chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De lezer centraal

  Heb je het gevoel dat je teksten niet of niet grondig gelezen worden? Leidt je boodschap niet tot de gewenste actie? De volgende strategieën kunnen je helpen om je lezer meer centraal te stellen. Je lezers zullen zich meer aangesproken voelen en sneller reageren.

  Spreek de lezer meteen aan met u of je

  Trek de aandacht van je lezer door hem meteen aan het begin van de tekst aan te spreken met u of je. Je lezer zal zich veel meer betrokken voelen.

  Kijk even naar de onderstaande zinnen.

  liever niet maar wel
  Leden van de turnclub hebben voorrang bij de inschrijving voor een zomerkamp. Als lid van de turnclub hebt u voorrang bij de inschrijving voor een zomerkamp.
  Wie een woning bouwt of verbouwt, kan bij de Vlaamse overheid een aantal premies aanvragen. Als u een woning bouwt of verbouwt, kunt u bij de Vlaamse overheid een aantal premies aanvragen.

  Collega’s die willen deelnemen aan de sportdag, kunnen zich vanaf nu inschrijven bij Sport Vlaanderen.

  Je kunt vanaf nu inschrijven voor de sportdag bij Sport Vlaanderen.

  Bij de zinnen in de linkerkolom denkt je lezer er niet meteen aan dat de boodschap mogelijk voor hem persoonlijk bestemd is. Bij een rechtstreekse aanspreking met u of je hoeft je lezer niet te twijfelen. De boodschap is belangrijk voor hem!

  Schrijf zo veel mogelijk vanuit het perspectief van de lezer

  Formuleer de tekst niet vanuit je eigen situatie, maar verplaats je in het hoofd van je lezer. Geef aan wat belangrijk is voor je lezer, niet voor jezelf. Tel hoe vaak je in een tekst ik of wij en u of je gebruikt. Als ik of wij voortdurend opduikt, schrijf je vermoedelijk nog te veel vanuit je eigen perspectief. Als u of je de overhand heeft, ben je lezergericht bezig.

  liever niet maar wel
  Sinds 1 januari 2019 hebben we de bevoegdheid om subsidies voor energiebesparende maatregelen uit te reiken, overgeheveld naar het Vlaams Energieagentschap. Sinds 1 januari 2019 kunt u bij het Vlaams Energieagentschap een subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen.
  Bij deze brief voeg ik het fiscaal attest van de gift die het Rode Kruis ontvangen heeft. Bij deze brief vindt u het fiscaal attest van uw gift aan het Rode Kruis.
  We hebben de aanvraag van een renovatiepremie afgekeurd. U komt niet in aanmerking voor een renovatiepremie.

  Stem de informatie over algemene regels en principes af op de situatie van de lezer

  Doe geen algemene uitspraken over regels en principes, maar vermeld expliciet wat voor de lezer geldt. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door bij zelfstandige naamwoorden geen meervoudsvorm te gebruiken als je met een enkelvoudsvorm naar de concrete situatie van de lezer kunt verwijzen. Een instructie of verzoek kun je het best in de bevelende vorm formuleren. Zo maak je je lezer duidelijk dat hij zelf in actie moet schieten.

  liever niet maar wel
  Personen die in een van de onderstaande straten wonen, kunnen vanaf 1 september bewonerskaarten aanvragen. Als u in een van de onderstaande straten woont, kunt u vanaf 1 september een bewonerskaart aanvragen.
  Kinderen die al broers of zussen in de school hebben, krijgen voorrang bij de inschrijving. Hebt u al andere kinderen in de school? Dan krijgt u voorrang bij de inschrijving.
  Aanvragen moeten uiterlijk op 31 december ingediend zijn. Dien uw aanvraag uiterlijk op 31 december in.
  Er werd in toepassing van artikel 2.8.6.0.3, §1, eerste lid, 1°, VCF (voorheen artikel 140bis) een attest afgeleverd voor vrijstelling van schenkbelasting voor de familiale onderneming Sanitaire installaties Peeters nv.

  Artikel 2.8.6.0.7 VCF bepaalt dat na verloop van een termijn van drie jaar na de datum van de authentieke akte van schenking het bevoegde personeelslid controleert of de voorwaarden gesteld voor het behoud van de vrijstelling, vervuld zijn. Bij niet-vervulling van de voorwaarden wordt de schenkbelasting geacht verschuldigd te zijn, berekend tegen het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.1.1 VCF, zonder toepassing van de vrijstelling.
  U hebt drie jaar geleden een attest gekregen voor de vrijstelling van schenkbelasting voor uw familiale vennootschap Sanitaire installaties Peeters nv. Na drie jaar controleert de Vlaamse Belastingdienst of u nog altijd recht hebt op de vrijstelling.

  U of je?

  Weet je niet goed of je de lezer moet aanspreken met u of met je? Op de Heerlijk Heldersite vind je de belangrijkste principes en de afspraken over het gebruik van u en je, in het bijzonder voor teksten van de Vlaamse overheid.