chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lerend Netwerk Participatie

  Wat was het?

  "Participatie verwierf de laatste jaren meer en meer een plek in Vlaanderen en in de Vlaamse steden en gemeenten. Aan ervaring en enthousiaste initiatiefnemers is er dus zeker geen gebrek. Waar het wel nog aan ontbreekt, is het bundelen, delen en verdiepen van praktijkervaring. Meer kennisdelen kan de participatiepraktijk in Vlaanderen nochtans fundamenteel versnellen."

  Dat was het uitgangspunt op basis waarvan het Departement Kanselarij en Bestuur (sinds 2020-09-01 het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) in 2019 en 2020 twee jaargangen van het Lerend Netwerk Participatie inrichtte met een groep mensen die al enkele jaren actief zijn rond participatie. Er waren telkens 5 bijeenkomsten.

  Wie kon deelnemen?

  Vlaamse en lokale ambtenaren en mensen van non-profit organisaties met ervaring in het opzetten van participatietrajecten, procesbegeleiding, cocreatie, stakeholdermanagement en faciliteren. Mensen die bereid waren om hun kennis en ervaring te delen en wilden leren van en met anderen.

  Wat kwam er aan bod? 

  Het Lerend Netwerk kwam per jaargang 5 keer een volledige dag samen. De  inhoud van die bijeenkomsten kreeg vorm in samenspraak met de groep. De focus lag op:

  • kennisdelen en concrete ervaring uitwisselen

  Gezamenlijk kennis opdoen stond centraal. We deelden kennis (inzichten, tools) en concrete ervaringen en reflecteerden erover. We zochten naar succesfactoren, maar evengoed naar hinderpalen of drempels waar men tegenaan loopt. Welke kennishiaten ervoeren we? In principe leerden we van elkaar. Als bepaalde kennis niet aanwezig was in de groep, nodigden we externe experts uit.  

  • inspiratie opdoen

  We gingen gezamenlijk op zoek naar en deelden goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het netwerk was ook een aantal keer te gast bij een inspirerende participatiecase.

  • uittesten van het geleerde

  We gingen met het geleerde aan de slag en vertaalden het naar de praktijk. We deden dat in een veilige omgeving via intervisies, waarin de deelnemers elkaar coachen en ondersteunen. Ook ervaringen uit het eigen werkveld deelden we. We benaderden leren als een cyclische beweging.

  • inzicht krijgen in de persoonlijke kwaliteiten

  Ook persoonlijke kwaliteiten spelen mee bij het succesvol  leiding geven aan participatietrajecten. Daarom onderzochten we ook of en waar er eventueel persoonlijke remmende factoren meespelen.   

  • deel uitmaken van een ondersteunend platform

  Het leernetwerk werd bij de vijf bijeenkomsten ondersteund met een digitaal platform, een community of practice waarbinnen de leden in vertrouwen en openheid elkaar konden ondersteunen en participatietrajecten en leerervaringen aan elkaar voorleggen.