chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid

  Functiebenamingen

  Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter. Ook in een briefaanhef worden functieaanduidingen volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid met een kleine letter geschreven. In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

  in lopende tekst

  in de aanspreking van een brief of e-mail

  onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief of e-mail

  de administrateur-generaal

  Mijnheer de administrateur-generaal,

  Administrateur-generaal

  de secretaris-generaal

  Mevrouw de secretaris-generaal,

  Secretaris-generaal

  de inspecteur-generaal

  Mijnheer de inspecteur-generaal,

  Inspecteur-generaal

  de algemeen directeur

  Mevrouw de algemeen directeur,

  Algemeen directeur

  het afdelingshoofd

  Mijnheer het afdelingshoofd,

  Afdelingshoofd

  de gedelegeerd bestuurder

  Mevrouw de gedelegeerd bestuurder,

  Gedelegeerd bestuurder

  de voorzitter

  Mijnheer de voorzitter,

  Voorzitter

  Officiële titulatuur van Vlaamse ministers

  De woorden minister, minister-president en viceminister-president, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter. Ook in een briefaanhef worden die functieaanduidingen volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid met een kleine letter geschreven.

  De bevoegdheid schrijven we in de officiële titulatuur van de Vlaamse ministers met een hoofdletter.

  In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

  in lopende tekst

  in de aanspreking van een brief of e-mail

  onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief of e-mail

  de minister-president van de Vlaamse Regering

  Mijnheer de minister-president,

  Minister-president van de Vlaamse Regering

  de viceminister-president van de Vlaamse Regering

  Mevrouw de viceminister-president,

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering

  de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken

  Mevrouw de minister,

  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

  de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

  Mijnheer de minister,

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

  Bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers

  In de bevoegdheidsomschrijvingen van de Vlaamse ministers schrijf je de bevoegdheden met kleine letters en meestal met een lidwoord. De formulering bevoegd voor ... staat tussen twee komma's. De bevoegdheidsomschrijvingen worden alleen in lopende tekst gebruikt.

  alleen in lopende tekst

  de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, ...

  de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, ...

  de Vlaamse minister, bevoegd voor de media, ...

  Op de website van Wetgevingstechniek vind je de volledige lijst van de bevoegdheidsomschrijvingen van de leden van de Vlaamse Regering.

  Namen van gewesten en gemeenschappen

  Als het woord gewest deel uitmaakt van de officiële naam van een gewest, is het een eigennaam. Gewest krijgt dan een hoofdletter. In andere gevallen beschouwen we gewest als een soortnaam en schrijf je het met een kleine letter.

  met hoofdletter

  met kleine letter

  het Vlaamse Gewest

  het Waalse Gewest

  het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

  een gewest, het gewest, de gewesten

  de Vlaamse Gemeenschap

  de Franse Gemeenschap

  de Duitstalige Gemeenschap

  een gemeenschap, de gemeenschap, de gemeenschappen

  Namen van overheden en instanties

  Namen van specifieke overheden en instanties schrijf je met hoofdletters. Als je de bevoegdheden van een instantie niet vermeldt, en dus niet naar een specifiek parlement of een specifieke regering verwijst, schrijf je de woorden parlement en regering met een kleine letter. Dat is ook het geval als die woorden in het meervoud staan.

  met hoofdletter

  met kleine letter

  -

  de Vlaamse overheid, de federale overheid

  de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Federale Regering

  de regering, de regeringen, een regeringsmededeling

  het Vlaams Parlement

  het parlement, de parlementen, parlementair, het parlementslid, de parlementariër

  de Inspectie van Financiën

  de inspecteur van Financiën

  het Voorzitterscollege

  het college van burgemeester en schepenen

  de Raad van State

  de raad van bestuur, de ministerraad, de gemeenteraad, de beleidsraad, de directieraad

  het Hof van Cassatie

  het hof van beroep, het hof van assisen

  het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

  het managementcomité

  Namen van Vlaamse ministeries

  Het woord ministerie krijgt een hoofdletter in de volledige officiële naam van het ministerie. Als het niet om de volledige naam gaat, of als ministerie zonder verdere toevoeging wordt gebruikt, krijgt het een kleine letter.

  met hoofdletter

  met kleine letter

  het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

  een Vlaams ministerie, het ministerie, de Vlaamse ministeries

  Namen van Vlaamse departementen

  Namen van Vlaamse departementen schrijven we met een hoofdletter. Het woord departement maakt deel uit van de officiële naam en krijgt ook een hoofdletter.

  met hoofdletter

  met kleine letter

  het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM)

  een departement, het departement, de departementen

  het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI)

  het Departement Financiën en Begroting (DFB)

  het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA)

  het Departement Landbouw en Visserij (DLV)

  het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

  het Departement Omgeving

  het Departement Onderwijs en Vorming (DOV)

  het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)

  het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

  Namen van Vlaamse agentschappen

  In de namen van intern of extern verzelfstandigde agentschappen (IVA's of EVA's) krijgen alle zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden een hoofdletter: de Vlaamse Belastingdienst, Onroerend Erfgoed, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

  Als de officiële naam van een agentschap het woord agentschap bevat, schrijf je dat met een hoofdletter: het Agentschap Informatie Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos. Als je de aanduiding (intern/extern verzelfstandigd) agentschap alleen gebruikt om duidelijk te maken dat het om een verzelfstandigde entiteit van de Vlaamse overheid gaat, zonder dat die toevoeging deel uitmaakt van de officiële naam, schrijf je agentschap met een kleine letter: het agentschap Opgroeien, het agentschap Toerisme Vlaanderen.

  met hoofdletter

  met kleine letter

  het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

  het agentschap Audit Vlaanderen

  het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  het agentschap Het Facilitair Bedrijf (HFB)

  het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB)

  het agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

  het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

  het agentschap Opgroeien

  het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

  het agentschap Sport Vlaanderen (SV)

  het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

  het agentschap Toerisme Vlaanderen (TVL)

  het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

  het agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

  het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB)

  het agentschap Wonen-Vlaanderen (AWV)

  het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII)

  het agentschap Zorg en Gezondheid (ZG)

  het Agentschap Plantentuin Meise

   

  het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
  het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  Namen van subentiteiten van de Vlaamse overheid

  In namen van subentiteiten schrijf je zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden met een hoofdletter. Woorden als afdeling, cel, dienst of team krijgen een kleine letter, tenzij ze deel uitmaken van de officiële naam van de subentiteit.

  met hoofdletter

  met kleine letter

  de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  de Dienst van de Gouverneurs

  de dienst Diversiteitsbeleid

  het Team Vlaams Bouwmeester

  Team Taaladvies

  het team Communicatie

  het team Veiligheid

  het team Personeel

  het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO)

  het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

   

   

  de cel Natuurinspectie

  de cel Interne Milieuzorg

   

  de afdeling Horizontaal Beleid

  de afdeling Vastgoedtransacties