chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Organisaties die werken rond participatie

  Enkele organisaties die actief bezig zijn met participatie:

  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

  De VVSG is het steunpunt en de belangenbehartiger van de lokale besturen. Ze geeft informatie, advies, vorming en begeleiding aan politieke bestuurders en personeelsleden. Ze vertegenwoordigt de lokale besturen bij andere overheden en organisaties. En ze ontwikkelt visies rond bestuurskracht, lokale democratie en kwaliteit van beleidsvoering. VVSG zet besturen onder andere op weg om te komen tot een efficiënt participatieproces.

  De Wakkere Burger

  De Wakkere Burger is een sociaal-culturele beweging die streeft naar een participatieve democratie. Ze ondersteunen participatieprocessen tussen overheden en burgers, stimuleren nieuwe vormen van participatie en begeleiden actieve burgers met ideeën. Burgervuur is hun inspiratieplek voor lokale actie. Het platform bouwt aan een netwerk van actieve burgers die elkaar online en in het echt inspireren en aanvuren. Burgers delen er hun ervaringen met kleine en grote acties.

  Kind & Samenleving

  Kind & Samenleving is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken. Op de website vind je informatie over volgende thema's: Hoe zet je een kwalitatief onderzoek met kinderen en jongeren op? Hoe bouw je een inspraaksessie op? Welke tools bestaan er voor inspraak en participatie bij ruimtelijke projecten? En waarom zou je eigenlijk aan inspraak en participatie doen?

  Dēmos: kenniscentrum van het Vlaamse participatiedecreet

  Het kenniscentrum ondersteunt de overheid en organisaties bij de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Dēmos doet onderzoek, organiseert workshops en brengt organisaties samen voor kruisbestuivingen. Dēmos heeft de LCD-toolkit vertaald waarbij LCD staat voor Luisteren, Creëren en Doen. Het stappenplan helpt je om een project op een participatieve manier vorm te geven.

  Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

  Samenlevingsopbouw steunt en versterkt kwetsbare mensen in hun strijd tegen uitsluiting en achterstelling. Ook ijvert de organisatie voor een beleid dat kiest voor sociale maatregelen. Omdat iedereen recht heeft op een goeie job, sociale bescherming, een behoorlijk dak boven zijn hoofd, een gezonde omgeving en aangename vrije tijd.  Samenlevingsopbouw zet participatieve processen van onderuit op. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen heeft een eigen toolbox voor participatie.