chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Communicatie - mededelingen van de Vlaamse overheid op de VRT

  De VRT is verplicht om maximaal vijftien minuten per maand gratis mededelingen uit te zenden van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement en de ministers en de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dienen om de bevolking te informeren over zaken van algemeen belang.

  Voorwaarden

  • Een mededeling wordt maar 1 keer per net gratis uitgezonden, vlak na een hoofdjournaal.
  • De aanvrager betaalt zelf de aanmaakkosten.
  • Voor en na de mededelingen wordt duidelijk getoond dat ze van de Vlaamse overheid zijn of van de overheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.  
  • Twee maanden voor de verkiezingen mogen er geen mededelingen worden uitgezonden, tenzij voor dringende gevallen. Dan mogen ze geen ministers, staatssecretarissen of parlementsleden tonen en moeten ze puur zakelijk zijn.

  Dat staat in artikel 34 (deel II, titel IX) van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie.

  Verwar deze specifieke soort mededelingen niet met de boodschappen van algemeen nut op de VRT, en verwar ze evenmin met de generieke term "regeringsmededelingen" in het normenkader.