chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers re-integratie

  De Vlaamse overheid wil haar medewerkers met langdurige gezondheidsproblemen alle kansen geven om zich goed te re-integreren na hun langdurige afwezigheid wegens ziekte. Lees meer over de visie op re-integratie.

  In eerste instantie is het de bedoeling dat de leidinggevende en/of hr-medewerker, samen met de medewerker die wegens ziekte langdurig afwezig is, zelf de nodige stappen zet voor een succesvolle re-integratie van de medewerker. Maar wanneer dit niet lukt kan het betrokken personeelslid, de leidinggevende of hr-medewerker bij de re-integratieambtenaren van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) terecht (2de lijn). 

  In 2013 en tot half 2014 werd de re-integratiewerking opgezet vanuit twee diensten: Emancipatiezaken en de Gdpb. Vanaf juli 2014 en in 2015 zat heel de werking re-integratie en individuele maatregelen handicap bij de GDPB. Vanaf januari 2016 werd re-integratie gepositioneerd bij de werking herplaatsing bij Ago en gingen de individuele maatregelen handicap terug naar Diversiteitsbeleid.

  Aantal lopende dossiers

  De grafiek toont per jaar het aantal lopende dossiers bij de centrale re-integratieambtenaren. De centrale dienstverlening re-integratie werd opgestart in oktober 2012. Het aantal dossiers in 2012 dat in de grafiek is weergegeven, gaat dus maar over het aantal opgestarte dossiers in de laatste 3 maanden van 2012. Op basis van de cijfers over 2013, 2014 en 2015 kunnen we zien dat er een toename is van het aantal dossiers. Vooral de stijging van 115 dossiers in 2014 naar 178 dossiers in 2015 is een sterke toename van 55 %. De stijging van het aantal lopende trajecten per jaar zette zich in 2016 om in een daling. Dit heeft twee redenen: een aantal langer lopende trajecten van de voorbije jaren werden afgesloten.  Bij de dienst diversiteitsbeleid kwam er een medewerker bij waarbij er een scheiding kwam tussen re-integratie en arbeidshandicap.

  Analyse cijfers 2015 (aantal lopende dossiers)

  De grafiek toont per jaar het aantal gestarte dossiers bij de centrale re-integratieambtenaren. De centrale dienstverlening re-integratie werd opgestart in oktober 2012. Het aantal dossiers in 2012 dat in de grafiek is weergegeven, gaat dus maar over het aantal opgestarte dossiers in de laatste 3 maanden van 2012. Op basis van de cijfers over 2013, 2014 en 2015 kunnen we zien dat er een toename is van het aantal dossiers. Vooral de stijging van 115 dossiers in 2014 naar 178 dossiers in 2015 is een sterke toename van 55 %.

  In 2015 zijn de helft van de trajecten personeelsleden die ziek (geweest) zijn. De andere helft zijn situaties waar de afstemming tussen de gezondheid (mogelijkheden) van een personeelslid en de vereisten van de job in het gedrang is, zonder dat men van de werkvloer afwezig is op het moment van de intake. 

  Analyse cijfers 2014 (aantal lopende dossiers)

  De grafiek toont per jaar het aantal gestarte dossiers bij de centrale re-integratieambtenaren. De centrale dienstverlening re-integratie werd opgestart in oktober 2012. Het aantal dossiers in 2012 dat in de grafiek is weergegeven, gaat dus maar over het aantal opgestarte dossiers in de laatste 3 maanden van 2012. Op basis van de cijfers over 2013 en 2014 kunnen we wel concluderen dat er een lichte toename is van het aantal dossiers.

  In 2014 zijn de helft van de trajecten personeelsleden die ziek (geweest) zijn. De andere helft zijn situaties waar de afstemming tussen de gezondheid (mogelijkheden) van een personeelslid en de vereisten van de job in het gedrang is, zonder dat men van de werkvloer afwezig is op het moment van de intake.

  Aard lopende trajecten

  We zien een daling van het aantal trajecten dat beperkt blijft tot de intake en een stijging van het aantal waarbij een traject wordt opgestart bij onze dienst. Deze daling van de intakes loopt gelijk met het aantal trajecten dat vanuit de werknemer gestart wordt.

  Resultaat afgesloten trajecten

  Opvallend zijn:

  • Daling van het aantal oplossingen binnen de eigen entiteit (optelsom zelfde + andere plaats entiteit): van 64% naar 43%. Dit betekent dat oplossingen meer buiten de eigen entiteit moeten gezocht worden.
  • Stijging van het aantal pensioneringen om medische redenen: van 2% naar 11%
  • Stijging van het aantal cases zonder hertewerkstelling bij de Vlaamse overheid (optelsom pensionering + extern + ontslag + geen resultaat): van 18% naar 34%. Het aantal mensen waarvoor geen oplossing gevonden wordt binnen de Vlaamse overheid neemt toe. Dit is een parallelle evolutie met het aantal mensen waarvoor buiten de eigen entiteit een oplossing gezocht moet worden.”
  Analyse cijfers 2015 (resultaat afgesloten trajecten)

  Het aantal situaties dat een oplossing krijgt daalt van 56% naar 51%.