chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Na de lancering van het merkverhaal werd een actieplan van 9 punten opgesteld, dat een merkbeleid uitstippelt tot 2020. Samen met de beleidsdomeinen wordt er in werkgroepen werk van gemaakt, zodat het merkbeleid verder van onderuit kan groeien. Het merkbeleid Vlaanderen 2012-2020 wordt gefinancierd binnen de reguliere middelen.

  1. Verdieping en verbreding
   In de eerste fase worden het merkverhaal en het merkenboek verder uitgediept en verbreed naar aanleiding van de visienota’s om een cultuur van Corporate Storytelling binnen de hele Vlaamse overheid mogelijk te maken.
  2. Interne communicatie en HR
   Nadien zetten we in op interne communicatie en HR. We bereiken een gevoel van trots binnen de Vlaamse overheid (door de sterke en baanbrekende verhalen van beleidsdomeinen bekend te maken) en binnen de beleidsdomeinen zoeken we ambassadeurs die ons daarbij kunnen helpen. Het merkbeleid helpt de Vlaamse overheid ook bij de uitbouw van de reputatie van een aantrekkelijke moderne en slagkrachtige werkgever. 
  3. Internationale relaties
   Daarnaast bouwt internationaal Vlaanderen, in samenwerking met de internationaal opererende partners, de internationale relaties verder uit in het kader van de promotie van Vlaanderen in het buitenland. 
  4. Coherent persbeleid 
   Een ander actiepunt is de uitbouw van een coherent proactief en reactief persbeleid in binnen- en buitenland. Het is de bedoeling om een positieve perceptie te creëren in binnen- en buitenland en die perceptie te monitoren via een indexenkorf.
  5. Visuele bekendheid van Vlaanderen
   Dankzij de lancering van een gemeenschappelijk huisstijl met een duidelijke merkarchitectuur en een link tussen de internationale en binnenlandse communicatie, hebben we de versnipperde beeldvorming in binnen- en buitenland een halt toegeroepen en bouwen we samen aan een sterk merk. Met de vroegere diversiteit aan logo’s en stijlen was dat niet mogelijk. De huisstijl werd officieel goedgekeurd en gelanceerd door de Vlaamse Regering op 17 januari 2014 (omzendbrief internationale huisstijl) en  21 februari 2014 (omzendbrief binnenlandse huisstijl)
  6. Merkbeleid en innovatie
   Een sterk regionaal merk is op lange termijn gebouwd op 80% innovatie, 15% coördinatie en 5% communicatie. Wie ‘baanbrekend vakmanschap’ claimt, dient het ook te bewijzen. Een sterk merk heeft dus nood aan innovatieve realisaties, en nieuwe innovatieve baanbrekende Vlaamse verhalen (en overheidsbeleid). Een goed verhaal is de beste (gratis) communicatie.
  7. Associaties met Vlaanderen ‘Region of origin effect’
   Actiepunt 7 is het werken aan associaties met Vlaanderen : onze avant-garde mentaliteit enerzijds (kunst, cultuur, kunststeden, mode, musea, …) , en ons rijk historisch verleden anderzijds (erfgoed, tradities, Vlaamse meesters en wetenschappers, Flandersfields, cycling, eet-, drank- en tafelcultuur, …).
  8. Merkbeleid, subsidiering en sponsoring. Toekenning en afstemming
   Vandaag is er een versnipperd subsidiëringsbeleid (cultuur, toerisme, industrie, …). Middelen kunnen efficiënter worden ingezet met meer merkimpact voor Vlaanderen. Dossieraanvragen die vandaag versnipperd (gelijktijdig op verschillende diensten) behandeld worden, kunnen bij samenwerking een veel grotere merkimpact genereren. Dikwijls weten overheidsdiensten vandaag niet van elkaar dat ze samen een evenement sponsoren. 
  9. Merkbeleid, steden en regio’s
   Regio’s, kust en steden zijn speerpunten in toerisme om het merk Vlaanderen in het buitenland beter te positioneren. De specifieke situatie van Brussel verdient hierbij aparte aandacht (onthaalbeleid, Nederlandse taal, …).