chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
    Terug naar overzicht Stuur een e-mail

    Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
    U ontvangt een kopie van uw bericht.

    Terug naar overzicht Chat met ons
    Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
    Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

    Wijs je lezer de weg met goede titels en tussenkoppen

    Heerlijk Helder: wijs je lezer de weg

    Als je op reis vertrekt naar een onbekende streek, doe je dat zelden zonder kaart of gps. Ook lezers moeten zich kunnen oriënteren in een tekst op basis van de titel en tussenkopjes.

    De titel geeft zo concreet mogelijk aan waar de tekst over gaat. Tussenkopjes zorgen ervoor dat je lezers in een oogopslag zien welke onderwerpen precies aan bod komen, waar ze de informatie kunnen vinden die ze zoeken, en welke delen ze eventueel kunnen overslaan. Bovendien delen tussenkopjes de tekst op in kortere etappes, zodat je lezers af en toe op adem kunnen komen.

    Een goede titel of tussenkop heeft drie eigenschappen: hij is informatief, maar tegelijk zo kort mogelijk, en hij valt op.

    1. Informatief

    Een goede titel geeft duidelijk aan welk onderwerp de tekst behandelt. Tussenkopjes specificeren de inhoud van de rubriek die erop volgt. Aan een vage tussenkop als Algemeen of Bespreking hebben lezers niet veel. Wees dus zo concreet mogelijk.

    liever niet

    maar wel

    Rapport

    Tussentijds rapport over de jaardoelstellingen 2018

    Bespreking alternatieven

    Twee mogelijkheden om het kunstenbeleid te verbeteren

    Toelichting

    Doel van het project

    In brieven, brochures en webteksten is het vaak handig om uit te gaan van vragen die lezers zich kunnen stellen. In een brief kun je bijvoorbeeld de volgende tussenkopjes gebruiken:

    Waarom krijgt u deze brief?

    Wat moet u doen?

    Waar vindt u meer informatie?

    2. Kort

    Een titel of tussenkop mag niet te lang zijn. Maak hem zeker niet langer dan één regel. Beperk je tot één onderwerp en schrap alle overbodige woorden.

    Bijvoorbeeld:

    liever niet maar wel
    Een beschrijving van de resultaten van het personeelstevredenheidsonderzoek bij de medewerkers van de organisatie in juni 2018 Resultaten personeelstevredenheidsonderzoek 2018
    Wanneer moet u de aanvraag indienen en wanneer krijgt u een antwoord? Wanneer moet u de aanvraag indienen?
    Wanneer krijgt u een antwoord?

    3. Opvallend

    Ten slotte moeten de titels en tussenkopjes opvallen, anders verliezen ze hun functie. Je kunt ze bijvoorbeeld in het vet zetten, of in een groter lettertype. Onderstrepingen kun je beter niet gebruiken. Ze maken het tekstbeeld onrustig. Ook hoofdletters zijn af te raden: DIE MAKEN UW TEKST NOGAL SCHREEUWERIG, en ze zijn bovendien moeilijker leesbaar. Bij tussenkopjes is ook witruimte belangrijk. Laat zeker voor een tussenkopje een witregel open, en eventueel ook erna.

    Je kunt in webteksten het best de structuurelementen gebruiken die HTML of het systeem biedt om de titel en de tussenkopjes te markeren. Zo verschijnen ze op elke pagina met dezelfde lay-out en zijn ze herkenbaar voor iedereen.