chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Burgerbudget Gent: inwoners realiseren zelf hun ideeën voor een betere stad

  campagnebeeld burgerbudget Gent

  Periode van het project: 2016 - 2019

  Website: http://www.burgerbudget.gent

  Eind 2016 lanceerde Stad Gent het Burgerbudget. 1,35 miljoen euro werd vrijgemaakt voor projecten die Gentenaars zelf voorstelden en uitvoeren.

  Vandaag lopen er 17 Burgerbudgetprojecten die werden gekozen door de Gentenaars en een positief advies kregen van een team van experts.

  De basisfilosofie van het Burgerbudget steunt op twee principes:

  1. Gentenaars dienen zelf voorstellen in om samen aan de stad te bouwen en om uitdagingen in hun straat, wijk of buurt te helpen aanpakken.
  2. De projectindieners nemen de verantwoordelijkheid om hun project te realiseren.
    

  Het totaalbudget van 1,35 miljoen euro werd aan de hand van de inwonersaantallen evenredig over de  drie stadsdelen verdeeld.

  • 345,95 euro was bestemd voor de kernstad
  • 792,15 euro ging naar de 19de-eeuwse gordel
  • 519.843,45 euro was voorzien voor de 20ste-eeuwse gordel

  Elk project kon op minimaal 20.000 en maximaal 150.000 euro rekenen, en moest tussen januari 2018 en juni 2019 worden gerealiseerd.

  Bij de uitvoering en realisatie van de projecten neemt de Stad een actief ondersteunende rol op en faciliteert ze waar nodig. Tussen het indienen van de eerste ideeën en het uitwerken van concrete projectaanvragen werkte de Stad nauw samen met een panel van experts: de zogenaamde Dialoogkamer.  Zij adviseerde mensen die een project indienden en had gedeeltelijk, voor 30%, een stem in de eindbeoordeling.

  Tussen de lancering van het Burgerbudget en de start van de eerste projecten werden zo vier stappen doorlopen.

  1. Ideeën verzamelen

  Van 21 december 2016 tot 31 maart 2017 kon iedere Gentenaar of Gentse organisatie voorstellen indienen via www.burgerbudget.gent. De Stad trok met flyers, promotiefilmpjes, advertenties in de lokale pers, boodschappen op sociale media en in de informatiekanalen van de Stad alle registers open om het Burgerbudget bekend te maken. De Burgerbudgetbus toerde door de Gentse wijken om mensen aan te spreken en aan te sporen om ideeën voor te stellen. 283 ideeën werden ingediend. 22 voorstellen vielen in deze fase af omdat ze niet binnen de termijn of het budget vielen, of omdat ze waren ingediend door niet-Gentenaars.

  2. Project uitwerken

  Van begin mei tot 30 juni 2017 werkten de indieners hun project verder uit. Ze konden hun voorstel met de Dialoogkamer bespreken en konden gebruik maken van een sjabloon (een vragenlijst) om hun ideeën te verfijnen en te concretiseren.

  3. Beoordelen

  100 Gentenaars dienden geen uitgewerkt voorstel in. Over de 161 resterende projecten gaf de Dialoogkamer advies. 56 projecten waren administratief of inhoudelijk niet in orde. Uit de 105 projecten die werden weerhouden, kozen de Gentenaars online hun drie favorieten.

  4. Stemmen

  De indieners kregen een basispakket campagnemateriaal en hadden een maand de tijd om campagne te voeren en stemmen te werven. Van 29 september tot 14 oktober 2017 kon iedere Gentenaar vanaf 14 jaar online stemmen op zijn of haar drie favoriete voorstellen. Om te controleren of het wel degelijk om Gentenaars ging en om te vermijden dat mensen meer dan 1 keer stemden, gaf elke stemmer zijn of haar familienaam en rijksregisternummer op.

  15.277 Gentenaars brachten hun stem uit. Inwoners die hulp nodig hadden om online te stemmen, konden dat op verschillende locaties in de 25 Gentse wijken gaan doen. De stemmen telden in de eindscore mee voor 70%. Op basis van de criteria van het Burgerbudget kende de Dialoogkamer de andere 30% van de punten toe.

  Resultaat

  De gedeelde stemming was niet onomstreden. Toch bleek het een goede beslissing: op basis van de stemmen alleen zouden maar 16 projecten geld hebben gekregen en zouden er minder wijkgebonden projecten zijn gekozen.

  Nu krijgen in totaal 17 projecten geld voor hun voorstel: 7 in de kernstad, 5 in de 19de-eeuwse gordel en 5 in de 20ste-eeuwse gordel. Een kinderboerderij in de stad, een mobiel buurthuis, een onlineplatform dat mensen die hulp nodig hebben koppelt aan mensen die willen helpen, … de initiatieven zijn erg divers en willen van Gent allemaal een ‘wijzere’ stad maken. De realisatie van alle projecten is begin 2018 gestart.