chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verzoek om vergunning digitaal aan te vragen

  Originele versie

  Onderwerp: aanvraag jachtverlof

  Beste jager,

  Het gebruik van het E-loket zit in de lift! Vorig jachtseizoen werd in de provincie Antwerpen 52% van de aanvragen digitaal ingediend via het e-loket en dit mede dankzij het online betalingssysteem.
  Toch hopen we nog vooruitgang te boeken en dat kan alleen als jullie jagers de aanvragen via het e-loket indienen en indien nodig met hulp van familie, vrienden of kennissen.
  Ook dit jaar streven we ernaar de e-loketaanvragen te verwerken binnen de 6 werkdagen.

  Vanaf 1 april 2021 kunt u een jachtverlof aanvragen voor het jachtseizoen 2021-2022.

  U kunt uw aanvraag indienen via het e-loket op [link] (!enkel als u een Belgisch rijksregisternummer hebt)

  Vooraf kunt u het best:

  • het instructiefilmpje bekijken op [link]
  • de nodige bijlagen inscannen
  • uw elektronische identiteitskaart bij de hand houden
  • Belangrijk: de betaling kan rechtstreeks gebeuren via het e-loket, dus hou ook uw bankkaart of kredietkaart klaar

  Nadat u zich aangemeld hebt op het e-loket, kunt u uw aanvraag indienen.

  Een probleem met het aanmelden met de elektronische identiteitskaart (eID)? Bel het gratis nummer 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

  Voorlopig en ten uitzonderlijke titel kan u ook gebruik maken van het papieren aanvraagformulier dat u vindt als bijlage of op [link] en dat u met de nodige bijlagen aangetekend verstuurt naar het team Jacht van de Dienst van de Gouverneur Antwerpen op het volgende adres: [x].

  Niet-aangetekende aanvragen zullen niet worden behandeld!

  Met vriendelijke groeten,

  An Peters

  Waarom is deze versie niet zo helder en doeltreffend?
  • De eerste alinea is te veel vanuit de schrijver opgesteld. Daardoor voelt de lezer zich mogelijk niet aangesproken.
  • Er wordt een sociale norm vermeld (‘Vorig jachtseizoen werd in de provincie Antwerpen 52% van de aanvragen digitaal ingediend via het e-loket’), maar die is te onpersoonlijk geformuleerd. Het is beter om te verwijzen naar het aantal mensen dat de aanvraag digitaal heeft ingediend.
  • De zinsnede ‘indien nodig met hulp van familie, vrienden of kennissen’ kan de lezer de indruk geven dat het heel moeilijk is om de aanvraag digitaal in te dienen.
  • De verschillende stappen staan niet in een logische volgorde. Er wordt bijvoorbeeld eerst uitgelegd op welke website de jager zijn aanvraag kan indienen, en pas dan wat de jager ter voorbereiding daarvan moet doen.
  • Het is niet duidelijk wat verstaan wordt onder ‘de nodige bijlagen’.
  • De toon in de laatste alinea is vrij negatief en formeel.
  • Er wordt veel druk gelegd op de lezer om de aanvraag digitaal in te dienen. Dat kan extra weerstand oproepen.

  Heerlijk heldere versie

  Onderwerp: aanvraag jachtverlof

  Beste jager,

  Vanaf 1 april 2021 kunt u een jachtverlof aanvragen voor het jachtseizoen 2021-2022. Dat kan via het e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos of met het bijgevoegde aanvraagformulier.

  Wat zijn de voordelen van een aanvraag via het e-loket?

  • U hoeft geen verzendingskosten te betalen.
  • U krijgt binnen zes werkdagen een antwoord van ons.
  • U kunt meteen online betalen, waardoor alles in één keer geregeld is.

  Vorig jaar diende al meer dan de helft van de jagers van de provincie Antwerpen de aanvraag in via het e-loket. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een instructiefilmpje gemaakt, waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd: [link].

  Wat hebt u nodig om een jachtverlof aan te vragen via het e-loket?

  • een Belgisch rijksregisternummer
  • uw elektronische identiteitskaart (eID)
  • een scan van de volgende documenten: uw getuigschrift van het theoretische en het praktische jachtexamen, een recente foto en een uittreksel uit het strafregister
  • uw bankkaart of kredietkaart

  Hoe vraagt u het jachtverlof aan via het e-loket?

  1. Surf naar [link].
  2. Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart. Lukt dat niet? Bel dan het gratis nummer 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.
  3. Dien uw aanvraag in volgens de stappen die in het instructiefilmpje worden getoond.

  Hoe vraagt u het jachtverlof aan via het aanvraagformulier?

  Stuur het aanvraagformulier dat u in de bijlage vindt, samen met de bijbehorende documenten, aangetekend naar het team Jacht van de Dienst van de Gouverneur Antwerpen op het volgende adres: [x]. We kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u ze aangetekend verstuurd hebt.

  Hebt u nog vragen over de aanvraag van het jachtverlof?

  Bel dan naar 02 222 33 44 of mail naar xxx.

  Met vriendelijke groeten,

  An Peters

  Waarom is deze versie helderder en doeltreffender?
  • De lezer krijgt de keuze om de aanvraag op papier of digitaal in te dienen. Keuzevrijheid benadrukken haalt vaak veel weerstand weg.
  • De voordelen van een digitale aanvraag voor de lezer worden duidelijker in de verf gezet.
  • De schrijver maakt duidelijk dat ze moeite doet om het de lezer gemakkelijk te maken. Daardoor zal de lezer zich meer geneigd voelen om in te gaan op het verzoek om de aanvraag digitaal in te dienen.
  • Het stappenplan maakt het voor de lezer heel eenvoudig om zonder uitstel in actie te schieten.
  • Het is duidelijk voor de lezer welke bijlagen ingescand moeten worden.
  • De toon van de mail is positiever.