chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zet je boodschap in de verf met slimme markeringen

  Heerlijk helder schrijven is niet alleen een kwestie van duidelijke woorden en zinnen; ook met een goede structuur en lay-out kun je het verschil maken. Door bijvoorbeeld woorden in een tekst op een slimme manier te accentueren, kun je ervoor zorgen dat lezers sneller de informatie vinden die ze zoeken. De belangrijkste boodschap blijft daardoor ook beter hangen.

  Hoe kun je woorden het best markeren?

  Vet is de meest gebruikelijke manier om woorden te markeren. Kies de woorden die je markeert zorgvuldig uit: hoe meer je markeert, hoe minder effect die markeringen sorteren. Zet bijvoorbeeld in een alinea maar één woord, één woordgroep of één zin vet.

  Zorg ook voor een zekere regelmaat. Zet bijvoorbeeld telkens de eerste zin van een alinea vet. Als in een tekst her en der vetgedrukte woorden opduiken, ziet de bladspiegel er snel onoverzichtelijk en onrustig uit. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende fragmenten van een webpagina:

  liever niet maar wel

  Werkhervatting

  Na je ziekte ga je opnieuw aan de slag. Spreek daarover goed af met je leidinggevende en maak eventueel bijkomende afspraken. Enkele aandachtspunten:

  • Was je meer dan 1 maand afwezig? Dan moet je je fietsvergoeding opnieuw aanvragen.
  • Oefen je een risicofunctie uit? Dan moet je bij een afwezigheid van 28 kalenderdagen of meer een arbeidsgeneeskundig onderzoek bij werkhervatting ondergaan bij de arbeidsarts.
  • Wil je het werk vroeger hervatten dan de datum die vermeld is op je ziekteattest? Dat kan als je je leidinggevende daarvan op de hoogte brengt. Je hoeft geen attest in te dienen waaruit blijkt dat je genezen bent. Word je na je vervroegde werkhervatting opnieuw ziek? Dan moet je een nieuw ziekteattest indienen.

  Werkhervatting

  Na je ziekte ga je opnieuw aan de slag. Spreek daarover goed af met je leidinggevende en maak eventueel bijkomende afspraken. Enkele aandachtspunten:

  • Was je meer dan 1 maand afwezig? Dan moet je je fietsvergoeding opnieuw aanvragen.
  • Oefen je een risicofunctie uit? Dan moet je bij een afwezigheid van 28 kalenderdagen of meer een arbeidsgeneeskundig onderzoek bij werkhervatting ondergaan bij de arbeidsarts.
  • Wil je het werk vroeger hervatten dan de datum die vermeld is op je ziekteattest? Dat kan als je je leidinggevende daarvan op de hoogte brengt. Je hoeft geen attest in te dienen waaruit blijkt dat je genezen bent. Word je na je vervroegde werkhervatting opnieuw ziek? Dan moet je een nieuw ziekteattest indienen.

  In de linkerkolom staan per punt een aantal kernwoorden vet. Maar het zijn er zo veel dat je door het bos de bomen niet meer ziet. In de rechterkolom zijn alleen de mogelijke situaties waarin personeelsleden zich kunnen bevinden, vet gemarkeerd. Zo kunnen ze die gemakkelijk overzien en vinden ze snel de informatie die ze nodig hebben.

  In sommige gevallen kun je een opvallende kleur gebruiken om informatie te benadrukken. Wees ook daar zuinig mee; het is niet de bedoeling dat je van je tekst een schilderij maakt. Ook een kader kan helpen om belangrijke informatie in het oog te laten springen.

  Welke markeringen zijn af te raden?

  • Onderstrepingen kun je beter niet gebruiken, omdat ze de bladspiegel onrustig maken. In webteksten kunnen onderstreepte woorden bovendien verward worden met links.
  • Zet woorden ook niet volledig in hoofdletters. Dat komt al snel schreeuwerig, en zelfs dreigend over. Woorden die in hoofdletters staan, zijn bovendien minder goed leesbaar. Je bereikt er dus het omgekeerde mee van wat je eigenlijk wilt.
  • Helemaal uit den boze is een combinatie van verschillende markeringstechnieken in één tekst, zoals in het onderstaande voorbeeld:
  tekstfragment met onderstrepingen, vet, kleur en hoofdletters