaal welzijn of een leidinggevende.

  Alle dossiers gingen in 2016 over kwesties bij de Vlaamse overheid (13 dossiers) en werden allemaal gemeld door medewerkers van de Vlaamse overheid, er waren geen meldingen van externen.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen integriteitsschendingen tegenover personeelsleden (op vlak van gedrag, leidinggeven, samenwerken en klantgerichtheid) en integriteitsschendingen met betrekking tot middelen (corruptie, belangenvermenging, geschenken en uitnodigingen, informatie, materiaal, misbruik bevoegdheid en rookklachten). In 2016 ging het overgrote deel van de dossiers over schendingen ten opzichte van middelen zoals verspilling of wanprestatie en onverenigbare (neven)functies of bindingen. De thema’s waarover in 2016 gemeld werd, zijn erg divers gaande van onverenigbaarheid van (neven)functies of bindingen, verspilling of wanprestatie, fraude, arbeidsvoorwaarden en psychisch geweld.

  Lees hier de analyse van de cijfers 2015 (aantal dossiers en thema's)

  In 2015 behandelde de coördinator Integriteitszorg 15 dossiers, dat ligt volledig in de lijn met vorige jaren: in 2014 (15 dossiers) en in 2013 (16 dossiers). De meeste van de meldingen werden gedaan door de melder zelf. Slechts een paar meldingen kwamen via andere kanalen zoals Spreekbuis of een contactpersoon integriteit van entiteit. 

  Het merendeeI van de dossiers gingen in 2015 over kwesties bij de Vlaamse overheid (13 dossiers), zowel gemeld door medewerkers van de Vlaamse overheid als externen. Daarnaast ging één melding over een lokaal bestuur en was er één melding die niet kon thuisgebracht worden.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen integriteitsschendingen tegenover personeelsleden (op vlak van gedrag, leidinggeven, samenwerken en klantgerichtheid) en integriteitsschendingen met betrekking tot middelen (corruptie, belangenvermenging, geschenken en uitnodigingen, informatie, materiaal, misbruik bevoegdheid en rookklachten). In 2014 ging het overgrote deel van de dossiers over schendingen ten opzichte van middelen zoals corruptie en misbruik van bevoegdheid. De thema’s waarover in 2015 gemeld werd, zijn erg divers gaande van misbruik van bevoegdheid, onverenigbaarheid van (neven)functies of bindingen, tot corruptie, fraude, discriminatie, misbruiken in de vrije tijd en arbeidsvoorwaarden.

  Lees hier de analyse van de cijfers 2014 (aantal dossiers en thema's)

  Er waren in 2014 ongeveer even veel meldingen als in 2013. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen integriteitsschendingen tegenover personeelsleden (op vlak van gedrag, leidinggeven, samenwerken en klantgerichtheid) en integriteitsschendingen met betrekking tot middelen (corruptie, belangenvermenging, geschenken en uitnodigingen, informatie, materiaal, misbruik bevoegdheid en rookklachten). In 2013 kwamen er meer integriteitsschendingen t.o.v. personeelsleden terecht bij de coördinator Integriteitszorg zoals integriteitsschendingen met betrekking tot leidinggevenden. In 2014 ging het overgrote deel van de dossiers over schendingen ten opzichte van middelen zoals corruptie en misbruik van bevoegdheid.

  Ondernomen acties

  De meeste acties die de coördinator Integriteitszorg nam, waren adviezen, gesprekken en terugkoppeling met de melder en samenwerking met of doorverwijzing naar andere bevoegde actoren zoals de Vlaamse Ombudsdienst, Audit Vlaanderen en de preventieadviseurs psychosociaal welzijn of de hiërarchische lijn in de betrokken entiteit. Per dossier zijn meerdere acties mogelijk.

  Lees hier de analyse van de cijfers 2015 (ondernomen acties)

  In 2015 nam de coördinator in de eerste plaats contact op met bevoegde actoren voor meer informatie in te winnen of om samen de dossiers te behandelen. Soms verwees de coördinator Integriteitszorg ook door naar de preventieadviseurs psychosociaal welzijn als het ging over welzijnsgerelateerde aspecten. De meeste acties waren adviezen, gesprekken en terugkoppeling met de melder….  Per dossier zijn meerdere acties mogelijk.

  Lees hier de analyse van de cijfers 2014 (ondernomen acties)

  In 2013 wees de coördinator de dossiers in de eerste plaats door naar de bevoegde actoren, zoals naar Audit Vlaanderen en de preventieadviseurs psychosociaal welzijn. In 2014 heeft de coördinator naast doorverwijzingen, ook zelf meer actie ondernomen zoals gesprekken met de melder, brieven aan de leidend ambtenaar van de betrokken entiteit…. Per dossier zijn meerdere acties mogelijk.

  Soorten infovragen

  In 2016 noteerde de coördinator 19 infovragen. De scheidingslijn met meldingen is niet altijd even duidelijk te trekken. Wat soms eerst als een infovraag wordt geformuleerd, blijkt nadien toch een melding of hulpvraag te bevatten. De vragen gingen over een brede waaier aan thema’s, er werden verschillende vragen gesteld over overheidsopdrachten, cumulatie, draaideurconstructies, objectiviteit en over de implementatie van de deontologische code en ICT-code of over het omgaan met giften en geschenken.

  Lees hier de analyse van de cijfers 2015 (soorten infovragen)

  Naast meldingen ontvangt de coördinator Integriteitszorg ook heel wat vragen. De scheidingslijn met meldingen is niet altijd even duidelijk te trekken. Wat soms eerst als een infovraag wordt geformuleerd, blijkt nadien toch een melding of hulpvraag te bevatten. In 2015 noteerde de coördinator 20 infovragen. De vragen gingen over een brede waaier aan thema’s, er werden wel meerdere vragen gesteld over cumulatie, draaideurconstructies en hoe de deontologische code levend maken of hoe de code in combinatie met waarden in de praktijk brengen.