chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  2. Verzoekschrift of melding

  Als wetgeving of beleid in de praktijk wordt toegepast, botsen mensen soms op dingen die nog beter kunnen. Geef hun de kans om suggesties, of eventueel negatieve ervaringen, snel en makkelijk door te geven. Ook deze vorm van participatie staat laag op de participatieladder en gaat uit van een sterke overheidssturing. Bij de Vlaamse overheid kan dat via:

  Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement

  Burgers kunnen met een verzoekschrift of petitie een vraag richten aan het Vlaams Parlement om beleid of een decreet te wijzigen. Dit ‘petitierecht’ is een vorm van rechtstreekse democratie.

  Dien een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement

  Melding bij 1700 of een meldpunt

  Er bestaan al heel wat meldpunten om bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie of een onheuse behandeling door een dienst van de Vlaamse overheid te melden. Denk aan de Woonzorglijn of het Meldpunt Wegen. Plannen om zelf zo’n meldpunt op te starten? Steek eerst je licht op bij 1700, want ook zij ondersteunen je daarmee.

  Klacht over het beleid 

  Burgers die ontevreden zijn over het beleid kunnen een beleidsklacht indienen.  

  Ze kunnen bij de bevoegde Vlaamse minister een klacht uiten over het gevoerde beleid. Of ze kunnen een verzoekschrift indienen bij het Vlaamse parlement. 

  Klacht over de dienstverlening  

  Burgers die ontevreden zijn over dienstverlening kunnen de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid volgen. Deze verloopt in 3 stappen:

  • burgers moeten eerst praten met de dienst waarover ze een klacht hebben
  • het probleem voorleggen aan de klachtenbehandelaar van de dienst
  • de Vlaamse Ombudsdienst contacteren

  Nieuw: voorstel aan de Vlaamse Regering of administratie

  Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet van kracht. Vanaf dan heeft iedere burger het recht om een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid. Dat kan via een overheidsinstantie of het centrale contactpunt. Het voorstel moet over Vlaams beleid of Vlaamse wetgeving gaan, en moet gegrond en redelijk zijn.

  Ook bij andere overheden dienen burgers verzoekschriften of beleidsvoorstellen in: