chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers Employee Assistance Program (EAP)

  Het Agentschap Overheidspersoneel heeft een overeenkomst met een externe partner die kan instaan voor  psychologische begeleiding bij werkgerelateerde problemen (bv. stress, burn-out, conflicten) en psychologische opvang na werkgerelateerde traumatische ervaringen (bv. een zwaar arbeidsongeval). Sinds 1/9/2017 werken we met een nieuwe externe partner vermits de raamovereenkomst opnieuw gegund diende te worden wegens uitputting van het voorziene budget.

  Eén van de twee luiken van de overeenkomst omvat EAP (Employee Assistance Program). Dit is psychologische begeleiding bij werkgerelateerde problemen (het andere luik is traumazorg).Personeelsleden die nood hebben aan psychologische begeleiding om het vertrouwen in zichzelf en de werkomgeving te herstellen kunnen deelnemen aan 5 psychotherapiesessies (max. 1 uur). Deze begeleiding kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen en behandelen van burn-out. 

  De personeelsleden kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de externe partner voor EAP en traumazorg. De contactpersonen per entiteit, de preventieadviseurs, de centrale vertrouwenspersonen en de re-integratieambtenaren kunnen een interventie aanvragen bij de externe partner.

  Aantal dossiers en gespreksuren

  Na een stijging van het aantal aanmeldingen voor EAP in de periode tussen 2014 en 2016, is er in 2017 een lichte daling van het aantal dossiers en gespreksuren. Het aantal dossiers bedroeg 10 in 2011 en steeg naar 146 in 2016. Een lichte daling naar 141 dossiers werd ingezet in 2017. Na een zeer sterke stijging van het aantal nieuw geopende dossiers EAP in de afgelopen drie jaren, is er dus voor het eerst sinds 2011 een lichte daling merkbaar.

  Midden 2016 werd het actieplan werkgebonden stress en burn-out gelanceerd. In de tweede helft van 2016 en in 2017 hebben veel entiteiten binnen de Vlaamse overheid gesensibiliseerd rond stress en burn-out en workshops ingericht rond primaire preventie. Dit is een mogelijke verklaring van de lichte daling. In het najaar van 2017 werd eveneens meegedeeld dat de gesprekken voor EAP en traumazorg vanaf 2018 niet meer centraal gefinancierd zullen worden maar door de entiteiten zelf betaald zullen worden. Dit is ook een mogelijke verklaring voor de daling waarbij entiteiten zich in de tweede helft van 2017 al zijn gaan voorbereiden op deze nieuwe regeling.

  De aanmeldingen voor de gesprekken gebeurt in 2/3de van de gevallen door de het uniek aanspreekpunt en voor 1/3de door de centrale welzijnsactoren.

  Wat het aantal gesprekken betreft, zijn de meeste gesprekken kortdurend. Er is een stijging te merken van de interventies op middellange termijn (dit wil zeggen tussen de 6 en 10 gesprekken) maar het aantal interventies op lange termijn (meer dan 10 gesprekken) zijn nihil geworden.

  Aanmeldingsreden

  Het merendeel van de EAP aanmeldingen heeft als oorzaak burn-out en stress over de laatste 4 jaren heen. De aanmelding wegens stress is na een stijging de laatste 3 jaar, in dalende lijn. Dit kan eveneens te maken hebben met de lancering van het actieplan werkgebonden stress en burn-out dat inzet op primaire preventieve maatregelen midden 2016.

  De categorie familiale problemen is sterk gestegen in 2017 in vergelijking met de vorige jaren.

  Door te veranderen van aanbieder zijn er 3 nieuwe categorieën bijgekomen: workload, werk-privé balans en andere. Voor deze 3 categorieën is geen vergelijking met vorige jaren mogelijk.

  De aanmeldingen wegens pesten zijn gestegen in vergelijking met vorige jaren.