chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers spreekbuis

  Aantal meldingen 2008-2017

  Personeelsleden die een vraag of melding hebben over integriteit of welzijn bij de diensten van de Vlaamse overheid, moeten daar niet mee blijven zitten. Voor hen is er Spreekbuis.
  Spreekbuis luistert, geeft advies over mogelijke stappen die het personeelslid kan zetten en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon waar het personeelslid terecht kan.

  In 2013 werd de dienstverlening van Spreekbuis grondig vernieuwd. Zo werd vanaf 1 januari 2013 de dienstverlening aangeboden aan zoveel mogelijk entiteiten en personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (voorheen enkel voor entiteiten die aangesloten zijn bij de Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPB) en werd Spreekbuis ook expliciet ingezet als contactpunt voor integriteitsvragen en –meldingen. De stijging van het aantal oproepen in 2013 volgde uit deze vernieuwde aanpak. Sinds die tijd zijn er geen grote schommelingen vast te stellen in het aantal oproepen.

  Voor 2017 merken we een terugval van het aantal oproepen t.a.v. het voorbije jaar van 97 dossiers in 2016 naar 88 in 2017. Maar ligt niet lager dan het jaar 2014 met 87. Of deze lichte daling te wijten is aan de gewijzigde bereikbaarheid van Spreekbuis die van start ging op 17 juli 2017 is nog te vroeg om te zeggen. Sinds 17 juli 2017 is de telefonische permanentie vervangen door een mailbox. Bellers krijgen een ingesproken boodschap te horen. Het meldpunt is nog steeds elke dag bereikbaar via e-mail. Het Spreekbuisteam beantwoordt de e-mails binnen de 5 werkdagen. Als deze neerwaartse trend zich verder zet in 2018 kan deze gewijzigde dienstverlening hier wel voor verantwoordelijk worden geacht.

  Soort oproep

  Van de 88 dossiers in 2017 waren er 43 infovragen (mensen die louter op zoek zijn naar informatie) en 45 inhoudelijke dossiers. Dit is gelijkaardig aan de twee voorbije jaren. Er zijn schommelingen gedurende 2017 in het soort oproepen maar op jaarbasis gezien blijft de verhouding vrij stabiel.
  Een infovraag is een heel concrete vraag naar informatie (bv. vraag naar de contactgegevens of het aanbod van een dienst van de Vlaamse overheid). Alle vragen van externen – mensen buiten de Vlaamse overheid of buiten het toepassingsgebied van Spreekbuis – worden ook als infovragen beschouwd.
  Bij een melding worden moeilijkheden op de werkvloer aangekaart of wordt er een concrete vraag naar advies gesteld. In één dossier kunnen meerdere meldingen zitten, bijvoorbeeld iemand die een vraag heeft over zijn jaarlijkse evaluatie, maar die Spreekbuis ook vertelt dat er regelmatig ruzies en conflicten zijn op het werk. In dat geval gaat het om 2 meldingen in 1 dossier.


  Type communicatiekanaal

  Van 2014 tot 2016 zie we een stijging van 57% naar 70% voor de telefonische oproepen. In 2017 zien we aanvankelijk dezelfde verhouding (72%). Na de gewijzigde dienstverlening van Spreekbuis in 2017 bleef 29% telefonische oproepen (periode januari 2017 tot en met juni 2017 versus augustus 2017 tot en met december 2017).

  Inhoud meldingen

  De thema’s waarvoor mensen een melding maken, worden bij de registratie onderverdeeld in 2 groepen (moeilijkheden i.v.m. welzijn en integriteitsschendingen) met verschillende onderverdelingen. De tabel hieronder geeft een overzicht van de inhoud van de meldingen en hun aantallen.

  Totaal aantal meldingen

  86