chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Originele versie

  Onderwerp: aanvraag FTP-subsidie goedgekeurd

  Beste,

  Het verheugt ons je te kunnen melden dat jouw aanvraag voor stagefinanciering werd goedgekeurd en dat de procedure voor de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie werd opgestart. Het bedrag zal in principe binnen de 7 dagen op je rekening verschijnen.

  Als bijlage vind je het ondertekende subsidiebesluit.

  Hou er rekening mee dat de subsidie is berekend volgens de start- en einddatum zoals vermeld in de elektronische subsidieaanvraag en in het ondertekende subsidiebesluit. Onvoorziene wijzigingen in de stageperiode moeten altijd onmiddellijk gemeld worden via een e-mail naar (link).

  Na afloop van de stage dienen we binnen de 2 maanden volgende verslagen te ontvangen:

  • jouw online stageverslag (je dient daarbij je identificatiecode 2021-xxx in te geven, die je ook via de automatische ontvangstbevestiging van de subsidieaanvraag ontving).
  • de evaluatie van jouw stagebegeleider

  >> Hoe je dit doet, staat uitgelegd op onze website: (link).

  Van zodra we deze twee verslagen ontvangen hebben, kunnen wij overgaan tot de uitbetaling van het saldo van de subsidie.

  !!  Indien we de twee verslagen niet binnen de 2 maanden na afloop van je stage ontvangen, zal niet alleen de 2de schijf van de subsidie niet uitbetaald worden, maar dan bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering ook dat de reeds ontvangen som zal teruggevorderd worden !! Zorg er dus voor dat je dit in orde brengt.

  We nodigen je ook uit om contact te zoeken met onze Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in (stad). Je kan de contactgegevens vinden op onze website: (link).

  Wil je op de hoogte gehouden worden van het Vlaams buitenlands beleid? Dan kan je inschrijven op onze nieuwsbrief: (link).

  Met vriendelijke groeten,

  (e-mailhandtekening)

  Waarom is deze versie niet zo helder en doeltreffend?
  • De mail bevat heel veel informatie.
  • De mail bevat geen tussenkopjes. Daardoor is het voor de lezer niet meteen duidelijk welke informatie de brief precies bevat.
  • De mail bevat een aantal formele woorden als dienen, indien en reeds.
  • De lezer wordt niet altijd rechtstreeks aangesproken. Acties die de lezer moet uitvoeren, worden soms geformuleerd vanuit het perspectief van de schrijver (Na afloop van de stage dienen we binnen de 2 maanden volgende verslagen te ontvangen) of met een passiefzin (Onvoorziene wijzigingen in de stageperiode moeten altijd onmiddellijk gemeld worden).
  • Sommige zinnen zijn ingewikkeld geformuleerd, bijvoorbeeld Indien we de twee verslagen niet binnen de 2 maanden na afloop van je stage ontvangen, zal niet alleen de 2de schijf van de subsidie niet uitbetaald worden, maar dan bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering ook dat de reeds ontvangen som zal teruggevorderd worden.

  Heerlijk heldere versie

  Onderwerp: aanvraag FTP-subsidie goedgekeurd

  Beste (voornaam),

  Goed nieuws: je aanvraag van een FTP-subsidie is goedgekeurd. Als bijlage vind je het ondertekende subsidiebesluit.

  Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

  • De eerste schijf van de subsidie wordt in principe binnen zeven dagen overgeschreven op je rekening.
  • De tweede schijf van de subsidie wordt uitbetaald na afloop van je stage, op voorwaarde dat je ons binnen twee maanden na afloop van je stage je online stageverslag en de evaluatie van je stagebegeleider bezorgt.

  Hoe moet je het stageverslag en de evaluatie indienen?

  Je vindt daarover alle informatie op onze website (link).

  Wat als je geen stageverslag of evaluatie indient?

  Als we de twee verslagen niet binnen twee maanden na afloop van je stage ontvangen, wordt de tweede schijf van de subsidie niet uitbetaald en moet je bovendien de eerste schijf terugbetalen. Zorg er dus voor dat je het in orde brengt.

  Wat als je stageperiode verandert?

  De subsidie is berekend volgens de start- en einddatum die vermeld zijn in de elektronische subsidieaanvraag en in het subsidiebesluit. Als er onvoorziene wijzigingen in de stageperiode zijn, moet je die onmiddellijk melden via een e-mail naar (link).

  Heb je nog vragen?

  Meer informatie over de subsidie vind je in het bijgevoegde subsidiebesluit. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via …

  Veel succes met je stage!

  Met vriendelijke groeten,

  (e-mailhandtekening)

  Wil je op de hoogte gehouden worden van het Vlaamse buitenlands beleid? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief: (link).

  Waarom is deze versie helderder en doeltreffender?
  • De mail is korter en bevat alleen essentiële informatie. Informatie die voor de lezer niet relevant is, bijvoorbeeld verwijzingen naar de regelgeving, is geschrapt.
  • Door de tussenkopjes ziet de lezer in een oogopslag welke informatie de brief bevat.
  • De mail bevat geen formele woorden.
  • De lezer wordt zo veel mogelijk rechtstreeks aangesproken met je.