chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers spreekbuis

  Personeelsleden die een vraag of melding hebben over integriteit of welzijn bij de diensten van de Vlaamse overheid, moeten daar niet mee blijven zitten. Voor hen is er Spreekbuis.

  Spreekbuis luistert, geeft advies over mogelijke stappen die het personeelslid kan zetten en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon waar het personeelslid terecht kan.

  Aantal meldingen

  Er is een lichte stijging van het aantal contactnames t.a.v. de voorbije jaren van 88 dossiers in 2015 tot 97 in 2016.

  Analyse cijfers 2015 (aantal meldingen)

  In 2014 ontving Spreekbuis 87 dossiers. Dit aantal bleef stabiel in 2015 met 88 dossiers.

  Nieuw is dat sinds 1 januari 2015 het meldpunt niet langer bemand wordt door externen, maar door acht collega’s van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB). De vernieuwde interne werking van Spreekbuis is niet alleen kostenbesparend maar heeft ook als grote voordeel dat personeelsleden die contact opnemen met een vraag of melding over welzijn ook meteen verder geholpen worden door de centrale vertrouwenspersonen, de preventieadviseurs psychosociaal welzijn of re-integratie-ambtenaren die Spreekbuis bevolken. Er is dan geen doorverwijzing nodig naar een andere actor. 

  Gaat het om andere vragen of problemen, dan verwijst Spreekbuis door naar een andere collega of dienst die gepaste hulp kan bieden. Dat kunnen de maatschappelijk assistenten van de Sociale Dienst zijn of de re-integratieambtenaren. Of de collega’s van de dienst Diversiteit, het Agentschap Overheidspersoneel of van Audit Vlaanderen. Wie Spreekbuis belt, hoeft zich het hoofd niet te breken over waar hij precies moet aankloppen. Daarvoor zorgt Spreekbuis wel.  

  Lees het artikel over de interne werking en de mensen achter Spreekbuis in het artikel van personeelsblad 13.

  Analyse cijfers 2014 (aantal meldingen)

  Sinds 2008 daalde het aantal dossiers bij Spreekbuis met een dieptepunt in 2012 van slechts 45 dossiers. in 2013 steeg het aantal dossiers. Er kwamen dat jaar 93 dossiers bij Spreekbuis terecht. Dit aantal bleef ongeveer stabiel in 2014, met 87 dossiers.

  In 2013 konden alle entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik maken van de dienstverlening van Spreekbuis. In 2014 werd het toepassingsgebied voor Spreekbuis gelijkgesteld aan het toepassingsgebied van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming. Doordat iets minder personeelsleden gebruik konden maken van Spreekbuis in 2014, betekent dit relatief gezien een stijging van het aantal dossiers in 2014 t.o.v. 2013. 

  Meer informatie over de dienstverlening van Spreekbuis, de werking van Spreekbuis en de mensen achter Spreekbuis.

  Analyse cijfers 2013 (aantal meldingen)

  Spreekbuis ontving in 2013 tal van vragen en meldingen over welzijn en integriteit. In 2013 opende Spreekbuis 93 dossiers, een flink pak meer dan de voorbije jaren. Zo ontving Spreekbuis in 2012 45 dossiers. In 2013 is er dus meer dan een verdubbeling in het aantal dossiers en dat op één jaar tijd.

  Betekent dit dat het dubbel zo slecht gaat met welzijn en integriteit in de Vlaamse overheid? Neen, wellicht niet. Maar de intensieve campagne die vorig jaar gevoerd werd om de vernieuwde dienstverlening van Spreekbuis bekend te maken, wierp zeker vruchten af. Na communicatie-initiatieven zoals de affichecampagne of artikels op de koepelsite of in 13 kreeg Spreekbuis beduidend meer contactopnamen. Verder werd in 2013 de dienstverlening van Spreekbuis ook gratis aangeboden aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid, waar het voorheen alleen ter beschikking stond van de entiteiten die lid waren van de GDPB. Dus meer mensen konden een beroep doen op Spreekbuis. 

  Soort meldingen

  Van de 97 dossiers in 2016 waren er 40 infovragen (mensen die louter op zoek waren naar informatie) en 57 inhoudelijke dossiers. Dit is gelijkaardig aan 2015 toen 41 infovragen en 47 inhoudelijke dossiers waren.

  Een infovraag is een heel concrete vraag naar informatie (bv. vraag naar de contactgegevens of het aanbod van een dienst van de Vlaamse overheid). Alle vragen van externen –mensen buiten de Vlaamse Overheid of buiten het toepassingsgebied van Spreekbuis- worden ook als infovragen beschouwd.

  Opmerkelijk is dat van de 97 oproepen, er 27 van buiten het toepassingsgebied van Spreekbuis komen. Dit is iets meer dan 1/4de van de oproepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen op zoek zijn naar kanalen om welzijnskwesties op het werk aan te kaarten en dat Spreekbuis goed scoort in zoekmachines op het internet. Wanneer iemand extern een vraag stelt aan Spreekbuis wordt deze persoon zo goed mogelijk doorverwezen naar de juiste kanalen, bv. binnen zijn of haar bedrijf. Door deze oproepen als infovragen te registeren, houden we de registratie van inhoudelijke dossiers zo zuiver mogelijk voor het toepassingsgebied van Spreekbuis.

  Bij een melding worden moeilijkheden op de werkvloer aangekaart of wordt er een concrete vraag naar advies gesteld. In één dossier kunnen meerdere meldingen zitten, bijvoorbeeld iemand die een vraag heeft over zijn jaarlijkse evaluatie, maar die Spreekbuis ook vertelt dat er regelmatig ruzies en conflicten zijn op het werk. In dat geval gaat het om 2 meldingen in 1 dossier.

  Analyse cijfers 2015 (soort meldingen)

  Bij de 88 dossiers in 2015 waren er 41 infovragen (mensen die louter op zoek waren naar informatie) en 47 inhoudelijke dossiers. Dit is een groot verschil met 2014 toen er slechts 9 infovragen waren en 78 inhoudelijke dossiers. In één dossier kunnen wel meerdere meldingen zitten, bijvoorbeeld iemand die een vraag heeft over zijn jaarlijkse evaluatie, maar die Spreekbuis ook vertelt dat er regelmatig ruzies en conflicten zijn op het werk. In dat geval gaat het om 2 meldingen in 1 dossier.

  In 2015 waren er opmerkelijk meer infovragen en bijna de helft minder inhoudelijke dossiers. Dit heeft mogelijk te maken met een andere manier van registreren dan in het verleden gebeurde door de externe leverancier.
  Bij een melding worden moeilijkheden op de werkvloer aangekaart of wordt er een concrete vraag naar advies gesteld. Bij een infovraag komen er heel concrete vragen. Alle vragen van externen –mensen buiten de Vlaamse Overheid- worden ook als infovragen beschouwd. Opmerkelijk is dat iets meer dan 10% van de oproepen van buiten de Vlaamse Overheid komt. Mogelijke verklaring is dat mensen op zoek zijn naar kanalen om welzijnskwesties op het werk aan te kaarten en dat Spreekbuis goed scoort in zoekmachines op het internet. 

  Analyse cijfers 2014 (soort meldingen)

  Bij de 87 dossiers in 2014 waren er 9 infovragen (mensen die louter op zoek waren naar informatie) en 78 inhoudelijke dossiers. Deze verhouding ligt in lijn met de cijfers van 2013. In één dossier kunnen wel meerdere meldingen zitten, bijvoorbeeld iemand die een vraag heeft over zijn jaarlijkse evaluatie, maar die Spreekbuis ook vertelt dat er regelmatig ruzies en conflicten zijn op het werk. In dat geval gaat het om 2 meldingen in 1 dossier. De 78 inhoudelijke dossiers bevatten samen 87 verschillende meldingen. 

  Analyse cijfers 2013 (soort meldingen)

  Van de 93 dossiers waren er 13 infovragen (mensen die louter op zoek waren naar informatie) en 80 inhoudelijke dossiers. In één dossier kunnen wel meerdere meldingen zitten, bijvoorbeeld iemand die een vraag heeft over zijn jaarlijkse evaluatie, maar die Spreekbuis ook vertelt dat er regelmatig ruzies en conflicten zijn op het werk. In dat geval gaat het om 2 meldingen. De 80 inhoudelijke dossiers bevatten samen 95 verschillende meldingen.

  Meldingskanaal

  Iedere werkdag is Spreekbuis bereikbaar zowel per telefoon als per mail van 9 u tot 17 u. Spreekbuis kreeg 69 telefoontjes en 28 mails. Daarmee is telefoon duidelijk het belangrijkste medium.

  Analyse cijfers 2015 (meldingskanaal)

  Iedere werkdag is Spreekbuis bereikbaar zowel per telefoon als per mail van 9 u tot 17 u. Spreekbuis kreeg 53 telefoontjes en 34 mails. Daarmee is telefoon duidelijk het belangrijkste medium. Het aantal mails (34 mails op 88 oproepen) is lichtjes teruggelopen in vergelijking met vorig jaar (37 mails op 87 oproepen). Dit is wat tegen de verwachtingen. Vorige jaar was het vermoeden dat er in de toekomst nog meer melders per mail Spreekbuis zullen contacteren omdat steeds meer collega’s zullen werken in landschapsbureaus en mensen vandaag sneller mails sturen dan telefoneren. Misschien door de nieuwe interne werking en de onmiddellijke dienstverlening op vlak van welzijn op het werk, is er een duidelijke voorkeur voor telefonische contacten. 

  Analyse cijfers 2014 (meldingskanaal)

  Spreekbuis kreeg 91 telefoontjes en had 183 inkomende en uitgaande contacten via mail.De meeste oproepen kwamen wel binnen bij Spreekbuis via telefoon (58%). Het groter aantal mails is te wijten aan het feit dat Spreekbuis doorgaans nadien per mail opnieuw contact opneemt met de melders of met de welzijns- en integriteitsactoren binnen de Vlaamse overheid. Toch valt op dat het eerste contact dit jaar vaker via e-mail binnen kwam dan vorige jaren. Dit ligt in de verwachting dat er in de toekomst misschien wel nog meer melders per mail Spreekbuis zullen contacteren omdat steeds meer collega’s zullen werken in landschapsbureaus en mensen vandaag sneller mails sturen dan telefoneren. 

  Gemiddeld had Spreekbuis in 2014 ongeveer 3 contacten nodig per dossier. Deze cijfers liggen volledig in lijn met 2013. Het aantal contacten dat nodig was, hing niet af van de thematiek, maar werd eerder bepaald door het emotionele gehalte.

  Analyse cijfers 2013 (meldingskanaal)

  Spreekbuis is iedere dag bereikbaar van 9 tot 19 uur. Tel. 0800 92 5 93 of via mail spreekbuis@vlaanderen.be. Spreekbuis kreeg 126 telefoontjes en had 160 inkomende en uitgaande contacten via mail. De meeste mensen nemen telefonisch contact op met Spreekbuis. Het groter aantal mails is te wijten aan het feit dat Spreekbuis doorgaans nadien per mail terug contact opneemt met de melders of met de welzijns- en integriteitsactoren binnen de Vlaamse overheid. De verwachting is dat er in de toekomst misschien wel meer melders per mail Spreekbuis zullen contacteren omdat steeds meer collega’s zullen werken in landschapsbureaus. 

  Inhoud meldingen

  De thema’s waarvoor mensen een melding maken worden bij de registratie onderverdeeld in 2 groepen (moeilijkheden i.v.m. welzijn en integriteitsschendingen) met verschillende onderverdelingen:

  Moeilijkheden in verband met welzijn op het werk Integriteitsschendingen
  Pesten Verspilling/wanprestatie
  Ongewenst seksueel gedrag (OSGW) Misbruik van bevoegdheid
  Verbaal geweld
  Fysiek geweld
  Psychisch geweld
  Persoonlijke problematiek
  Verwerkingsproblematiek
  Stress
  Burn-out
  Conflict collega
  Conflict directe leidinggevende
  Conflict hogere leidinggevende
  Alcohol en drugs
  Functioneren/PLOEG
  Functioneren/ontslag
  Discriminatie
  Re-integratie
  Integriteit
  Arbeidsomstandigheden
  Arbeidsvoorwaarden
  Arbeidsinhoud
  Arbeidsorganisatie
  Arbeidsrelaties collega
  Arbeidsrelaties leidinggevende

  Per oproep kan één hoofdthema geregistreerd worden en 3 neventhematieken. Gemiddeld worden bij de 47 meldingen 1,5 thema’s geregistreerd.

  Net zoals in 2015 werd in 2016 pesten het vaakst gemeld als hoofdthematiek. Als tweede en derde thematiek zien we burn-out en arbeidsrelaties met een leidinggevende. Interessant is dat arbeidsrelaties leidinggevende het vaakst (6 keer) als neventhematiek werd gemeld.

  Spreekbuis geeft aan welke verschillende diensten er bevoegd zijn om het dossier te behandelen, zo kunnen de melders zelf beslissen bij wie ze aankloppen. Daarnaast kan Spreekbuis in de plaats van de melders contact opnemen met de bevoegde instanties. In iets meer dan de helft van de inhoudelijke dossiers volstond het geven van advies. Bij de andere dossiers werd doorverwezen of nam Spreekbuis zelf contact op met een andere dienst of bevoegde instantie.

  Analyse cijfers 2015 (inhoud meldingen)

  Per oproep kan één hoofdthema geregistreerd worden en 3 neventhematieken. Gemiddeld worden bij de 47 meldingen 1,5 thema’s geregistreerd. Er werden in 2015 71 thema’s geregistreerd, waarbij er 63 (89%) gaan over moeilijkheden in verband met welzijn op het werk en 7 omtrent integriteitschendingen (10 %). Veruit de meeste meldingen gingen over welzijn op het werk. Misschien ook logisch want Spreekbuis is al sinds 2002 aan de slag als welzijnsmeldpunt. Integriteit werd in 2013 expliciet toegevoegd aan het takenpakket. Mensen die zich niet goed voelen op het werk, zetten dus steeds meer de stap om problematieken aan te kaarten. 

  Net zoals in 2014 werd in 2015 pesten het vaakst gemeld als hoofdthematiek. Als tweede en derde thematiek zien we arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties op het werk.

  Arbeidsomstandigheden gaan over de materiële omgeving waarin het werk wordt verricht, zoals de inrichting van de arbeidsplaatsen, de arbeidsmiddelen, het lawaai, de verlichting, de gebruikte stoffen, de werkhoudingen. Interpersoonlijke relaties op het werk omvat de interne relaties (tussen werknemers, met de directe chef, met de hiërarchische lijn…) maar eveneens de relaties met derden, de mogelijkheden tot contact, de communicatie... Ook de kwaliteit van de relaties (samenwerking, integratie…) vallen hieronder.

  Analyse cijfers 2014 (inhoud meldingen)

  De 87 meldingen kunnen ingedeeld worden in drie grote categorieën: welzijn, integriteit en problemen in de privésfeer. Veruit de meeste meldingen gingen over welzijn op het werk. Misschien ook logisch want Spreekbuis is al sinds 2002 aan de slag als welzijnsmeldpunt. Integriteit werd in 2013 expliciet toegevoegd aan het takenpakket. Mensen die zich niet goed voelen op het werk, zetten dus steeds meer de stap om problematieken aan te kaarten. De tweede categorie is meldingen over integriteit en ten slotte de meldingen over kwesties in de persoonlijke levenssfeer.

  De top 3 van meest gemelde problematieken bij Spreekbuis gaan over pesten, conflicten en jaarevaluatie. In 2013 voerde conflicten de lijst aan en stond pesten op de 2e plaats, gevolgd door jaarevaluatie. Het blijven dus in 2014 ook de problematieken waarvoor personeelsleden zich het meest wenden tot Spreekbuis. 

  Analyse cijfers 2013 (inhoud meldingen)

  De top 3 van meest gemelde problematieken bij Spreekbuis gaan over conflicten, pesten en jaarevaluatie. Spreekbuis zorgt voor de eerstelijnsopvang en advies, maar als een dossier verder moet behandeld worden, zorgt Spreekbuis voor een correcte doorverwijzing naar de bevoegde diensten en actoren (voor een overzicht, zie hieronder). De meeste meldingen gingen over welzijn, dan is het niet verwonderlijk dat Spreekbuis het vaakst doorverwees naar de preventieadviseurs psychosociaal welzijn en de vertrouwenspersonen. Op de derde plaats werd doorverwezen naar de leidinggevenden en op de vierde plaats naar Audit Vlaanderen als het ging om integriteitskwesties. Spreekbuis geeft aan welke verschillende diensten en bevoegd zijn om het dossier te behandelen, zo kunnen de melders zelf beslissen bij wie ze aankloppen.

  De 93 meldingen kunnen ingedeeld worden in drie grote categorieën: welzijn, integriteit en problemen in de privésfeer. Veruit de meeste meldingen gingen over welzijn op het werk. Misschien ook logisch want Spreekbuis is al lang aan de slag als welzijnsmeldpunt. Mensen die zich niet goed voelen op het werk, zetten dus steeds meer de stap om problematieken aan te kaarten. De tweede categorie is meldingen over integriteit en ten slotte de meldingen over kwesties in de persoonlijke levenssfeer.

  Doorverwijzingen

  De meeste meldingen gingen over welzijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Spreekbuis het vaakst doorverwees naar de preventieadviseurs psychosociaal welzijn. Drie mensen hadden een vraag voor het Juridisch Kenniscentrum en evenveel mensen voor de HR-verantwoordelijke van de eigen entiteit.

  Analyse cijfers 2015 (doorverwijzingen)

  De meeste meldingen die Spreekbuis in 2015 ontving waren meldingen van nieuwe melders. Slechts twee meldingen kwamen van medewerkers die al eerder contact opnamen met Spreekbuis. De melder is meestal zelf de benadeelde. Bij 7 meldingen was er geen vervolgactie nodig. Bij één melding nam Spreekbuis zelf contact op met de preventieadviseur psychosociaal welzijn voor pestklachten. 28 Meldingen werden doorverwezen. De grafische voorstelling hiernaast toont waarheen deze mensen werden doorverwezen.

  De meeste meldingen gingen over welzijn, dan is het niet verwonderlijk dat Spreekbuis het vaakst doorverwees naar de preventieadviseurs psychosociaal welzijn (1e plaats) en de vertrouwenspersonen (2e plaats). Op de derde plaats werd doorverwezen naar de coördinator Integriteitszorg bij integriteitskwesties. Spreekbuis geeft aan welke verschillende diensten er bevoegd zijn om het dossier te behandelen, zo kunnen de melders zelf beslissen bij wie ze aankloppen. Daarnaast kan Spreekbuis in de plaats van de melders contact opnemen met de bevoegde instanties.

  Analyse cijfers 2014 (doorverwijzingen)

  46% van de oproepers namen meteen contact op met Spreekbuis, zonder eerst bij hun eigen leidinggevende of vertrouwenspersoon langs te gaan. Spreekbuis is voor deze mensen dus de eerste instantie waar ze hulp zoeken. Dit is een stuk lager dan de 60% in 2013.

  Spreekbuis zorgt voor eerstelijnsopvang en advies, maar als een dossier verder moet behandeld worden, zorgt Spreekbuis voor een correcte doorverwijzing naar de bevoegde diensten en actoren (voor een overzicht, zie hieronder). De meeste meldingen gingen over welzijn, dan is het niet verwonderlijk dat Spreekbuis het vaakst doorverwees naar de preventieadviseurs psychosociaal welzijn (1e plaats) en de vertrouwenspersonen (2e plaats). Op de derde plaats werd doorverwezen naar het Agentschap Overheidspersoneel, voornamelijk in het kader van de problemen rond de jaarevaluatie. Op de vierde plaats naar Audit Vlaanderen bij integriteitskwesties. Spreekbuis geeft aan welke verschillende diensten er bevoegd zijn om het dossier te behandelen, zo kunnen de melders zelf beslissen bij wie ze aankloppen. Daarnaast kan Spreekbuis in de plaats van de melders contact opnemen met de bevoegde instanties.

  Analyse cijfers 2013 (doorverwijzingen)

  60% van mensen die contact opnamen met Spreekbuis, gaven aan dat Spreekbuis het eerste kanaal was dat ze contacteerden, ze hadden dus nog geen andere dienst of actor geraadpleegd.