chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen bij het team Taaladvies terecht voor advies over de taalkundige kwaliteit en de begrijpelijkheid van voorlichtingsteksten en andere teksten van de Vlaamse overheid. We geven onze adviezen op verzoek van de communicatiemedewerkers van je entiteit.

  Elke entiteit van de Vlaamse overheid moet de communicatie aan de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie laten voldoen. Die normen staan in het decreet van 17 juni 2016. Volgens dat decreet moeten we helder in een bevattelijke taal en in de Nederlandse standaardtaal communiceren. De communicatie van de Vlaamse overheid moet voor de ontvanger begrijpelijk zijn. Ze moet met andere woorden heerlijk helder zijn.

  Werkwijze

  • Als je advies wilt over de taalkundige kwaliteit en de begrijpelijkheid van teksten van je entiteit, neem je eerst contact op met de communicatieambtenaar of de communicatiemedewerkers van je entiteit. In overleg met hen kun je bepalen wat de beste strategie is om de kwaliteit van een tekst te toetsen. Dat kan onder andere door gebruik te maken van de twintig basistips en de checklists.
  • De communicatiemedewerkers van je entiteit kunnen teksten aan ons voorleggen. Samen met hen bepalen we dan wat de beste aanpak is. In sommige gevallen zullen we de tekst of een deel van een tekst als model reviseren, bijvoorbeeld bij een pakket standaardbrieven. In andere gevallen zullen we een rapport met algemene opmerkingen en adviezen maken. Op basis daarvan kun je dan zelf verder aan de slag. De bedoeling is dat je entiteit steeds beter wordt in heerlijk helder communiceren.
  • Samen met de communicatiemedewerkers van je entiteit kunnen we ook bekijken of er in je entiteit extra ondersteuning nodig is om de communicatie in een bepaalde context of voor een bepaalde tekstsoort of doelgroep te verbeteren. We kunnen daarbij helpen om een goede keuze te maken. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld:
   • een algemene opleiding over klare taal en heldere communicatie,
   • de organisatie van een maatopleiding voor een specifieke communicatiesituatie, een specifieke tekstsoort of een specifieke doelgroep,
   • de coaching van een groep mensen die aan een gezamenlijke schrijfopdracht werkt,
   • de inzet van lezerpanels en andere middelen om feedback te krijgen van lezers en gebruikers,
   • een doorlichting van specifieke tekstsoorten, bijvoorbeeld van nieuwsbrieven of webpagina’s,
   • de ontwikkeling van tekstsjablonen, bijvoorbeeld voor standaardbrieven.

  Hulpmiddelen