chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gentse wijkbewoners zorgen voor primeur en bouwen aan buurt van morgen

  Mensen praten bij een maquette van hun wijk

  Periode van het project: 2013 - nu

  Muide Meulestede Morgen

  In de Gentse wijk Muide-Meulestede zitten bewoners, buurtorganisaties, ondernemers en vertegenwoordigers van de stad samen om de buurt verder te ontwikkelen. Dat is het gevolg van een primeur waarvoor de bewoners in 2013 zorgden: zij waren de eerste burgers in Vlaanderen die een subsidie voor een conceptstudie aanvroegen.

  dit is een icoon dat cocreatie uitbeeldt

  Toen een groep bewoners uit de Gentse wijk Muide-Meulestede in 2013 de haalbaarheid van een stadsvernieuwingsproject wilde kennen, vroeg die een subsidie aan bij de Vlaamse overheid voor een conceptstudie. Het was de eerste keer dat burgers zo’n subsidieaanvraag indienden. Normaal doen steden of gemeenten dat alleen.

  De stad Gent ondersteunde het initiatief van de groep bewoners en stapte samen met hen naar de Vlaamse overheid. De aanvraag werd een jaar later goedgekeurd. Met het toegekende bedrag namen de wijkbewoners twee studiebureaus in de arm.

  De conceptstudie had een dubbel doel:

  • een visie ontwikkelen voor de volledige wijk, met aandacht voor zowel ruimtelijke, sociale als economische thema's.
  • de visie gezamenlijk ontwikkelen met een brede groep bewoners en gebruikers van de wijk, betrokken ambtenaren, beleidsactoren en experten.

  Werkwijze

  Ook tijdens de studie was er meer dan gewone aandacht voor de wensen van de bewoners. De studiebureaus betrokken hen al in de vroegste fase van het denkproces, zodat ze drijvende krachten werden in het traject.

  Muide-Meulestede is een oude havenwijk met een diverse bevolking, een mix van senioren, jonge gezinnen, arbeiders, hoogopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond, creatieve ondernemers, enz. Er werd speciale aandacht besteed om ieder van hen in het proces te betrekken. De studiebureaus namen een veertigtal interviews af en brachten burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen in enkele workshops. Die kennis leverde inzichten op over hoe ze sociale problemen kunnen aanpakken met een betere ruimtelijke planning.

  Resultaat

  Het resultaat van de studie is ‘Muide-Meulestede Morgen’, een actieplan om de wijk verder te laten groeien tot een aaneengesloten, duurzame, productieve en solidaire buurt.

  In dat plan zitten enerzijds sturende agendapunten en concrete projectwerven waarin bewoners, buurtorganisaties, plaatselijke ondernemers en stadsdiensten oplossingen uitwerken voor de wijk. Ze dachten samen na over veilige fietsverbindingen of de creatie van moestuinen en de aanleg van parken.

  Anderzijds werd ook een atelier opgericht: een wijkplatform met bewoners, buurtorganisaties en ondernemers. Zij bewaren het overzicht over alle werven, bedenken nieuwe projecten en onderzoeken de haalbaarheid ervan.

  Soortgelijke projecten in het buitenland

  In Nederland bestaan er soortgelijke initiatieven onder andere het Watertorenberaad. Dat is een organisatie die gespecialiseerd is in nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling. Zij keren het klassieke proces om en leggen de regie in handen van bewoners in plaats van stedelijke diensten of projectontwikkelaars.

  Een ander voorbeeld is het Zomerhofkwartier, een voormalig zakelijk district in Rotterdam. Dat vormt nu een experimentele testsite voor stadsontwikkeling en cocreatie tussen burgers en professionele organisaties.