chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers re-integratie

  De Vlaamse overheid wil haar medewerkers met langdurige gezondheidsproblemen alle kansen geven om zich goed te re-integreren na hun langdurige afwezigheid wegens ziekte. Lees meer over de dienstverlening rond re-integratie .

  In eerste instantie is het de bedoeling dat de leidinggevende en/of hr-medewerker, samen met de medewerker die wegens ziekte langdurig afwezig is, zelf de nodige stappen zet voor een succesvolle re-integratie van de medewerker. Maar wanneer dit niet lukt kan het betrokken personeelslid, de leidinggevende of hr-medewerker bij het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit van het Dienstencentrum Talent (AgO) terecht.

  In de loop van 2017 werden 40 nieuwe trajecten in het kader van re-integratie opgestart binnen het Team Re-integratie en Personeelsmobiliteit. Het ging hierbij in hoofdzaak om statutaire personeelsleden van niveau A.

  We zien een opvallend grote groep personeelsleden tussen 39 en 48 jaar die werden aangemeld voor een herplaatsingstraject.

  Aanmelder voor de nieuwe trajecten.

  Het merendeel van de aanvragen voor een re-integratietraject bereikt het team via de HR-contactpersoon van het personeelslid. Daarnaast zetten veel personeelsleden zelf de stap naar een re-integratietraject, vaak op aanraden van een collega.

  Ondernomen acties

  Totaal ondernomen acties

  45

  Onder een “succesvol re-integratietraject” verstaan we als uitkomst “functie behouden, andere functie binnen entiteit en functie in andere entiteit of buiten de VO”. We kunnen dus stellen dat 73% van de afgesloten trajecten succesvol waren.

  Dit betekent een stijging tegenover de 44% succesvol afgesloten cases in 2016. We zien eveneens een lichte stijging in het aantal trajecten dat eindigt in (medische) pensionering.