chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onze superdiverse samenleving is een mix van traditionele, nieuwe en niet-Belgen, mensen met en zonder handicap, mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met verschillende leefstijlen, gewoontes,  seksuele oriëntatie, gezinssituaties, religies, talen, overtuigingen, digitaliseringsprofielen, houdingen tegenover de overheid, een verschillend mediagebruik, ... 

  Klassieke mainstreamcommunicatie slaat niet aan. De samenleving segmenteren in traditionele doelgroepen lukt ook niet zo best. 

  Wat nu?

  Twee benaderingen zijn nuttig, afhankelijk van de situatie. Daarnaast is Heerlijk Helder communiceren met kennis van gedragspsychologie altijd zinvol, voor iedereen.

  • Diversiteitscommunicatie: communicatie gebaseerd op inclusie en overeenkomsten. Door uit te gaan van wat we gemeen hebben en niet van de verschillen, communiceer je breed en spreek je een zo groot mogelijke doelgroep aan.
  • Communicatie op maat van bepaalde doelgroepen. Als een bepaald verschil met andere doelgroepen belangrijk is, is het nuttig om in de diepte te gaan en je specifiek op een bepaalde doelgroep te richten.

  Interessante tools, boeken en links 

  Boek: Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie en marketing

  Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie en marketing van Ingrid Tiggelovend bevat praktische tips en tricks, maar ook strategische aanbevelingen voor een diversiteitsbewust communicatiebeleid. De publicatie is onder andere gebaseerd op de resultaten van een lerend netwerk dat Studio Sesam opzette met communicatiemedewerkers van de Vlaamse overheid.

  Tool: Bridging the gap: kijk over het muurtje van je eigen referentiekader

  De Arteveldehogeschool ontwikkelde de tool Bridging the gap, waarmee je aan de hand van 100 persona je doelgroep verkent. Hoe beleven ze hun identiteit? Hoe is hun houding tegenover de overheid? Welke media gebruiken ze? Welke waarden hebben ze? Hoe nemen ze beslissingen?

  Als je meer zicht hebt op hoe je doelgroep denkt en handelt, kan je tips van experts gebruiken om je communicatiestrategie verder te ontwikkelen.

  Tools: checklist inclusieve communicatie en gespreksleidraad focusgroep

  De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft twee tools waarmee haar medewerkers hun communicatie toegankelijker en inclusiever kunnen maken.: een checklist om communicatiemiddelen te screenen en een gespreksleidraad voor een focusgroep. Ook jij kan ze gebruiken: https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/toegankelijke-communicatie

  Webpagina: Toegankelijk communiceren (duidelijke taal, laaggeletterdheid, meertaligheid, beeldvorming, ...)

  Hoe telefoneer ik met een anderstalige? Hoe ondersteun ik mijn boodschap met beelden en pictogrammen? Atlas integratie & inburgering Antwerpen bundelde veel expertise over toegankelijk communiceren op https://www.diversiteitspraktijk.be/themas/toegankelijk-communiceren

  Welke woorden gebruik je? 

  Soms ben je onzeker als je mensen met een handicap of met een migratieachtergrond wil benoemen of aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele geaardheid en identiteit die niet helemaal duidelijk zijn. Soms ben je voorzichtig omdat je iemand niet wil kwetsen. Er zijn zoveel nieuwe woorden opgedoken, en andere woorden zijn alweer verouderd of worden als kwetsend ervaren.

  Deze lijst kan je helpen om begrippen te duiden en je woorden zo precies mogelijk te kiezen. https://diversewoordenlijstvrt.wordpress.com/

  Sensoa heeft een woordenlijst gemaakt om respectvol te spreken over seksuele gezondheid en over mensen met hiv of aids: Taaltips over hiv en seksuele gezondheid | Sensoa

  Mensen in armoede ook bereiken

  Als je je communicatie beter afstemt op de noden van mensen in armoede, maak je tegelijk betere communicatie voor iedereen. Dat is de filosofie van het online Draaiboek In Vijf Stappen Communiceren met Mensen in Armoede.

  Het communicatiedraaiboek loodst je met een sociale marketingaanpak doorheen de verschillende stappen van het communicatieplanningsproces. Het leert je ook wanneer je feedback van mensen in armoede nodig hebt om je communicatie ook voor hen toegankelijk te maken. Design thinking & gedragsinzichten komen op die manier mee in beeld.

  De Vlaamse Regering nam op 10 februari 2012 akte van dat draaiboek en van een aantal maatregelen om de communicatie met armen structureel te verbeteren. De communicatieambtenaren en de aandachtsambtenaren armoede werken daarvoor in tandem. Ze screenen de beleidsvoornemens, detecteren communicatiegevoelige dossiers en doorlopen een communicatieplanningsproces volgens een vaste workflow.

  Het online draaiboek werd gelanceerd & bekendgemaakt op 2012-02-16, met ook een kennisdelingssessie voor Vlaamse ambtenaren. U vindt hier het toenmalige persbericht en dossier  (zip van 1,05 MB) en hier meer uitleg over het project en wie eraan heeft meegewerkt. Het draaiboek werd inhoudelijk geschreven door Annick Vanhove in ruggespraak met Patrick Vandenberghe, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (KBS) i.s.m. de vakgroep Memori bij de Thomas More Hogeschool (toen Lessius) en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (toen nog DDAR) van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Netwerk Armoede verleende eveneens z'n medewerking onder het motto "doe het niet boven onze hoofden maar mét ons". Het draaiboek werd eerst apart gehost maar de site werd in 2019 geïntegreerd in Vlaanderen Intern.

  Genderbewust communiceren

  De federale overheid heeft een publicatie over De genderdimensie in communicatie. Die toont aan de hand van concrete voorbeelden en tools hoe onbewuste genderstereotypes in communicatie kunnen vermeden worden en hoe de genderdimensie kan geïntegreerd worden in elke stap van een communicatieproject.

  Presentaties digitale studiesessies 2020 Communiceren in een superdiverse samenleving

  In november en december 2020 deelden gedreven vakmensen hun ervaringen in een aantal digitale studiesessies. Bekijk de presentaties en de extra tips die de deelnemers uitwisselden.

  Etnocommunicatie. Communiceren met een multicultureel publiek

  Deze publicatie van de Vlaamse overheid dateert alweer van 2005, maar ze bevat nog steeds interessante inzichten. Goed bruikbaar als je wil communiceren met specifieke doelgroepen van mensen van buitenlandse herkomst. Etnocommunicatie. Communiceren met een multicultureel publiek. 

  Etnomarketing - het vertrouwen van de nieuwe consument

  Rachid Lamrabat schreef dit boek vooral voor bedrijven, maar het komt ook van pas bij overheidscommunicatie. Etnomarketing - het vertrouwen van de nieuwe consument (Pelckmans Pro 2017-01).

  Toegankelijke websites en apps

  Het internet is dé toegangspoort geworden voor een stroom aan informatie en tal van diensten. Websites en apps van de Vlaamse overheid moeten toegankelijk zijn. Die toegankelijkheid is voor velen onmisbaar, en voor iedereen nuttig. Hoe maak je jouw site of app toegankelijk?

  Digitale of analoge media? 

  De befaamde digitale kloof is één reden om niet alleen digitale media in te zetten. Er zijn er nog. Elk medium en ieder kanaal heeft andere eigenschappen, voor- en nadelen. Een divers publiek aanspreken betekent ook diverse kanalen inzetten, analoog en digitaal. 

  Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de internetsamenleving? van Eric Goubin (Politeia, 2015)

  Acht profielen van digitale ongelijkheden: de samenvatting van een onderzoeksrapport uit 2015 van iMinds / SMIT / Vrije Universiteit Brussel. Aan de hand van de acht profielen kunnen we een strategie ontwikkelen op maat van ieder profiel.

  Dossier van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) rond e-Inclusie (2019).

  Onderzoek je doelgroepen 

  Als je je doelgroepen niet begrijpt, bereik je ze niet. Je kan al een heel eind ver komen met desk research, en vooral door zelf in contact te komen met je doelgroepen in al hun diversiteit of specificiteit.

  Je kan ook focusgroepsgesprekken organiseren, diepte-interviews doen, enquêtes afnemen, persona's opstellen en gebruiken, ... Een onderzoeksbureau inschakelen kan onder andere via de raamovereenkomst voor communicatieonderzoek. Een interessante onderzoekstechniek om een heel diverse doelgroep te bevragen is grootschalig luisteren

  Betrek een diverse doelgroep bij beleidsontwikkeling

  Participatie zit in de lift, terecht! Maar niet iedereen is even mondig of gemakkelijk te bewegen tot inspraak en participatie. Daarvoor is een specifieke aanpak nodig en steun van het middenveld, buurtorganisaties en sleutelfiguren. 

  Vraag niet steeds dezelfde expert

  Vrouwen, mensen met een andere herkomst, transgenders en mensen met een handicap komen zelden aan bod in de media. Als ze dan toch in de media verschijnen, gaat het nog al te weinig over hun expertise. Op de Expertendatabank van het team Gelijke Kansen vind je gegevens van honderden experts. Ze maken deel uit van de genoemde groepen en zijn gespecialiseerd in een welomschreven en duidelijk afgelijnd vakgebied.

  Lees meer over superdiversiteit

  "Superdiversiteit - hoe migratie onze samenleving verandert" van Dirk Geldof (Acco 2013).