chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Heerlijk helder communiceren vraagt tijd en moeite. Zoals de Amerikaanse schrijver Nathaniel Hawthorne ooit schreef: ‘Easy reading is damn hard writing’. Vrij vertaald: een heldere tekst is verdomd moeilijk om te schrijven! Maar je investering loont. Niet alleen voor je doelgroep, maar ook voor jezelf en voor je organisatie.

  Voor je doelgroep

  1. Je doelgroep begrijpt je boodschap beter en sneller

  Als je heerlijk helder communiceert, is de kans groter dat je doelgroep je boodschap meteen begrijpt. Zo bespaar je je doelgroep heel wat tijd: de kans is kleiner dat mensen je tekst drie keer moeten lezen voor ze hem begrijpen, of dat ze contact moeten opnemen met je organisatie om meer uitleg te krijgen.

  2. Je draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen

  Burgers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, en wat er precies van hen verwacht wordt. Anders kunnen ze de diensten van de overheid niet goed gebruiken. Zo kunnen ze premies of toelagen mislopen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt dan ook dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen in Vlaanderen verplicht zijn om ‘een heldere taal’ te hanteren ‘die begrijpelijk is voor de ontvanger’ (artikel II.10 van het Bestuursdecreet).

  Door heerlijk helder te communiceren, is de kans groter dat je ook specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld laaggeletterden, bereikt. Zo draag je bij aan een inclusieve dienstverlening, een doelstelling die is opgenomen in het witboek ‘Open en wendbare overheid’.

  Voor jezelf en je organisatie

  3. Je communiceert efficiënter

  Als je communiceert, wil je iemand informeren, een instructie geven, overtuigen … Die communicatiedoelen bereik je beter en sneller met heerlijk heldere boodschappen.
  Om te beginnen stijgt de kans dat de ontvanger je boodschap leest. We hebben allemaal weinig tijd, die we niet graag verspillen aan het ontleden van ingewikkelde informatie. De kans is ook groter dat ontvangers je begrijpen. Dat zorgt er dan weer voor dat ontvangers sneller zullen doen wat je vraagt (een rekening betalen, een formulier invullen, informatie bezorgen …) en daarbij minder fouten zullen maken.

  4. Je bespaart tijd en geld

  Heerlijke helder communiceren vraagt tijd en middelen, maar die verdien je achteraf dubbel en dik terug. Want doordat je je communicatiedoelen beter en sneller bereikt, moet je achteraf minder tijd en middelen investeren om vragen te beantwoorden, klachten te behandelen, herinneringen te sturen, bijkomende informatie op te vragen, formulieren te verwerken die verkeerd zijn ingevuld, of gerechtelijke procedures te voeren.

  5. Je organisatie krijgt meer tevreden klanten en een beter imago

  Door heerlijk helder te communiceren, draag je bij aan de klantentevredenheid van je organisatie. Als mensen de overheid beter begrijpen, begrijpen ze ook beter wat de overheid voor hen doet. Dat vergroot de kans dat ze dat ook waarderen, en het vergroot het vertrouwen in de overheid. Door gewonemensentaal te gebruiken, laat je ook zien dat je organisatie mee is met haar tijd en haar klanten centraal stelt.

  Meer lezen?

  • Op de webpagina Effectmeting Heerlijk Helder vind je de resultaten van het onderzoek dat Ipsos in 2018 bij de Vlaamse overheid heeft uitgevoerd over de effecten van heerlijk heldere brieven.
  • In de visietekst van de Nederlandse campagne Direct Duidelijk lees je meer over het belang van duidelijke overheidscommunicatie, met voorbeelden uit Nederland, België en het buitenland. Direct Duidelijk werd in oktober 2018 gelanceerd en sluit nauw aan bij de Heerlijk Heldercampagne van de Vlaamse overheid.
  • In het rapport ‘Good results using plain language’ worden de effecten van begrijpelijke overheidstaal aangetoond aan de hand van tien concrete voorbeelden uit Noorwegen.
  • Op de website van de Amerikaanse organisatie PLAIN vind je een overzicht van artikels die het belang van begrijpelijke taal aantonen. PLAIN (voluit Plain Language Action and Information Network) is een groep van ambtenaren uit verschillende agentschappen van de Verenigde Staten die het gebruik van heldere overheidscommunicatie promoten.