chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stadslab 2050 Antwerpen: we experimenteren samen een toekomst

  dit is een tuinstraat in Antwerpen (C) Tiemen Vergeylen

  Periode van het project: 2013 - nu

  Website

  Het Antwerpse Stadslab2050 brengt onder meer burgers, ondernemers en experts samen om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en innovatieve projecten op te zetten rond mobiliteit, energie, luchtkwaliteit, wonen, voeding en mode.

  dit is een icoon dat cocreatie uitbeeldt

  Duurzame stad

  Hoe creëer je een leefbare stad voor zoveel mogelijk mensen zonder een negatieve impact op het milieu? Rond die vraag experimenteert het Antwerpse Stadslab2050 voor de toekomst.

  De krachten verenigen

  De transitie naar een duurzame stad in 2050 realiseer je niet alleen als overheid. Het stadslabo van Antwerpen gaat in de brede samenleving op zoek naar kennis, ervaring, noden en vragen en zoekt naar samenwerkingsvormen op maat. Iedere Antwerpenaar kan stadslaborant worden: als burger, onderzoeker, handelaar, technicus, ambtenaar, met de kracht van een instelling, bedrijf, vereniging of buurt of gewoon in je eentje. Dat kan op verschillende manieren: door deel te nemen aan workshops over uitdagingen die het lab initieert of door zelf voorstellen aan te brengen via het projectenfonds Duurzame stad.  Stadslab tracht nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden die hierdoor ontstaan vast te houden, te versterken en uit te breiden.

  Samen Doen

  Workshops moeten leiden naar innovatieve projecten die concrete oplossingen aanreiken. Onder de slagzin ‘we experimenteren een toekomst’ worden proefprojecten opgezet rond o.m. duurzame mobiliteit, energie, luchtkwaliteit, wonen, voeding en mode.  Als een experiment slaagt, probeert het lab de oplossing op te schalen. Niet alleen het resultaat is daarbij belangrijk. Er gaat minstens evenveel  aandacht naar de manier waarop vernieuwende oplossingen en samenwerkingsvormen tot stand komen en wat er uit te leren valt.  Want in een labo is er ruimte om te experimenteren, met vallen en opstaan.