chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meedenken over de toekomst van het onderwijs

  Periode van het project: 2016

  Website

  Vooraleer de eindtermen van het secundair onderwijs aan te passen, raadpleegde de Vlaamse overheid in 2016 eerst leerlingen, leerkrachten en experts. Tijdens een traject dat eindigde met een breed debat in het Vlaams Parlement, kon iedereen zijn mening delen.

  dit is een icoon dat burgerparticipatie uitbeeldt

  Toen de Vlaamse overheid in 2016 de eindtermen van het secundair onderwijs wilde herzien, ging daar een consultatie bij het brede publiek aan vooraf. Met het traject ‘Van LeRensbelang’ legde de overheid vier vragen voor aan zoveel mogelijk burgers. Wat moeten jongeren op school leren om:

  • deel te nemen aan de maatschappij van morgen?
  • zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen?
  • later aan het werk te kunnen?
  • levenslang verder te kunnen leren?

  Het traject werd uitgerold in verschillende stappen.

  Stap 1: de 50 dagen van het onderwijs

  Tijdens een eerste fase konden scholieren, burgers en organisaties hun ideeën delen via de website onsonderwijs.be en op sociale media via de #eindtermen. Daarnaast moedigde de Vlaamse overheid burgers en organisaties aan om zelf debatten te organiseren met vrienden, collega’s of medestudenten. Ze bundelde alle ideeën in een rapport dat de basis vormde voor de volgende stap.

  Stap 2: de 5 nachten van het onderwijs

  De volgende fase bestond uit vijf gespreksavonden, 1 per Vlaamse provincie, waarop een breed en divers publiek in kleine groepjes aan de slag ging om de ideeën uit het rapport verder te verfijnen en verdiepen.

  Stap 3: het onderwijsfestival

  De afsluiter van het traject was een debat in het Vlaams Parlement. Tijdens een ‘onderwijsfestival’ gingen experts, leerkrachten, leerlingen en Vlaams Parlementsleden een hele dag in gesprek. De conclusies werden officieel overhandigd aan het Vlaams Parlement.

  Bijzondere aandacht voor scholieren

  In het hele traject speelde de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) een belangrijke rol. De VSK bundelde de mening van 17.000 scholieren en selecteerde 10 leerlingen die het hele traject van begin tot eind op de voet volgden. Zij moeten er in de toekomst op toezien dat het Vlaams Parlement effectief met de conclusies aan de slag gaat.