chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Communicatie en actieve openbaarheid van bestuur

  Actieve openbaarheid van bestuur is de juridische basis van de overheidscommunicatie: de overheid is verplicht om zelf, actief, de burger te informeren. Letterlijk staat er in het openbaarheidsdecreet: "de Vlaamse overheid moet de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voorlichten over beleid, regelgeving en dienstverlening".

  Passieve openbaarheid van bestuur is het andere luik uit het openbaarheidsdecreet. Dat regelt het recht van de burger om bestuursdocumenten in te kijken of er een kopie van te krijgen. 

  Communicatieambtenaren

  Goede communicatie is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de hele organisatie.  Het openbaarheidsdecreet verplicht elk departement, elk intern verzelfstandigd agentschap (IVA) en elk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) wel om één officiële communicatieambtenaar aan te duiden. Dat is het officiële aanspreekpunt voor de communicatie van zijn entiteit. Hij doet niet alles zelf, maar zorgt ervoor dat de communicatie met burgers, bedrijven en verenigingen goed is georganiseerd.

  Ook de provincies en de lokale besturen moeten trouwens een communicatieambtenaar hebben.

  Bij de departementen en IVA's is het volgens het decreet de Vlaamse Regering die een communicatieambtenaar aanduidt, maar dankzij de delegatiebesluiten kunnen de leidend ambtenaren dat doen. Bij de EVA's duidt de raad van bestuur een communicatieambtenaar aan.

  Naast de officiële communicatieambtenaren zijn er natuurlijk nog andere communicatieverantwoordelijken en -medewerkers. Er zijn ook (pers)woordvoerders die namens hun organisatie het woord voeren. Je vindt alle namen en contactgegevens van de communicatiefuncties in Wegwijs Vlaamse overheid.

  De communicatieambtenaren vergaderen vier keer per jaar in het strategisch communicatieoverleg: per beleidsdomein wisselen twee vertegenwoordigers elkaar af.

  Communicatiejaarverslag

  Ook volgens het openbaarheidsdecreet moet de Vlaamse Regering elk jaar aan het Vlaams Parlement een gecoördineerd verslag en een evaluatie voorleggen van de communicatie van de departementen, IVA's en EVA's: het Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering.

  Alle communicatieambtenaren krijgen rond de jaarwisseling een mail met een uitnodiging om mee te werken aan het communicatiejaarverslag.

  Welke regeringsdocumenten zijn actief openbaar?

  Bekijk het overzicht van regeringsdocumenten die actief openbaar worden gemaakt.

  Contact

  marijke.vrijders@vlaanderen.be of communicatie@vlaanderen.be