chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Begin 2019 hebben 50 organisaties van de Vlaamse overheid een of meer Heerlijk Helderdoelstellingen voor de periode 2019-2020 aangemeld. Twee jaar later heeft Team Taaladvies die organisaties gevraagd om hun inspanningen te evalueren. 43 van de 50 organisaties hebben de zelfevaluatie ingevuld. Hieronder vind je een korte samenvatting van de resultaten. Je kunt de volledige resultaten bekijken in het rapport Resultaten zelfevaluatie Heerlijk Helder 2019-2020.pdf.

  Sterke punten

  • Meer dan de helft van de organisaties heeft de doelstelling in (heel) sterke mate bereikt.
  • In veel organisaties heeft de communicatiedienst een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen.
  • De inhoudelijke specialisten zijn vaak betrokken bij de Heerlijk Helderdoelstellingen.
  • Het management speelt geregeld een motiverende rol.
  • Om de Heerlijk Helderdoelstellingen te bereiken, hebben de organisaties vooral teksten herschreven. Er zijn ook heel wat tekstsjablonen of tekstmodellen ontwikkeld. Daarnaast hebben de organisaties vaak opleidingen voor de medewerkers georganiseerd. Ze laten zich ook begeleiden door interne of externe consultants.
  • In verschillende organisaties is Heerlijk Helder verankerd in de algemene werking. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld steeds meer de reflex om teksten voor het grote publiek te laten screenen door de communicatiedienst, er worden structureel opleidingen georganiseerd voor nieuwe medewerkers of er worden duidelijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van teksten, vanaf het opstellen tot de publicatie.
  • De organisaties waarderen dat Team Taaladvies Heerlijk Helder coördineert, hulpmiddelen ter beschikking stelt en ondersteuning biedt.
  • Al 21 organisaties hebben plannen gemaakt voor 2021.

  Werkpunten voor de toekomst

  • Voor veel organisaties is het niet evident om prioriteit te geven aan Heerlijk Helder. Dat was in het bijzonder het geval in 2020 door de coronacrisis. Die bracht in heel wat organisaties veel extra werk met zich mee. Bovendien ging de prioriteit naar de onverwachte crisiscommunicatie over corona. Daardoor was er minder tijd om de gemaakte Heerlijk Helderplannen te realiseren.
  • In een aantal organisaties is er nog meer bewustmaking over Heerlijk Helder nodig bij de medewerkers en het management om het proces van gedragsverandering te kunnen inzetten of versterken. Medewerkers zijn niet altijd gemotiveerd om hun huidige manier van werken in vraag te stellen en eventueel bij te sturen.
  • Medewerkers overschatten vaak het kennisniveau van hun doelgroep, waardoor ze hun taalgebruik niet voldoende afstemmen op de behoeften van die doelgroep. Organisaties geven aan dat het waardevolle feedback kan opleveren als ze hun teksten voorleggen aan de doelgroep, maar in de praktijk voeren ze nog maar weinig gebruikersonderzoek uit.
  • Inhoudelijke specialisten beseffen nog niet altijd dat hun vakjargon niet voor iedereen begrijpelijk is. Ook andere medewerkers zijn er zich geregeld niet van bewust dat hun communicatie managementtaal en Engelse termen bevat die lang niet voor iedereen duidelijk zijn. Het is nodig hen daarvoor te sensibiliseren en hun hulpmiddelen aan te reiken om de problemen op te sporen en te verhelpen, zodat hun communicatie helderder wordt.
  • In sommige organisaties is er nog te weinig samenwerking tussen de communicatiedienst en de inhoudelijke specialisten. De communicatiedienst krijgt dan niet de kans om de inhoudelijke specialisten op eventuele problemen te wijzen. De kracht zit in de samenwerking tussen de communicatiedienst en de inhoudelijke specialisten. Samen kunnen ze zorgen voor een inhoudelijk correcte en ook begrijpelijke boodschap.
  • Het is belangrijk om Heerlijk Helder onder de aandacht te blijven houden. Het is een proces dat nooit afgerond is. Ook de krijtlijnen van Heerlijk Helder moeten geregeld herhaald worden.
  • Verschillende organisaties zouden graag (nog meer) goede praktijken uitwisselen met andere organisaties. Ze vragen ook tips en andere inhoud die ze via hun kanalen verder intern kunnen verspreiden.