chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  6. Burgerinitiatief

  Steeds meer acties om de maatschappij mooier en beter te maken, komen van onderuit.

  Overheidsparticipatie

  De overheid wordt soms uitgenodigd om deel te nemen. Dan spreekt men niet van burgerparticipatie maar van overheidsparticipatie. Overheden kunnen op verschillende manieren reageren op of deelnemen aan initiatieven van onderuit. Overheidsparticipatie staat dan ook een trede hoger op de participatieladder

  Ga aan de slag

  Als overheid kun je afwachtend reageren  of openstaan voor deze initiatieven door ze te ondersteunen, faciliteren of financieren. Of je kunt uitnodigend reageren en proactief op zoek naar de energie van onderuit. Je kunt initiatieven uitlokken of aanjagen door bijvoorbeeld een kader te creëren.  Voorbeelden hiervan zijn right to challenge en de burgerbegroting.

  • Right to Challenge: In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn er al meerdere voorbeelden van Right to Challenge: een groep inwoners neemt er taken over van de gemeente als ze denken dat het anders, beter of goedkoper kan. Bij ons bestaat deze vorm doedemocratie nog niet, maar de Vlaamse overheid onderzoekt de mogelijkheid om Right to Challenge hier in te voeren.
  • Burgerbegroting: Verschillende gemeenten en steden laten hun inwoners al beslissen over een deel van het budget. Ook de Vlaamse overheid onderzoekt hoe ze zelf aan de slag kan gaan met een burgerbegroting.

  Zelfbeheer

  Bij zelfbeheer nemen de  burgers, bedrijven en organisaties zelf het initiatief en rollen het volledig uit, zonder betrokkenheid van de overheid. De overheid heeft geen enkele rol meer en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking, zoals de deeleconomie, of nieuwe vormen van financiering, zoals crowdfunding. Dit vormt dan ook de hoogste trede in de participatieladder

  Wat kan je dan nog doen als overheid? De overheid is niet betrokken bij het initiatief maar kan er wel voor zorgen dat de activiteiten zich van onderuit kunnen ontplooien door eventuele belemmerende regelgeving weg te werken.

  Bij deze projecten nemen burgers en organisaties zelf het initiatief met betrokkenheid van de overheid:

  Op de website van Burgervuur vind je nog heel wat andere burgerinitiatieven, met of zonder deelname van een overheid. Ook de buurtatlas van Vicinia biedt heel wat inspiratie.

  Die evolutie naar een actievere samenleving vraagt een aangepaste rol van de overheid. We moeten sneller en flexibeler kunnen schakelen als de samenleving ons dat vraagt. En veel meer verbindingen maken tussen mensen en organisaties. Stilaan schuiven we zo op van een presterende overheid naar een open en uitnodigende overheid.