chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Betrap je jezelf er soms op dat je je boodschap bewust vaag formuleert? Wil je op die manier verhullen dat je je lezers met een taak belast? Wil je de verantwoordelijkheid van je afschuiven door in het midden te laten wie wat moet doen? Of denk je dat het uit strategisch oogpunt beter is om niet meteen te zeggen waar het op staat? Dat kan het proberen waard zijn, maar zo maak je het je lezers onnodig moeilijk. Als je lezers moeten gissen wat je bedoelt, zijn ze minder geneigd te doen wat je van hen verwacht. En daar ben je als schrijver niet bij gebaat.

  Boodschappen met een verzoek

  Als je je lezers wilt aanzetten tot actie, is het uitermate belangrijk dat ze weten wie wat tegen wanneer op welke manier moet doen. Formuleer je boodschap dus concreet. Als lezers een vage boodschap krijgen, voelen ze zich niet aangesproken. De meeste lezers zullen een afwachtende houding aannemen en in eerste instantie geen actie ondernemen. Kijk even naar de onderstaande zinnen.

  liever niet
  maar wel
  Je kunt je nog enkele weken inschrijven voor de Heerlijk Helderdag. Schrijf je vóór 30 september in voor de Heerlijk Helderdag. Stel je inschrijving niet uit, want het aantal deelnemers is beperkt.
  Formuleer gerust opmerkingen over het ontwerprapport.

  Bezorg uw opmerkingen over het ontwerprapport uiterlijk op 31 september via taaladvies@vlaanderen.be.

  Ik heb gehoord dat we teamdoelstellingen voor 2020 moeten formuleren. We zullen daar eens werk van moeten maken …

  In de bijgevoegde nota staat dat we tegen 31 januari teamdoelstellingen voor 2020 moeten formuleren. Maak een lijst met voorstellen tegen de teamvergadering van 15 december. We bespreken dan de voorstellen en we hakken de knopen door.

  De zinnen in de linkerkolom zijn behoedzaam en voorzichtig geformuleerd zonder concreet verzoek. Zelfs welwillende lezers weten niet wat ze ermee moeten aanvangen. Als je de zinnen uit de rechterkolom gebruikt, krijgen je lezers een concrete en heldere boodschap. Zo hoeven ze minder te gissen wat het verzoek precies inhoudt en kunnen ze gemakkelijker beslissen of ze erop ingaan. Ze hebben ook minder denkwerk omdat het duidelijk is wat ze tegen wanneer moeten doen.

  Informatieve boodschappen

  Ook als je je lezers alleen informeert en niet meteen actie van hen verwacht, kun je je boodschap het best zo concreet mogelijk formuleren. Vergelijk de zinnen uit de linker- en de rechterkolom.

  liever niet
  maar wel
  Binnenkort zal de procedure om een renovatiepremie aan te vragen grondig wijzigen. Vanaf 1 januari 2020 kunt u de renovatiepremie alleen online aanvragen op www.energiesparen.be
  Ik vrees dat we door de besparingen de samenwerking met uw bedrijf zullen moeten herbekijken. Door een tekort aan budget zullen we vanaf 1 september de samenwerking met uw bedrijf stopzetten.

  De zinnen in de linkerkolom bevatten een troebele boodschap. Die roept meer vragen op dan ze beantwoordt. Met de zinnen uit de rechterkolom schenk je klare wijn. Zo weten je lezers meteen waar ze aan toe zijn.