chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lerend Netwerk Participatie

  Wat?

  Participatie verwierf de laatste jaren meer en meer een plek in Vlaanderen en in de Vlaamse steden en gemeenten. Aan ervaring en enthousiaste initiatiefnemers is er dus zeker geen gebrek. Waar het wel nog aan ontbreekt, is het bundelen, delen en verdiepen van praktijkervaring. Meer kennisdelen kan de participatiepraktijk in Vlaanderen nochtans fundamenteel versnellen.  

  Om deze leemte op te vullen, is het Kenniscentrum Participatie van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken in 2019 gestart met een Lerend Netwerk met een groep mensen die al enkele jaren actief zijn rond participatie. In de eerste helft van 2020 start een tweede groep met een reeks van vijf bijeenkomsten.

  Wie?

  Vlaamse en lokale ambtenaren en mensen van non-profit organisaties met ervaring in het opzetten van participatietrajecten, procesbegeleiding, cocreatie, stakeholdermanagement en faciliteren. Mensen die bereid zijn om hun kennis en ervaring te delen en willen leren van en met anderen.

  Wat komt aan bod? 

  Het Lerend Netwerk komt in de loop van 2020 vijf keer een volledige dag samen. De  inhoud van die bijeenkomsten krijgt vorm in samenspraak met de groep. De focus ligt op:

  • kennisdelen en concrete ervaring uitwisselen

  Gezamenlijk kennis opdoen staat centraal. We delen kennis (inzichten, tools) en concrete ervaringen en reflecteren erover. We zoeken naar succesfactoren, maar evengoed naar hinderpalen waar we tegenaan lopen. Welke kennishiaten ervaren we? In principe leren we van elkaar. Als bepaalde kennis niet aanwezig is in de groep, nodigen we externe experts uit.  

  • inspiratie opdoen

  We gaan gezamenlijk op zoek naar en delen goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het netwerk zal voor zijn bijeenkomsten ook een aantal keer te gast zijn bij een inspirerende participatiecase.

  • uittesten van het geleerde

  We gaan met het geleerde aan de slag en vertalen het naar de praktijk. We doen dit in een veilige omgeving via intervisies, waarin de deelnemers elkaar coachen en ondersteunen. In een volgende fase passen we de nieuwe inzichten en tools toe in het eigen werkveld. Deze ervaringen delen we opnieuw. We benaderen leren als een cyclische beweging.

  • inzicht krijgen in de persoonlijke kwaliteiten

  Ook persoonlijke kwaliteiten spelen mee bij het succesvol  leiding geven aan participatietrajecten. Tegelijkertijd onderzoeken we ook of en waar er eventueel persoonlijke remmende factoren meespelen.   

  • deel uitmaken van een ondersteunend platform

  Het leernetwerk wordt na de vijf bijeenkomsten een ondersteunend platform. Een community of practice, waarbinnen de leden in vertrouwen en openheid elkaar blijven ondersteunen en participatietrajecten en leerervaringen aan elkaar voorleggen. 

  Organisatie

  Kenniscentrum Participatie van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid (DKB).

  Meer info 

  Contacteer ilse.dries@vlaanderen.be of merijn.vandeneede@vlaanderen.be !