chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Altijd duidelijke taal, eenvoudige taal als het nodig is

  Farida Barki, medewerkster van Wablieft


  Op 13 oktober is het International Plain Language Day. Bij de Vlaamse overheid spreken we over heerlijk heldere taal. Andere begrippen die in het Nederlands gebruikt worden, zijn klare taal, begrijpelijke taal of duidelijke taal.

  Voor mensen die moeite hebben met lezen is ook duidelijke taal soms nog te moeilijk. In dat geval kun je overschakelen op eenvoudige taal. Wablieft, een onderdeel van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo), is al meer dan 30 jaar actief op het gebied van duidelijke en eenvoudige taal. Medewerkster Farida Barki vertelt er meer over.

  Wat doet Wablieft precies?

  Farida: ‘Waar we eigenlijk al het langst mee bezig zijn, is een krant uitbrengen in een taal die tussen duidelijke en eenvoudige taal zit. Die krant is bedoeld voor iedereen die andere kranten te moeilijk vindt, om welke reden ook. De Wablieftkrant wordt vooral gelezen door anderstaligen die Nederlands leren, Nederlandstaligen die laaggeletterd zijn, mensen met een beperking en senioren in woonzorgcentra. Ook kinderen en jongeren grijpen geregeld naar de Wablieftkrant. De krant verschijnt elke week, zowel op papier als digitaal. Voor sommige lezers is de Wablieftkrant nog te moeilijk. Voor hen bieden we een krant aan in eenvoudige taal, Wablieft Start.’

  ‘Tegen het einde van elk jaar publiceert Wablieft een aantal boeken in eenvoudige taal. Sommige daarvan zijn herwerkte versies van bestaande boeken, maar de meeste zijn volledig nieuw. Door nieuwe boeken in eenvoudige taal aan te bieden, willen we ervoor zorgen dat onze lezers zich gewaardeerd voelen. De boeken zijn immers net als de Wablieftkrant speciaal geschreven voor iedereen die andere boeken te moeilijk vindt. Af en toe brengen we ook beeldboeken uit. Die bevatten veel mooie, grote foto’s met een heel eenvoudige tekst erbij.'

  'We reiken ook elk jaar de Wablieftprijs voor duidelijke taal uit aan een organisatie of een persoon die duidelijke taal het afgelopen jaar bewust heeft ingezet om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.’

  ‘Daarnaast geven mijn collega Katrien Janssens en ikzelf tekstadvies. We begeleiden overheden en non-profitorganisaties om duidelijke teksten te schrijven. Daarvoor geven we opleidingen aan medewerkers, screenen en herschrijven we teksten en ondersteunen we projecten rond duidelijke taal.’

  Als jullie overheden en organisaties ondersteunen, streven jullie dan naar duidelijke taal of naar eenvoudige taal?

  Farida: ‘Dat hangt af van de doelgroep die de klant voor ogen heeft. Meestal geven we tips voor duidelijke taal of zetten we de tekst om in duidelijke taal. Vaak zijn de teksten immers bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. Bij teksten voor laaggeletterden, anderstaligen of mensen met een beperking kiezen we voor eenvoudige taal. Zo merken we dat sommige medewerkers van Sociale Huizen die vaak met kwetsbare doelgroepen in contact komen, behoefte hebben aan tips om in eenvoudige taal te schrijven. Ook scholen die met anderstalige of laaggeletterde ouders communiceren, vragen geregeld extra tips om te communiceren in eenvoudige taal.’

  ‘Ik vind het zelf storend als ik merk dat mensen voor mij een bepaalde keuze gemaakt hebben, zeker als ik daardoor in een hokje beland waarin ik eigenlijk niet wil terechtkomen.’
  Farida Barki, medewerkster van Wablieft

  Als je voor een gemengd publiek schrijft, kun je dan het best voor eenvoudige of duidelijke taal kiezen? Of kun je beter twee versies van een tekst maken?

  Farida: ‘Als de lezer zelf kan kiezen welke versie hij wil lezen, zou ik twee aparte versies maken. Zo zijn er bijvoorbeeld twee versies van de folder over contactopsporing bij coronabesmettingen. Als de lezer een tekst toegestuurd krijgt en dus geen versie kan kiezen, zou ik voor één versie in duidelijke taal gaan. Ik vind het zelf storend als ik merk dat mensen voor mij een bepaalde keuze gemaakt hebben, zeker als ik daardoor in een hokje beland waarin ik eigenlijk niet wil terechtkomen. Het is niet fijn om toe te geven dat je een tekst moeilijk kunt lezen. Daarom vind ik dat je de lezers het best in hun waardigheid kunt laten en hen zelf een versie laat kiezen als dat mogelijk is.’

  Denk je dat bepaalde lezers zich storen aan een tekst in eenvoudige taal?

  Farida: ‘In sommige gevallen is een tekst of informatie in eenvoudige taal voor iedereen handig. Als ik bijvoorbeeld net de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad gevolgd heb, ben ik heel blij dat ik in eenvoudige taal met duidelijke beelden een eerste idee krijg van de inhoud ervan. Als ik meer diepgang wil, lees ik graag een tekst in duidelijke taal. Of iemand een tekst in eenvoudige taal als storend ervaart, hangt volgens mij af van de situatie en zeker van de persoonlijkheid van de lezer. Sommige lezers willen echt het gevoel krijgen dat je hen heel hoog inschat. Als je dan in eenvoudige taal communiceert, vinden ze dat niet altijd prettig.’

  Kan beeldmateriaal helpen om teksten te verduidelijken?

  Farida: ‘In eenvoudige taal vind ik beeldmateriaal zeker een meerwaarde. We raden aan om beelden met echte mensen te gebruiken omdat die veel minder abstract zijn dan pictogrammen. Het is wel mogelijk om met een kleine set duidelijke pictogrammen te werken die je bij je lezers hebt getoetst. Bij goede pictogrammen weet je meteen waar het over gaat zonder dat je de tekst erbij nodig hebt.’