chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Communicatiefuncties bij de Vlaamse overheid

  In de vele departementen, agentschappen en instellingen van de Vlaamse overheid werken communicatieverantwoordelijken, communicatieadviseurs en -medewerkers en perswoordvoerders. Hier vind je lijsten met hun contactgegevens.

  Communicatieverantwoordelijken 

  Elk departement en elk agentschap van de Vlaamse administratie heeft een communicatieverantwoordelijke (artikel III.64 van het Bestuursdecreet).

  De communicatieverantwoordelijken plannen, realiseren en evalueren het communicatiebeleid. Ze stimuleren, coördineren en begeleiden de communicatie van hun organisatie, zorgen ervoor dat die spoort met het gemeenschappelijk communicatiebeleid van de Vlaamse administratie en zien toe op de naleving van de normen voor overheidscommunicatie: standaardtaal, heldere taal, duidelijkheid over de fase waarin de besluitvorming zich bevindt, herkenbaarheid als Vlaamse overheid, politieke neutraliteit, commerciële neutraliteit, correct gebruik van externe media.

  Lijst van communicatieverantwoordelijken van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid

  Communicatieadviseurs en -medewerkers

  In veel departementen en agentschappen zijn er behalve de communicatieverantwoordelijke nog andere communicatieadviseurs en medewerkers. 

  Lijst van communicatieadviseurs en -medewerkers bij de Vlaamse overheid

  Perswoordvoerders

  Specifiek voor contacten met de pers zijn er perswoordvoerders aangesteld. Zij bouwen, in samenspraak met de bevoegde minister en in overleg met hun management, een actief persbeleid uit.

  Lijst van perswoordvoerders en van hun vervangers

  De lijsten laten aanpassen?

  De verschillende departementen, agentschappen en instellingen van de Vlaamse overheid houden zelf hun organisatiegegevens actueel.  Hoort jouw naam in een lijst? Wil je iets laten aanpassen? Check wie de contactpersoon is voor jouw organisatie

  De dag na het uitvoeren van de aanpassing worden de bestanden op de site automatisch geactualiseerd.  

  Problemen bij het openen van de documenten?

  Als je nog steeds Internet Explorer als browser gebruikt, is het mogelijk dat het script voor de Excel-rapporten geblokkeerd wordt. Je moet dan een andere browser gebruiken: Chrome, Edge, Firefox, ...