chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Monitoring van de kwaliteit van de Vlaamse overheidscommunicatie

  De Vlaamse overheid meet structureel de kwaliteit van de Vlaamse overheidscommunicatie. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (voorheen Kanselarij en Bestuur) gebruikt daarvoor een monitoringsinstrument dat ook ter beschikking is van departement of agentschappen die zelf de kwaliteit van hun communicatie willen monitoren. Voor het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid als geheel vond de eerste meting plaats in februari 2013. Dat was de zogenaamde nulmeting. De volgende metingen gebeurden in 2014, 2015 en 2016. In 2016 beslisten we de frequentie te verlagen tot twee metingen per legislatuur, omdat dat voldoende bleek om de vinger aan de pols te houden. In 2018 was er een nieuwe meting.

  Monitoring van het communicatiebeleid is een onderdeel van een goede beleidscyclus. Het communicatiebeleid van de nieuwe regering is nog maar net opstart en daarom wordt de meting van voorjaar 2020 verplaatst naar het midden van de legislatuur.

  We halen ook algemene conclusies uit de onderzoeken die departementen of agentschappen laten uitvoeren via de raamovereenkomst voor communicatieonderzoek. Bij elke bestelling worden immers vier 'benchmarkvragen' gesteld over de algemene tevredenheid over de communicatie van de Vlaamse overheid en over het imago van de Vlaamse overheid.

  Over de resultaten rapporteren we jaarlijks in het Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering. Onderaan deze pagina vind je de rechtstreeks links naar de algemene conslusies uit de raamovereenkomst voor communicatieonderzoek en de resultaten van de kwaliteitsmetingen van het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid.

  De algemene conclusies uit de raamovereenkomst voor communicatieonderzoek, zoals gerapporteerd in de jaarverslagen:

  De resultaten van de kwaliteitsmetingen van het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid, zoals gerapporteerd in de jaarverslagen:

  De volledige rapporten van de kwaliteitsmetingen van de communicatie van de Vlaamse overheid: