chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  ToeComSt: traject naar beleidsnota Communicatie Vlaamse overheid 2014 - 2019

  De vijf strategische doelstellingen voor het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid 2014-2019 kwamen tot stand op een participatieve manier. Dat gebeurde in 2013 en 2014 tijdens het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020, toendertijd ook bekend als #ToeComSt. 

  Wat was de aanleiding? Om de vijf jaar schrijven de communicatieprofessionals bij de Vlaamse overheid de overheidsbrede doelstellingen neer voor de nieuwe legislatuur. Dat werk leveren ze als insteek in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid van de minister-president. In het verleden werd de tekst geschreven door een kleine club experts, maar na verloop van tijd werden er steeds meer mensen van de Vlaamse overheid bij betrokken. Bij de voorbereidingen in 2013 werd aangevoeld dat het nog breder moest en dat ook expertise van buiten de overheid moest worden betrokken om een beter zicht de krijgen op de uitdagingen en de vele veranderingen in de samenleving.

  Daarom werd gekozen voor een participatief traject waarin ook cocreatie met externe stakeholders en experts mogelijk werd gemaakt. Het schrijven aan de beleidsnota verliep volgens een aantal etappes, volgens een procesarchitectuur. Dat was bijzonder leerrijk, omdat het proces grondig werd aangepakt en veel mensen werden betrokken voor inhoudelijke input maar ook als blogger, facilitator, verslaggever, ...

  Je vindt hieronder meer uitleg over het proces, de verslagen van de sessies, de lijsten met de deelnemers, een aantal tussentijdse documenten en ook de finale tekst van de beleidsnota. 

  Aangezien we zouden werken rond discussiepunten als openbaarheid, transparantie of participatie, besloten we om het project te flankeren met een blog waarop ook alle verslagen zouden komen, en ook het materiaal dat werd gebruikt tijdens de workshops en het stakeholderforum. In de aanloop naar die bijeenkomsten verschenen ook tal van (gast)blogposts ter inspiratie, prikkeling of discussie. Die interactie was bijvoorbeeld mogelijk via de commentaarvelden onder de posts. ToeComSt.com is ondertussen van inhoud veranderd maar je vindt hieronder pdf's met de toenmalige posts, inclusief de commentaren:

  Op 2014-11-05 werden de strategische doelstellingen organisatiebreed bekendgemaakt tijdens een infosessie met deze lijst van aanwezigen (externe link= (pdf van 16 kB), en