chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  5. Cocreatie

  Een trap hoger op de participatieladder staat ‘cocreatie’. Bij deze vorm van participatie is de overheid een van de partners, naast burgers, middenveldorganisaties, ondernemingen of kennisinstellingen. Iedereen bepaalt mee de agenda, zoekt naar oplossingen en financiering, neemt mee beslissingen en voert de ideeën uit. Een gedeelde verantwoordelijkheid dus.

  Een concreet voorbeeld: de overheid nodigt burgers uit om samen na te denken over de inrichting en aanleg van een speelplein of een park in de buurt. Alle betrokkenen formuleren ideeën en onderzoeken samen de troeven en het potentieel van het park tijdens meerdere interactieve workshops. Vervolgens ontwerpen alle partners samen een plan. Na de aanleg staan buurtbewoners samen met de bevoegde overheid in voor het onderhoud.

  Een ander voorbeeld van cocreatie zijn de transitieprocessen. De overheid is daarin een partner, naast verschillende andere spelers: bedrijven, verenigingen, kennisinstellingen. Samen bepalen alle actoren een langetermijnvisie, transitiepaden en een ‘transitieagenda’. Samen dragen ze bij aan de financiering en de realisatie van de agenda. Momenteel lopen er zeven transitieprocessen in het kader van Visie 2050. Al die samenwerkingsinitiatieven vullen de overheidstaken aan. Zo creëren we samen een betere samenleving en krijgen we een sterker gemeenschapsgevoel.

  Ga aan de slag

  Hoe begin je aan een cocreatieproces? Er is geen blauwdruk,  maar je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. De Vlaamse overheid en verschillende lokale besturen hebben al goede praktijken uitgewerkt. Neem een kijkje in het overzicht van participatie-instrumenten. Vraag raad aan de facilitatoren van de facilitatiepool van het Agentschap Overheidspersoneel, of doe een beroep op externe consultants via een van onze raamcontracten.

  Bij deze projecten cocreëren burgers, overheden, organisaties, ondernemingen en kennisinstellingen:

  • Visie 2050: de 7 transitieprioriteiten
  • Stadslab Antwerpen
  • Stadsvernieuwing Muide Meulenstede