chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Burgerkabinetten

  Periode van het project: 2015 - …

  Website

  Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerden sinds 2015 4 burgerkabinetten. Burgers debatteren samen en zoeken naar overeenstemming over aanbevelingen voor het beleid. Dat experiment in democratie geeft burgers meer inspraak in het beleid en vergroot het draagvlak ervan. Een burgerkabinet bestaat meestal uit een voorbereidende fase : een onlinediscussieplatform waaraan iedereen kan deelnemen en enkele miniburgerkabinetten. Het hoogtepunt vindt plaats in het Vlaamse parlement met een bijeenkomst van 100 tot 150 burgers en lokale verenigingen. Zij gaan, op basis van de ideeën van het onlineplatform, in dialoog en komen tot concrete beleidsaanbevelingen en een ‘parlementaire stemming.

  dit is een icoon dat burgerparticipatie uitbeeldt

  2015: burgerkabinet cultuur

  Wat houdt cultuur in? Hoe vaak doe je eigenlijk aan cultuur? En hoe belangrijk is cultuur voor jou? Met die vragen gaf het departement het startschot voor het eerste burgerkabinet.

  Iedereen kon zich kandidaat stellen om mee te discussiëren.

  • 672 burgers gingen tussen 1 en 11 september 2015 digitaal in debat.
  • Een selectie van 150 kwam op 19 september 2015 samen in het Vlaams Parlement om de ideeën om te zetten in 17 beleidsaanbevelingen.

  Wat deed het departement met de voorstellen? Er kwam een actieplan ‘Cultuur en onderwijs: samen voor meer en beter’. Dat plan zorgt ervoor dat cultuur wordt opgenomen in de algemene vakken. Cultuurconnect werd opgericht, een organisatie die lokaal cultuurbeleid ondersteunt. En er werd met de VRT afgesproken dat er in elk journaal een cultureel onderwerp moet zitten.

  Burgerkabinet cultuur

  2016: burgerkabinet jeugd

  Het tweede burgerkabinet ging dieper in op de diversiteit in Vlaamse jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen. De centrale vraag was: Hoe kunnen alle jongeren in hun vrije tijd elkaar meer ontmoeten, beter leren kennen en meer samen doen? En hoe komen we tot jeugdwerk dat de samenleving weerspiegelt?

  • 1538 burgers meldden zich aan op het platform. 600 deelnemers namen deel aan de miniburgerkabinetten.
  • 134 burgers overlegden op 6 mei 2016 in het Vlaams Parlement om te komen tot 16 beleidsaanbevelingen.

  Wat deed het departement met de voorstellen? Het lanceerde de projectoproep ‘Bruggenbouwers en Straatburgerschap’ om diversiteit in het jeugdwerk te stimuleren. Onder de naam ‘rePresent’ brengen het Kenniscentrum Mediawijsheid en Stampmedia stedelijke jongeren en mediamakers samen. En met de steun van de Vlaamse overheid lanceerden De Ambrassade, De Vlaamse Jeugdraad en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten Debattle.be, een platform om jongeren warm te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen.

  Burgerkabinet jeugd

  2017: burgerkabinet Brussel

  Hoe kijken Vlamingen, Walen en Brusselaars naar Brussel? Wat verwachten ze van de stad? Wat trekt hen aan in Brussel? Hoe kan het wederzijds begrip en respect worden verbeterd? Dat waren de startvragen van het derde burgerkabinet.

  • 3451 deelnemers deelden hun ideeën op het onlineplatform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 496 deelnemers.
  • Lokale organisaties organiseerden 8 rondetafelgesprekken in de vorm van miniburgerkabinetten.
  • 153 burgers van 15 tot 84 jaar debatteerden op 6 mei in het Vlaams Parlement – 44% Brusselaars, 56% Vlamingen. Ze deden uiteindelijk 108 beleidsvoorstellen.
  • Tegelijk werd er in Franstalig België en Brussel eenzelfde traject doorlopen.

  Wetenschappers van de VUB en de ULB hebben de resultaten van het Nederlandstalige en het Franstalige traject verwerkt. Uit het onderzoek bleek dat zowel Franstaligen als Nederlandstaligen positief naar onze hoofdstad kijken. Ze zien veel potentieel in Brussel maar schuiven enkele werkpunten naar voor. Het naast elkaar leven in Brussel is één van de voornaamste punten.

  Wat deed het Agentschap Binnenlands Bestuur met de voorstellen? Dat maakte werk van een eengemaakte museumpas in heel België. Het ENTER-festival geeft lokaal Brussels talent een forum. En elke zaterdagmiddag bekijk je 'De Week van Bruzz' op VRT.

  Burgerkabinet Brussel

  2018: burgerkabinet media

  Op 21 april 2018 kwamen 128 mensen samen in het Vlaams Parlement om te discussiëren over media. Centraal stond de vraag hoe mensen graag geïnformeerd worden en wat ze daarbij belangrijk vinden. Ook mediawijsheid, het belang van positief nieuws en aandacht voor minderheden in de media kwamen ruimschoots aan bod. Uiteindelijk werden er 60 voorstellen gedaan. Ook aan dat debat gingen heel wat discussies vooraf:

  • Het onlineplatform werd 2406 keer bezocht, waarvan 310 burgers zich registreerden voor de discussies. Het onlinediscussieplatform verzamelde 171 ideeën, 59 reacties en 308 stemmen.
  • Lokale organisaties organiseerden miniburgerkabinetten.
  • Drie onlinepaneldebatten van 1 uur vonden plaats, waaraan 55 burgers deelnamen.
  • 128 deelnemers werden samengebracht in het Vlaamse Parlement.

  Wat het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media concreet met alle voorstellen doet, volg je op de website van burgerkabinet media.