chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers Employee Assistance Program (EAP)

  Het Agentschap Overheidspersoneel heeft een overeenkomst met een externe partner die kan instaan voor  psychologische begeleiding bij werkgerelateerde problemen (bv. stress, burn-out, conflicten) en psychologische opvang na werkgerelateerde traumatische ervaringen (bv. een zwaar arbeidsongeval).

  Eén van de twee luiken van de overeenkomst omvat EAP (Employee Assistance Program). Dit is psychologische begeleiding bij werkgerelateerde problemen (het andere luik is traumazorg).Personeelsleden die nood hebben aan psychologische begeleiding om het vertrouwen in zichzelf en de werkomgeving te herstellen kunnen deelnemen aan 5 psychotherapiesessies (max. 1 uur). Deze begeleiding kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen en behandelen van burn-out. 

  De personeelsleden kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de externe partner voor EAP en traumazorg. De contactpersonen per entiteit, de preventieadviseurs, de centrale vertrouwenspersonen en de re-integratieambtenaren kunnen een interventie aanvragen bij de externe partner.

  Aantal dossiers en gespreksuren

  In de periode tussen 2014 en 2016 zijn aanmeldingen voor EAP sterk gestegen. Voor deze dossiers kennen we sinds 2014 een rechtlijnige stijging van het aantal nieuwe dossiers; van 13 in 2013, naar 50 in 2014 tot 146 in 2016. We kennen dus een zeer sterke stijging van het aantal nieuw geopende dossiers EAP in de afgelopen drie jaren. Niet enkel het aantal dossiers stijgt maar ook het aantal verschillende entiteiten van de diensten Vlaamse overheid die beroep doen op de raamovereenkomst EAP en traumazorg stijgt exponentieel.

  De aanmeldingen voor de gesprekken gebeurt in 2/3de van de gevallen door de het uniek aanspreekpunt en voor 1/3de door de centrale welzijnsactoren.

  Wat het aantal gesprekken betreft, zijn de meeste gesprekken kortdurend. Er is wel een stijging te merken van de interventies op middellange termijn (dit wil zeggen tussen de 6 en 10 gesprekken).

  Analyse cijfers 2015 (aantal dossiers en gespreksuren)

  Het aantal dossiers van EAP is gestegen van 50 dossiers in 2014 naar 99 dossiers in 2015. Dit is dus een verdubbeling van het aantal dossiers. De stijging is voornamelijk waar te nemen in de dossiers rond burn-out, stress en andere professionele problemen. Deze grafieken tonen aan dat er een opmerkelijke stijging is van zowel het aantal dossiers als het aantal gesprekken rond burn-out en stress.

  Het aantal dossiers stijgt naar 99 en het aantal gespreksuren naar 710. Dit is een verdrievoudiging van het aantal gespreksuren t.o.v. 2014.

  Analyse cijfers 2014 (aantal dossiers en gespreksuren)

  Het aantal dossiers van EAP is gestegen van 13 in 2013 naar 50 dossiers in 2014. Dus dit is meer dan een verdrievoudiging. De stijging is voornamelijk waar te nemen in de dossiers rond burn-out, stress en andere professionele problemen.

  Aanmeldingsreden

  Het merendeel van de EAP aanmeldingen heeft als oorzaak burn-out en stress over de drie jaren heen. De aanmelding wegens stress is bovendien consequent in stijgende lijn over de drie jaren.

  Ook aanmeldingen wegens conflicten komen relatief veel voor.  Er is ook een relatief hoog aantal loopbaanbegeleidingen waarvan men zich de vraag kan stellen of dit een kerntaak is van de externe partner en of er hier geen andere oplossingen voor bestaan zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid. In 2014 was er een hoog aantal aanmeldingen wegens depressie. Deze aanmeldingsoorzaak komt wel veel minder voor dan aanmeldingen wegens stress en burn-out.

  Analyse cijfers vorige jaren (aanmeldingsreden)

  Er is een opmerkelijke stijging van zowel het aantal dossiers als het aantal gesprekken rond burn-out en stress.