chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Communicatie met anderstaligen op de werkvloer: zo doet Het Facilitair Bedrijf het

  Bij Het Facilitair Bedrijf werken verschillende anderstalige personeelsleden in de schoonmaak en de catering. Het is voor hen niet altijd makkelijk om de taken die ze krijgen correct te begrijpen en om te communiceren met hun collega’s. Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Hr-consulent Annemie Van Uytven geeft toelichting: 'We willen heerlijk helder communiceren met onze medewerkers én we willen hun de kans bieden om zelf heerlijk helder te worden in het Nederlands.'

  Welk kennisniveau van het Nederlands is er bij de aanwerving van schoonmaak- en cateringpersoneel vereist?

  Annemie: 'Dat hangt af van de functie. Van een schoonmaker wordt bijvoorbeeld een ander niveau van het Nederlands verwacht dan van een verantwoordelijke schoonmaak. Het Facilitair Bedrijf heeft aan het Huis van het Nederlands Brussel gevraagd om voor het schoonmaak- en cateringpersoneel een taalomgevingsanalyse uit te voeren. Op basis daarvan zijn taalprofielen opgesteld voor de verschillende functies, namelijk schoonmaker, verantwoordelijke schoonmaak, keukenhulp, kok en chef catering. Dat taalprofiel is een houvast bij de rekrutering en de interne doorstroming.' 

  'Bij een nieuwe vacature in de schoonmaak of catering voert het Agentschap Overheidspersoneel, dat de selecties van Het Facilitair Bedrijf uitvoert, het eerste gesprek met kandidaten vaak telefonisch. Daarbij wordt gepeild naar hun competenties en verwachtingen, en wordt hun kennisniveau van het Nederlands getoetst.' 

  'Zo’n telefonisch sollicitatiegesprek is zeker niet evident voor anderstalige kandidaten. Daarom heeft Het Facilitair Bedrijf in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel aandachtspunten voor de rekruteerders opgesteld, bijvoorbeeld praat rustig en articuleer goed, gebruik geen figuurlijk taalgebruik, zoals: "Zie je de functie zitten?".'

  Anderstalige medewerkers moeten zowel instroom- als doorstroommogelijkheden hebben als ze het minimaal vereiste niveau Nederlands voor hun functie behalen.
  Annemie Van Uytven, hr-consulent bij Het Facilitair Bedrijf

  Welke taalondersteuning bieden jullie anderstalige medewerkers, als ze eenmaal in dienst zijn?

  Annemie: 'We werken in twee richtingen: we willen zelf heerlijk helder communiceren met onze anderstalige medewerkers én we willen hun de kans bieden om heerlijk helder te worden in het Nederlands.' 

  'We hebben voor de verantwoordelijken schoonmaak eind 2017 een aantal workshops georganiseerd over duidelijk geschreven en gesproken Nederlands, in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel. Het doel van de workshops was om de verantwoordelijken op een meer toegankelijke manier in het Nederlands te laten communiceren met hun anderstalige medewerkers.' 

  'Daarnaast wil Het Facilitair Bedrijf de instructiefiches, de veiligheidsvoorschriften en de planning van het schoonmaakpersoneel heerlijk helder maken. Dat is onze Heerlijk Helderdoelstelling voor 2018. Het Huis van het Nederlands Brussel heeft de teksten daarvoor gescreend en aanbevelingen geformuleerd. Er zijn ook twee ambassadeurs duidelijke taal aangesteld. Die zijn opgeleid door het Huis van het Nederlands Brussel. Zij gaan samen met de collega’s van het team Communicatie de documenten herschrijven.'

  Welke initiatieven nemen jullie om de anderstalige medewerkers zelf te laten werken aan hun kennis van het Nederlands?

  Annemie: 'Het Huis van het Nederlands Brussel heeft de kennis van het Nederlands bij al onze anderstalige schoonmaakmedewerkers getest. Op basis van dat resultaat zijn zeven anderstalige schoonmakers in Brussel geselecteerd. Die beschikken over een basisniveau van het Nederlands, maar ze kunnen met ondersteuning en oefening een hoger niveau bereiken.' 

  'Die groep heeft 40 uur praktijkgerichte opleiding Nederlands gekregen in het centrum voor volwassenenonderwijs Lethas. De lessen vonden gedeeltelijk plaats in hun eigen tijd en gedeeltelijk tijdens de werkuren. De opleiding is positief onthaald, zowel door de anderstalige medewerkers als door hun leidinggevenden. Waarschijnlijk organiseren we de opleiding opnieuw voor nieuwe anderstalige personeelsleden.'

  anderstaligen praten met Vlaamse ambtenaren tijdens conversatietafel in het Herman Teirlinckgebouw Elke maand is er tussen de middag een conversatietafel in het Herman Teirlinckgebouw

  Worden de anderstalige personeelsleden na de opleiding aan hun lot overgelaten?

  Annemie: 'Zeker niet! Het Facilitair Bedrijf wil nu inzetten op oefenen en wil oefenkansen bieden. De anderstaligen hebben in hun privéomgeving vaak niet de kans om Nederlands te spreken. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft het initiatief genomen om voor anderstaligen uit Brussel conversatietafels te organiseren. Die conversatietafels vinden elke maand tussen de middag plaats in het Herman Teirlinckgebouw. Tijdens de ‘babbel op Thurn & Taxis’ praten de anderstaligen, onder wie ook onze collega’s, met Vlaamse ambtenaren over alledaagse onderwerpen zoals hun hobby’s, de actualiteit of mobiliteit. De conversatietafels bieden een ideale kans om van elkaar te leren.'

  'Het Facilitair Bedrijf wil daarnaast mini-conversatietafels organiseren. Een collega houdt dan tijdens de pauze dagelijks of wekelijks een gesprekje met een anderstalige schoonmaakmedewerker. In het Consciencegebouw is er al een eerste mini-conversatietafel spontaan gegroeid: Marianne slaat dagelijks een praatje met Odette. In de loop van dit jaar willen we die mini-conversatietafels uitbreiden. Zo krijgen anderstalige medewerkers de kans om op een informele manier snel bij te leren.'

  Ik heb haar familieleden nog nooit ontmoet, maar ik ken ze allemaal.
  Odette Mola-Sekua, schoonmaakster
  Marianne Huybrechts en Odette Mola-Sekua

  'Elke dag een praatje'

  Marianne Huybrechts (rechts op de foto) nodigde Odette Mola-Sekua (links op de foto) tien jaar geleden uit om tijdens de pauze koffie bij haar te komen drinken. Sindsdien spreken ze dagelijks af op hetzelfde plekje om een praatje te slaan. Ze hebben elkaar veel te vertellen en hebben nooit moeite om gespreksstof te vinden.

  Hun gesprekjes zijn verrijkend voor hen allebei: Odette leert nog beter Nederlands spreken en Marianne krijgt vaak goede raad van Odette. Marianne: 'Over vier jaar ga ik met pensioen. Ik zal Odette missen, want ze is een echte vriendin geworden.'

  11 juni 2018