chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Instrument voor kwaliteitsmonitoring van communicatie

  Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) stelt een instrument ter beschikking waarmee de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid de kwaliteit van hun communicatiebeleid kunnen monitoren.  Het instrument bestaat uit een indicatorenset en een handleiding. Je kan beide documenten downloaden onderaan deze pagina.

  Let op: gebruik de indicatorenset niet zonder de handleiding. Wil je graag advies over het gebruik van dit instrument in jouw departement of agentschap, neem dan contact op met Joyce De Cock: joyce.decock@vlaanderen.be of communicatie@vlaanderen.be.

  Hoe werkt het?

  Het gaat om een interne evaluatie van de kwaliteit van het volledige communicatiebeleid van een organisatie, en dus niet om een effectmeting bij de doelgroepen van een bepaald communicatie-instrument of een bepaalde campagne. De centrale vraag is: doen we de  juiste dingen en doen we die goed?

  Het instrument bestaat uit een set van indicatoren: stellingen over allerlei aspecten van het communicatiebeleid. De set wordt gebruikt tijdens een evaluatie in groep onder leiding van een facilitator. Aan die evaluatie nemen ongeveer twintig medewerkers van de entiteit deel: communicatieverantwoordelijken maar ook beleidsmedewerkers en leidinggevenden.

  Dat is belangrijk omdat communicatie verweven is met de hele organisatie. Het zijn niet (enkel) de activiteiten van de communicatie-afdeling die worden gemeten.

  De deelnemers aan de groepsevaluatie kennen scores toe aan de indicatoren. Na de verwerking van de scores door de facilitator volgt een discussie over de beweegredenen van de deelnemers om die scores toe te kennen. Op basis van de scores en de discussie maakt de facilitator een rapport en worden er drie verbeterpunten voorgesteld.

  Door de meting regelmatig te herhalen, kan je de kwaliteit van uw communicatiebeleid monitoren en voortdurend verbeteren.

  De voordelen van deze methode

  1.     Wetenschappelijk onderbouwd.

  De methode is ontwikkeld door Marita Vos naar het welbekende model van de balanced scorecard. Ze wordt al jarenlang toegepast in Nederland, onder andere bij een reeks Nederlandse gemeenten. Een werkgroep van collega's uit verschillende beleidsdomeinen maakte een vertaling voor de Vlaamse overheid, begeleid door drs. Cathelijne Janssen.

  2.     Allesomvattend

  Een grote troef van de methode is dat ze alle dimensies en domeinen van communicatie omvat: ze geeft inzicht in wat communicatie allemaal inhoudt. Zo krijgen zowel communicatieverantwoordelijken als beleidsmedewerkers als leidinggevenden grip op de zaak.

  3.     Maakt de bijdrage van communicatie zichtbaar

  De kwaliteitsmonitoring maakt in managementtaal zichtbaar wat de bijdrage is van communicatie voor het behalen van de doelen van de organisatie. 

  Directie en bestuurders zijn doorgaans voorstanders van communicatie, maar hebben vaak moeite met de ongrijpbaarheid ervan. Andersom willen communicatieprofessionals het management explicieter verantwoordelijk maken voor communicatie en hen er eerder en beter bij betrekken.

  Communicatieprofessionals krijgen dankzij de kwaliteitsmonitoring veel meer overzicht in de relaties tussen de verschillende aspecten van communicatie en kunnen op die manier het management beter adviseren over de te maken beleidskeuzes.

  Documenten