chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers coördinator integriteitszorg

  De coördinator Integriteitszorg werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid. 

  De coördinator Integriteitszorg is voornamelijk een beleidsfunctie en geen meldpunt voor integriteitsschendingen bij de Vlaamse overheid, maar komt door met het thema bezig te zijn, ook in aanraking met meldingen. Als voorzitter van het bureau Integriteit legt de coördinator de brug tussen actoren voor een multidisciplinaire samenwerking bij dossiers.

  De coördinator ontvangt meldingen via verschillende kanalen, zoals Spreekbuis en 1700, maar ook rechtstreeks van de melders zelf. Vaak wordt de coördinator ook door andere actoren betrokken, vooral de preventieadviseurs psychosociaal welzijn en Audit Vlaanderen, om samen te werken aan bepaalde dossiers.  De meldingen gaan over 'vermoedelijke' schendingen, de bevoegde actoren doen vervolgens onderzoek om te weten of het gaat over effectieve schendingen.

  Aantal dossiers en thema's

  In 2017 ontving de coördinator Integriteitszorg 8 dossiers, dat is lager dan vorige jaren:  in 2016 (14 dossiers), in 2014 en 2015 (15 dossiers) en in 2013 (16 dossiers). De meeste van de meldingen werden gedaan door de melder zelf. Slechts een paar meldingen kwamen via andere kanalen zoals een leidinggevende of HR-verantwoordelijke.

  Alle dossiers gingen in 2017 over kwesties bij de Vlaamse overheid (8 dossiers) en werden allemaal gemeld door medewerkers van de Vlaamse overheid, er waren geen meldingen van externen.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen integriteitsschendingen tegenover personeelsleden (op vlak van gedrag, leidinggeven, samenwerken en klantgerichtheid) en integriteitsschendingen met betrekking tot middelen (corruptie, belangenvermenging, geschenken en uitnodigingen, informatie, materiaal, misbruik bevoegdheid en rookklachten). In 2017 ging het overgrote deel van de dossiers over schendingen ten opzichte van middelen zoals verspilling of wanprestatie en onverenigbare (neven)functies of bindingen en (mogelijke) belangenvermenging. De thema’s waarover in 2017 gemeld werd, zijn erg divers gaande van onverenigbaarheid van (neven)functies of bindingen, verspilling of wanprestatie, (vermoeden van) corruptie, diefstal, fraude, discriminatie en verslavingsproblematiek.

  Ondernomen acties

  De meeste acties die de coördinator Integriteitszorg nam, waren adviezen, gesprekken en terugkoppeling met de melder en samenwerking met of doorverwijzing naar andere bevoegde actoren zoals de Vlaamse Ombudsdienst, Audit Vlaanderen en de preventieadviseurs psychosociaal welzijn of de hiërarchische lijn in de betrokken entiteit. Per dossier zijn meerdere acties mogelijk.

  Soorten infovragen

  In 2017 noteerde de coördinator 27 infovragen. De scheidingslijn met meldingen is niet altijd even duidelijk te trekken. Wat soms eerst als een infovraag wordt geformuleerd, blijkt nadien toch een melding of hulpvraag te bevatten. De vragen gingen over een brede waaier aan thema’s, er werden verschillende vragen gesteld over cumulatie, neutraliteit, de toepassing van de deontologische code, spreekrecht, belangenconflicten, het omgaan met giften en geschenken, evaluatie (PLOEG), misbruik van bevoegdheid, zorgvuldig gebruik van middelen, klantgerichtheid, het verloop van de meldingsprocedure en transparante communicatie.