chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Checklists voor teksten

  Met de volgende checklists kun je nagaan in welke mate een tekst heerlijk helder is. Je vindt hier een checklist voor als je een tekst schrijft, en een checklist voor als je een tekst van anderen beoordeelt.

  Checklist voor schrijvers

  Met de onderstaande checklist kun je inschatten in welke mate de tekst die je geschreven hebt, heerlijk helder is. Hoe meer hokjes je kunt aanvinken, hoe groter de kans is dat je tekst heerlijk helder zal zijn voor de lezers.

  1. Boodschap

  Ik focus op wat de lezer wil weten of moet weten.
   Ik focus op wat de lezer met de tekst kan doen.
  Ik heb een duidelijke kernboodschap.
  Ik spreek de lezer rechtstreeks aan waar dat kan.
  Ik respecteer de lezer door een toon die past bij de situatie.

  2. Structuur

  De tekst heeft een duidelijke titel.
  De tekst is in duidelijke deelonderwerpen ingedeeld door rubriektitels.
  De structuur van de tekst is zichtbaar, bijvoorbeeld door tussenkopjes en opsommingen.
  De tekst is overzichtelijk in alinea’s ingedeeld.
  De tekst heeft een duidelijke plaats in het geheel van de informatie, bijvoorbeeld op een website.
  De tekst bevat relevante links naar andere informatie.

  3. Formulering

  De tekst bevat geen formele en zwaarwichtige woorden.
  De tekst bevat weinig moeilijke woorden en legt de moeilijke woorden uit.
  Er staan weinig of geen afkortingen in de tekst.
  Er staat uitleg bij de afkortingen die niet algemeen bekend zijn.
  De zinnen en de alinea's zijn niet te lang.
  De zinnen zijn eenvoudig geformuleerd.

  4. Toetsing

  Ik heb voldoende tijd vrijgemaakt voor de tekst.
  Ik heb de kwaliteit van de tekst getoetst door die voor te leggen aan collega's.
  Ik heb de kwaliteit van belangrijke teksten getoetst door die voor te leggen aan de doelgroep in een lees- of gebruikerspanel.
  Ik heb de tekst zorgvuldig afgewerkt door de spelfouten, taalfouten en andere slordigheden eruit te halen.
  De tekst heeft een aangename en leesbare opmaak.
  De opmaak van de tekst en het beeldmateriaal voldoen aan de richtlijnen van het merkbeleid en de huisstijl van de Vlaamse overheid.
  De website waarop de tekst staat, voldoet aan de richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid.

  Checklist voor lezers

  Met de onderstaande checklist kun je nagaan of je een tekst heerlijk helder vindt. Hoe meer hokjes je aanvinkt, hoe groter de kans is dat de tekst voor jou heerlijk helder is. Als dat niet zo is, kun je met deze checklist nagaan hoe het komt dat de tekst niet heerlijk helder is.

  1. Boodschap

  Ik kan gemakkelijk bepalen of ik de tekst wil lezen of moet lezen.
  Ik weet snel wat ik wil weten of moet weten.
   Ik weet snel wat ik met de tekst kan doen.
  Ik kan de kernboodschap van de tekst snel vinden.
  Ik word in de tekst rechtstreeks aangesproken.
  Ik vind dat de toon van de tekst past bij de situatie.
  Ik kan gewoon doorlezen zonder te haperen.
  Ik begrijp meteen wat ik lees.
  Ik kan de belangrijkste elementen van de informatie goed onthouden.

  2. Structuur

  De tekst heeft een duidelijke titel.
  De tekst is in duidelijke deelonderwerpen ingedeeld door rubriektitels.
  De structuur van de tekst is zichtbaar, bijvoorbeeld door tussenkopjes en opsommingen.
  De tekst is overzichtelijk in alinea’s ingedeeld.
  Ik kan de tekst goed plaatsen in het geheel van de informatie, bijvoorbeeld op een website.
  Ik word goed doorverwezen naar andere informatie, bijvoorbeeld door links in een e-mail of een webtekst.

  3. Formulering

  De tekst bevat geen formele en zwaarwichtige woorden.
  De tekst bevat weinig moeilijke woorden en legt de moeilijke woorden uit.
  Er staan weinig of geen afkortingen in de tekst.
  Er staat uitleg bij de afkortingen die ik niet ken.
  De zinnen en de alinea's zijn niet te lang.
  De zinnen zijn eenvoudig geformuleerd.

  4. Afwerking

  De tekst bevat geen spelfouten, taalfouten en andere slordigheden.
  De tekst heeft een aangename en leesbare opmaak.