chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Naar een burgerpanel met de gemeenteraad van Mechelen

  Met dit project wil de stad Mechelen gemeenteraadsleden een actieve rol geven in participatieprocessen met burgers.

  Een burgerpanel

  Een kerngroep van een tiental gemeenteraadsleden en mederwerkers van de adminstratie tekende samen een concept uit voor de oprichting van een burgerpanel. Dit proces werd begeleid door DKB en Levuur. Het burgerpanel telt 50 Mechelaars van 16 jaar en ouder en krijgt als opdracht om de gemeenteraad te adviseren over een actueel stedelijk thema.  

  Loting

  Om tot een representatieve groep van inwoners te komen, werd gekozen om de leden van het burgerpanel te selecteren via loting. Dit is een vernieuwende manier om burgers te betrekken bij het beleid. De stad Mechelen wil hierin een voorbeeld zijn voor andere steden en gemeenten. Voor de organisatie van de loting kreeg de stad ondersteuning van expert Yves De Jaeghere (G1000 & deliberatieve democratie).

  Thema

  Het thema waar het eerste burgepanel zich over zal buigen, wordt: Hoe kan je als stad een goede mix maken tussen een bruisende stad en één met voldoende rustplekken?'

  Verloop

  Tijdens twee dagen dompelen experten, beleidsmedewerkers en stakeholders de leden van het burgerpanel onder in het thema. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten komen aan bod. De leden van het burgerpanel komen samen tot een advies voor de gemeenteraad over dit thema.

  Leden van de pool van facilitatoren helpen om de gesprekken aan de tafels in goede banen te leiden.   

  De bijeenkomsten van het burgerpanel waren gepland op twee zondagen: 29 maart en 19 april 2020. Omwille van het coronavirus worden deze twee dagen verschoven naar een later tijdstip. De exacte data worden nog bepaald.

  Lees meer over het Burgerpanel in Mechelen en de verschillende stappen in het traject.

  Meer lezen over de andere pilootprojecten 'participatieve gemeenteraden'