chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Communicatie en actieve openbaarheid van bestuur

  Actieve openbaarheid van bestuur is de juridische basis van de overheidscommunicatie: de overheid is verplicht om zelf, actief, de burger te informeren.

  Overheidsinstanties informeren actief, op eigen initiatief, over hun beleid, regelgeving en dienstverlening, telkens als dat nuttig, belangrijk of noodzakelijk is.

  Ze zien erop toe dat de informatie zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep bereikt. Ze kiezen aangepaste communicatiestrategieën voor thema’s die moeilijk te bereiken doelgroepen aanbelangen.

  Ze dragen er zorg voor dat de informatie

  • correct, betrouwbaar en accuraat is
  • relevant is en gericht wordt verspreid
  • tijdig en systematisch wordt verspreid.

  Er mag geen informatie verspreid worden die valt onder de uitzonderingen om bestuursdocumenten openbaar te maken.

  De Vlaamse Regering informeert de burgers over de Vlaamse regelgeving en in het bijzonder over de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, minstens via de centrale website van de Vlaamse overheid.

  De beslissingen van de Vlaamse Regering, met uitzondering van de beslissingen met individuele strekking, worden samen met de bijhorende documenten, systematisch gepubliceerd op de centrale website van de Vlaamse overheid.

  De communicatie van de Vlaamse overheid moet voldoen aan een aantal principes en normen.