chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Participatieladder

  dit zijn iconen van de verschillende vormen van participatie

  Participatie kan plaatsvinden op verschillende niveaus, die worden onderverdeeld op een  participatieladder met 5 treden. Hoe hoger we klimmen op de ladder, hoe meer invloed en impact burgers en andere partijen uit de samenleving hebben in het proces. Elke trede komt overeen met één of meerdere vormen van participatie en hoe je ermee aan de slag gaat kan je vinden op vormen-van-participatie.  

  1. Overheidssturing: de overheid neemt het initiatief en de verantwoordelijkheid, in de rol van rechtmatige overheid. Burgers, bedrijven en organiseren volgen van een afstand en informeren zich af en toe. Het is belangrijk als overheid om goed te informeren. Geef de burgers ook een kans om meldingen, klachten en verzoekschriften in te dienen. 
  2. Burgerparticipatie: consultatie/advies en co-productie. De overheid betrekt andere spelers uit de samenleving, houdt rekening met hun inbreng, maar behoudt het recht om te beslissen (primaat van de politiek). Dat kan in verschillende gradaties. Een overheid kan consulteren over een voorstel dat al in de eindfase zit (consultatieve overheidsstijl) of advies vragen via de adviesraden. De overheid kan ook andere actoren meer interactief laten meedenken al dan niet van bij het begin van de beleidscyclus. In dat geval spreken we van co-productie. De overheid neemt de rol op van presterende overheid. 
  3. Cocreatie of gedeelde verantwoordelijkheid. Burgers, de overheid, middenveldorganisaties, ondernemingen en kennisinstellingen bepalen samen de agenda, zoeken samen oplossingen en nemen samen beslissingen. Vervolgens zoeken alle betrokken partijen samen financiering en voeren beslissingen ook samen uit.  Iedereen is een gelijkwaardige partner. De overheid treedt op als netwerkende overheid. Benieuwd hoe je co-creatie in de praktijk kan brengen? 
  4. Overheidsparticipatie: meer en meer nemen  burgers, ondernemers, kennisinstellingen of het middenveld zelf het initiatief om – al dan niet samen – maatschappelijke meerwaarde te creëren.  Het initiatief komt van onderuit. We spreken in dit geval niet van beleidsparticipatie, maar van overheidsparticipatie. Overheden kunnen op verschillende manieren reageren op of deelnemen aan initiatieven van onderuit. Ze kunnen niets doen, maar ze kunnen ook trachten het initiatief te verrijken. Dat kan door het initiatief te ondersteunen of te faciliteren, wanneer initiatiefnemers bij de overheid aankloppen. Maar dat kan ook actief, door initiatieven en energie van onderuit aan te jagen. Bijvoorbeeld door er een kader voor te creëren. Voorbeelden hiervan zijn de burgerbegroting, tijdelijke invullingen of the right to challenge. De overheid neemt de rol op als responsieve overheid.
  5. Zelfbeheer: burgers, bedrijven en organisaties nemen zelf het initiatief en rollen het volledig uit, zonder betrokkenheid van de overheid. Voorbeelden van zelfbeheer en hoe de overheid hierop kan inspelen vind je op zelfbeheer.

  Die participatieladder zien we ook terug in Vlaanderen. Daar drukken actoren op heel verschillende manieren hun stempel op de maatschappij. Om er samen iets anders of beters van te maken.