chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Heerlijk Helder is een campagne die een bijdrage wil leveren aan de overheidscommunicatie van de Vlaamse overheid in algemene zin. Het basisidee van Heerlijk Helder is dat elke burger, elke medewerker en elke organisatie van de Vlaamse overheid beter wordt van heerlijk heldere taal.

  Heerlijk Heldercampagne Hautekiet (Radio 1)

  Ann De Craemer en Jan Hautekiet ontvangen de Wablieftprijs 2015 Ann De Craemer en Jan Hautekiet ontvangen de Wablieftprijs 2015 ©VRT

  De Heerlijk Heldercampagne van de Vlaamse overheid is een vervolg op de gelijknamige campagne van het radioprogramma Hautekiet (Radio 1), die in het voorjaar van 2015 heel wat maatschappelijke weerklank heeft gekregen.

  Luisteraars stuurden toen massaal veel voorbeelden van onheldere taal in. Een panel van taalexperts gaf bedrijven en organisaties advies om hun communicatie te verbeteren. #HeerlijkHelder werd een begrip. De campagne kreeg in 2015 de Wablieft-prijs voor duidelijke taal.

  Heerlijk Helder bij de Vlaamse overheid

  Ook voor de Vlaamse overheid is heldere communicatie een belangrijk streefdoel. Op 7 juli 2017 heeft de Vlaamse Regering in het witboek ‘Open en wendbare overheid’ het engagement opgenomen om nieuwe stappen te zetten om de dienstverlening van de Vlaamse overheid eenvoudig, helder en inclusief te maken. Daarbij is het voornemen geformuleerd om inspanningen te doen om de informatie en het taalgebruik zo helder mogelijk te maken.

  Daarom stelde de Vlaamse overheid een actieplan op. In overleg met de VRT is ervoor gekozen om daarvoor ook het begrip Heerlijk Helder te gebruiken. Het actieplan richt zich niet alleen tot de individuele medewerkers van de Vlaamse overheid, maar ook tot de verschillende organisaties van de Vlaamse overheid en hun leidinggevenden, en de Vlaamse overheid als geheel.

  Medewerkers van de Vlaamse overheid

  In november 2017 werd een campagne gelanceerd om het gebruik van heldere taal te promoten bij de medewerkers van de Vlaamse overheid. Met promotiefilmpjes, affiches en beelden op de tv-schermen werden de campagneslogan 'Hou je taal Heerlijk Helder’ en de website heerlijkhelderetaal.be bekendgemaakt.

  Organisaties van de Vlaamse overheid

  Eind november 2017 heeft de voorzitter van het Voorzitterscollege alle leidend ambtenaren uitgenodigd om voor 2018 projectdoelstellingen voor Heerlijk Helder te formuleren.

  Er werd niet verwacht dat de diverse organisaties in één beweging alle communicatie zouden doorlichten en verhelderen, maar wel dat ze zouden nagaan wat het eerste jaar het best aangepakt kon worden en dat ze daarmee ook daadwerkelijk zouden beginnen. Elke organisatie kon zelf de inhoud van haar engagementen bepalen en daarbij golden geen minimale normen: alle initiatieven waren welkom. De Heerlijk Helderdoelstellingen werden begin 2018 gepubliceerd op de website van Heerlijk Helder.

  De Vlaamse overheid als geheel

  Er was ook een duidelijk centraal engagement nodig. Daarom heeft het Departement Kanselarij en Bestuur op 5 februari 2018 in het Vlaams Parlement de Heerlijk Helderdag georganiseerd.

  Minister-president Geert Bourgeois en de gedelegeerd bestuurder van de VRT, Paul Lembrechts, hebben op die dag hun engagement voor de campagne en het actieplan verklaard, samen met alle aanwezigen, die de rol van ambassadeur van Heerlijk Helder opgenomen hebben.

  Geert Bourgeois en Paul Lembrechts verklaren hun engagement voor Heerlijk Helder Geert Bourgeois en Paul Lembrechts verklaren hun engagement voor Heerlijk Helder ©VRT