chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Combineren van beroepsactiviteiten (cumulatie)

  Wil je naast je tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid ergens anders een nevenactiviteit opnemen? Dan spreken we over cumulatie. Cumulatie is mogelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid na een deontologische toetsing. In sommige gevallen moet je een formele toestemming vragen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt naast je tewerkstelling bij de Vlaamse overheid ergens anders een nevenactiviteit opnemen.

  Wat zijn nevenactiviteiten?

  De Vlaamse overheid moedigt alle medewerkers aan om zich in hun vrije tijd in te zetten voor de samenleving en vrijwilligerswerk te doen. Je kunt ook een tweede betaalde baan of eigen bedrijf hebben. Alle activiteiten die je naast je werk bij de Vlaamse overheid doet, betaald of onbetaald en ongeacht de vorm, omvang of duur, zijn nevenactiviteiten.

  Formele toestemming nodig?

  Cumulatie binnen de diensturen: formele toestemming nodig na deontologische toetsing

  Wanneer je een nevenactiviteit opneemt binnen de diensturen, moet je hiervoor een verlof of dienstvrijstelling opnemen tenzij je werkt bij een departement of agentschap waar je kan plaats- en tijdsonafhankelijk werken en je je verplichtingen ten aanzien van je werkgever bent nagekomen (bijvoorbeeld wanneer je  het vereiste aantal uren hebt gepresteerd).

  In beide gevallen – of het nu tijdens een verlof, dienstvrijstelling of in het kader van PTOW is – moet je de cumulatie formeel aanvragen en heb je toestemming nodig. Je lijnmanager zal je nieuwe activiteit dan deontologisch aftoetsen met je huidige functie en met de bepalingen over onverenigbaarheden in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) om vervolgens een formele beslissing te nemen.

  Opgelet:

  • Een toestemming kan op elk moment worden herroepen door de lijnmanager.
  • Je hebt ook toestemming nodig voor de cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een periode van verlof.

  Cumulatie buiten de diensturen: geen formele toestemming nodig, wel een deontologische toetsing

  Voor de uitoefening van nevenactiviteiten buiten de diensturen heb je geen formele toestemming nodig. Je bent er echter wel verantwoordelijk voor dat je nevenactiviteit geen belangenvermenging met zich meebrengt, geen schijn van partijdigheid kan wekken of in strijd is met andere deontologische regels. Bespreek de cumulatie daarom steeds openlijk met je leidinggevende en vraag om een deontologische toetsing.

  Deontologische aftoetsing

  De criteria van de deontologische toetsing gelden voor alle medewerkers, ongeacht of zij medewerker van de Vlaamse overheid in hoofdberoep of in bijberoep zijn.

  Wat zijn de criteria van de deontologische toetsing?

  Nevenactiviteiten moeten verenigbaar zijn met je taak binnen de diensten van de Vlaamse overheid:

  • Vertonen je nevenactiviteiten overeenkomsten met je functie en werkterrein bij de Vlaamse overheid?
  • Heb je je nevenactiviteiten verkregen door je functie bij de Vlaamse overheid?
  • Hoe omvangrijk zijn de nevenactiviteiten wat tijd en frequentie betreft?
  • Welke reputatie heeft de organisatie, branche of persoon waarvoor je de nevenactiviteiten doet?

  Nevenactiviteiten mogen op de volgende domeinen geen belangenvermenging vertonen:

  • Voorkennis en informatie: kan de voorkennis of informatie die je hebt dankzij je opdracht bij de overheid gebruikt worden ten voordele van de nevenactiviteit?
  • Relaties en contacten: kunnen de relaties en contacten die je hebt dankzij je opdracht bij de overheid gebruikt worden ten voordele van de nevenactiviteit?
  • Middelen: middelen van de Vlaamse overheid (zoals tijd, materiaal en budgetten) mogen nooit gebruikt worden voor je nevenactiviteiten
  • Invloed en macht: kun je door je positie en functie bij de Vlaamse overheid invloed of macht uitoefenen ten voordele van de nevenactiviteit?

  Nevenactiviteiten mogen geen schijn van partijdigheid vertonen:

  • Het is niet wenselijk dat je via je nevenactiviteit producten of diensten aanbiedt aan de eigen of een andere entiteit(en) van de Vlaamse overheid, niet rechtstreeks en ook niet onrechtstreeks - bijvoorbeeld via een externe partner die wordt ingezet bij de Vlaamse overheid en waar de medewerker in nevenactiviteit opdrachten voor uitvoert. Tenzij je hiervoor gemotiveerde en uitdrukkelijke toestemming krijgt van de leidend ambtenaar. Deze toestemming kan in uitzonderlijke gevallen worden verleend - bijvoorbeeld als er geen andere speler op de markt is die de nodige producten of dienstverlening kan bieden.

  Hoe formele toestemming cumulatie aanvragen?

  Cumulatie aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).