chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Auteursrecht

  Op deze pagina vind je de basisprincipes van het auteursrecht ; het portretrecht leggen we elders uit. Een volledig overzicht van de wetgeving op het auteursrecht vind je op de website van de FOD Economie.   

  Voorwaarden voor de auteursrechtelijke bescherming van een werk 
  Hoe kan je een werk auteursrechtelijk beschermen?
  Hoe lang wordt een werk auteursrechtelijk beschermd?
  Morele rechten en vermogensrechten
  Bescherming van werken die in opdracht worden uitgevoerd
  Bescherming van werken in co-auteurschap

  Voorwaarden voor de auteursrechtelijke bescherming van een werk

  De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten verleent bescherming aan ‘werken van letterkunde of kunst’ onder deze voorwaarden:

  • Het werk moet een materiële en concrete vorm hebben. Ideeën en concepten worden niet beschermd.
  • Het werk moet origineel zijn: de uitdrukking van de intellectuele inspanning van de maker. 
  • Officiële publicaties van de overheid zoals wetten, decreten, ... worden niet auteursrechtelijk beschermd.
  • Voor computerprogramma’s en databanken geldt een bijzondere regeling.

  Hoe kan je een werk auteursrechtelijk beschermen?

  Het auteursrecht ontstaat bij de schepping van het originele werk. In België is elk werk automatisch (van rechtswege) beschermd.  Je moet dus geen administratieve formaliteiten vervullen om het auteursrecht te krijgen.

  Als je bij je werk © plaatst, gevolgd door je naam, heeft dat in België geen juridische betekenis. Maar het kan wel afschrikkend werken. Iedereen weet hierdoor wie de maker van het werk is en aan wie ze toestemming voor reproductie moeten vragen. Bovendien kan niemand achteraf  zeggen dat hij dacht dat het werk vrij van rechten was.

  Het kan nuttig zijn om je werk te laten registreren bij een depot. Hiermee kan je gemakkelijker bewijzen dat het werk op een bepaalde datum bestond.

  Hoe lang wordt een werk auteursrechtelijk beschermd?

  Een werk is beschermd tot 70 jaar na de dood van de auteur. Databanken zijn 15 jaar beschermd vanaf de samenstelling van de databank.

  Morele rechten en vermogensrechten

  Morele rechten zijn onvervreemdbaar, niet overdraagbaar.

  • Integriteitsrecht: het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen aan het werk en tegen elke aantasting van de eer en reputatie van de auteur;
  • Divulgatierecht of bekendmakingsrecht: het recht van de auteur om te beslissen wanneer zijn werk aan het publiek kenbaar wordt gemaakt. Dit recht is na bekendmaking uitgeput.
  • Recht op erkenning van vaderschap: de auteur kan zijn vaderschap opeisen, hij heeft het recht om zijn naam/pseudoniem op het geëxploiteerde werk vermeld te zien staan.

  Vermogensrechten zijn van financiële aard en kan je wel overdragen: het reproductierecht, inclusief het distributierecht, het vertalingsrecht, het bewerkingsrecht, het verhuur- en leenrecht.

  Citeren mag wel, onder deze voorwaarden:

  • enkel in functie van kritiek, polemiek, recensie, satire, onderwijs of wetenschappelijke doeleinden;
  • met een niet-winstgevende doelstelling en zonder afbreuk te doen aan de normale exploitatie van het werk;
  • met verplichte vermelding van de bron.  

  Bescherming van werken die in opdracht worden uitgevoerd

  Vermogensrechten kunnen aan de werkgever worden overgedragen als dat schriftelijk gebeurt (vaak is dat het geval in de arbeidsovereenkomst).  De morele rechten zijn niet overdraagbaar.

  Als een werk wordt uitgevoerd op bestelling voor de niet-culturele sector of reclamesector kunnen de vermogensrechten worden overgedragen, als de opdracht duidelijk in verband staat met de activiteit van de werkgever en de voorwaarden in de overdrachtsovereenkomst zijn bepaald.

  Bescherming van werken in co-auteurschap

  Als de afzonderlijke bijdragen van de verschillende auteurs herkenbaar zijn, spreken we over verdeeld auteursrecht en mogen de verschillende auteurs hun afzonderlijke bijdrage exploiteren, zolang ze geen afbreuk doen aan de exploitatie van het gezamenlijke werk. Zij mogen in het kader van dit werk met niemand anders samenwerken.

  Als de afzonderlijke bijdragen van de auteurs niet te onderscheiden zijn, spreken we over onverdeeld auteursrecht en gebeurt de uitoefening volgens overeenkomst. Als dat niet lukt, beslist de rechter.