chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waar moet je zeker aan denken als je een publicatie uitgeeft? Alle richtlijnen voor de publicaties van de Vlaamse overheid op een rijtje.

  Publiceer digitaal en beperk de oplage van gedrukte publicaties
  Hou rekening met personen met een visuele, auditieve of motorische beperking
  Vermeld altijd een verantwoordelijke uitgever op gedrukte publicaties
  Vraag een wettelijk depotnummer aan, ook voor digitale publicaties
  Vraag eventueel een Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) aan
  Maak je publicatie toegankelijk via het bestelloket op www.vlaanderen.be/publicaties
  Bezorg 1 exemplaar aan het archief voor gedrukte overheidspublicaties

  Publiceer digitaal en beperk de oplage van gedrukte publicaties

  Als je een publicatie uitgeeft van de Vlaamse overheid, dan moet je die sowieso (ook) digitaal ter beschikking stellen, behalve als dat niet kan wegens auteursrechten.

  Sommige publicaties mag je alleen digitaal uitgeven, namelijk:

  • Publicaties die bestemd zijn voor een technische doelgroep
  • Publicaties voor intern gebruik in de Vlaamse administratie
  • Jaarverslagen

  Als het echt nodig is om een publicatie op papier te verspreiden, dan moet je dat doelgericht doen. Hou de oplage beperkt en hou je verzendlijsten actueel.

  Hou rekening met personen met een visuele, auditieve of motorische beperking

  Maak jouw digitale publicatie ook toegankelijk voor personen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Je vindt meer informatie bij Digitale toegankelijkheid.

  Vermeld altijd een verantwoordelijke uitgever op een gedrukte publicatie

  Op elk drukwerk dat in verschillende exemplaren wordt uitgegeven en bij een publiek wordt verspreid, moet de naam en de woonplaats staan van de verantwoordelijke uitgever. Dat is de persoon die voor de inhoud van het drukwerk verantwoordelijk is en in het geval van laster en eerroof aansprakelijk is.

  Een vereniging vermelden is niet genoeg, de verantwoordelijke uitgever moet een fysieke persoon zijn. Het adres mag eventueel dat van de organisatie zijn.

  Op digitale publicaties hoef je geen verantwoordelijke uitgever te vermelden. De auteur is aansprakelijk.

  Vraag een wettelijk depotnummer aan, ook voor digitale publicaties

  Alle gedrukte en digitale publicaties van de Vlaamse overheid moeten gedeponeerd worden in de Koninklijke Bibliotheek van België: boeken, brochures, rapporten, jaarverslagen, tijdschriften, kaarten … 

  Alleen deze publicaties moet je niet deponeren:

  • Publicaties met minder dan 5 pagina's (tenzij ze tot een reeks behoren)
  • Herdrukken zonder inhoudelijke of vormelijke wijzigingen
  • Publicaties, bestemd voor reclamedoeleinden of van kortstondig belang, zoals catalogi van handelsondernemingen, prijslijsten, kalenders, agenda's, telefoongidsen
  • Dag- en weekbladen 

  Niet-periodieke publicaties, zoals boeken en brochures, worden gedeponeerd met een wettelijk depotnummer. Periodieke publicaties zoals tijdschriften worden gedeponeerd zonder depotnummer.

  Het depotnummer bestaat uit vier componenten, bijvoorbeeld D/2020/3241/005

  • Hoofdletter D
  • Jaar van deponering, bijvoorbeeld 2020
  • Het inschrijvingsnummer van de uitgever in het register van de Koninklijke Bibliotheek, voor de Vlaamse overheid is dat: 3241
  • Volgnummer in het register van de uitgever (de Vlaamse overheid), bijvoorbeeld: 005.

  Het uitgeversnummer van de Vlaamse overheid geldt voor:

  • De departementen
  • De intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) zonder rechtspersoonlijkheid
  • De strategische adviesraden
  • De kabinetten van de Vlaamse Regering

  Voor die entiteiten vervult de bibliotheek van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken de administratieve taken van het wettelijk depot voor alle publicaties. Ze houdt het uitgeversregister bij, kent de depotnummers toe en deponeert de publicaties met de vereiste formulieren in de Koninklijke Bibliotheek.

  De intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en alle extern verzelfstandigde agentschappen kunnen een beroep doen op de administratieve organisatie van de bibliotheek, maar ze kunnen ook zelf een uitgeversnummer aanvragen in de Koninklijke Bibliotheek.

  Werkwijze voor niet-periodieke publicaties zoals boeken, brochures en rapporten

  • Vraag voordat een publicatie wordt gedrukt of digitaal wordt uitgegeven een wettelijk depotnummer aan. Je kunt dat doen via e-mail op publicaties@vlaanderen.be of via de publicatiedatabank https://publicaties.vlaanderen.be.
  • De bibliotheek registreert de publicatie en kent het depotnummer toe binnen de twee werkdagen.
  • Vermeld het depotnummer in de publicatie, bij voorkeur in het colofon.
  • Zodra de publicatie is verschenen, stuur je twee exemplaren van de gedrukte publicatie naar de bibliotheek en/of één exemplaar van de digitale publicatie naar publicaties@vlaanderen.be. Eén gedrukt exemplaar van de publicatie wordt bewaard in het archief van de bibliotheek.
  • De bibliotheek verzendt de gedrukte publicatie met het vereiste depotformulier naar de Koninklijke Bibliotheek en deponeert de digitale publicatie in het e-depot.

  Werkwijze voor periodieke publicaties zoals tijdschriften en nieuwsbrieven

  • Tijdschriften en andere periodieke publicaties worden gedeponeerd zonder depotnummer. Je hoeft voor die publicaties geen depotnummer aan te vragen.
  • Zodra je publicatie is verschenen, stuur je twee exemplaren van elk gedrukt nummer naar de bibliotheek en één exemplaar van elke digitale editie naar publicaties@vlaanderen.be. Eén exemplaar van de publicatie wordt bewaard in het archief van de bibliotheek.
  • De bibliotheek verzendt de gedrukte publicatie met het vereiste depotformulier naar de Koninklijke Bibliotheek en deponeert de digitale publicatie in het e-depot.

  Vraag eventueel een Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) aan

  Een ISBN is een unieke, internationale identificatie van een publicatie. Het ISBN wordt gebruikt in de besteladministratie van boekhandels en boekdistributiebedrijven, en in de catalogi en bestelsystemen van bibliotheken. Het nummer maakt een publicatie gemakkelijker opzoekbaar. Het is niet verplicht om aan een publicatie een ISBN toe te kennen.

  Het ISBN bestaat uit een code van vijf onderdelen, die door de letters ISBN wordt voorafgegaan. In totaal telt de code 13 karakters. Het nummer ISBN 978-90-403-0123-9, bijvoorbeeld, bevat de volgende onderdelen:

  • Productprefix: 978 of 979
  • Groepsaanduiding voor Nederland en Vlaanderen: 90
  • Uitgeversaanduiding van de Vlaamse overheid: 403
  • Titelaanduiding: 0123
  • Controlecijfer, dat de rekenkundige juistheid garandeert: 9

  De bibliotheek van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken coördineert de aanvragen van een ISBN voor alle publicaties van de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, de strategische adviesraden en de kabinetten van de Vlaamse Regering.

  De intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en alle extern verzelfstandigde agentschappen kunnen een beroep doen op de administratieve organisatie van de bibliotheek, maar ze kunnen ook zelf een uitgeversnummer bij Meta4Books aanvragen.

  • Vraag minstens twee weken voor de publicatie wordt gedrukt, een ISBN aan. Je kunt dat doen via een e-mail naar publicaties@vlaanderen.be of via de publicatiedatabank. Je kunt het ISBN gelijktijdig met het wettelijk depotnummer aanvragen.
  • De bibliotheek registreert je aanvraag bij Meta4Books.
  • Meta4Books levert het overeenstemmende ISBN voor je publicatie aan de bibliotheek.
  • De bibliotheek stuurt het ISBN naar jou door.
  • Vermeld het ISBN in het colofon van je publicatie.

  Maak je publicatie toegankelijk via de publicatiedatabank

  Op www.vlaanderen.be/publicaties kunnen burgers, organisaties en ambtenaren alle publicaties van de Vlaamse overheid zoeken, raadplegen, downloaden, bestellen en (elektronisch) betalen.

  Een nieuwsbrief brengt geïnteresseerde lezers wekelijks op de hoogte van de nieuwe overheidspublicaties.

  Die nieuwsbrief wordt ook naar het Vlaams Parlement verstuurd. Het is de officiële weg om jaarverslagen en ondernemingsplannen bij het Vlaams Parlement in te dienen. Meer informatie vind je in  omzendbrief 2017/11

  Alle digitale publicaties zijn gratis raadpleegbaar, ook de publicaties waarvoor in gedrukte vorm een drempelbedrag of een hogere kostprijs wordt gevraagd.

  Elke entiteit van de Vlaamse overheid is verplicht om haar publicaties toegankelijk te maken via het bestelloket, behalve als dat niet kan wegens auteursrechten. Vraag een toegangsaccount aan op: publicaties@vlaanderen.be.

  De databank van het bestelloket is uitgegroeid tot het digitale depot van overheidspublicaties. De publicaties van de Vlaamse overheid worden hier op een toegankelijke manier ontsloten en op langere termijn duurzaam gearchiveerd. Het digitale depot functioneert als het bronbestand van overheidspublicaties en kan in andere sites en toepassingen geïntegreerd worden.

  Bezorg 1 exemplaar aan het archief voor gedrukte overheidspublicaties

  De bibliotheek van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft de opdracht om de gedrukte publicaties van de Vlaamse overheid te bewaren en te ontsluiten. Ze catalogiseert ze in haar informatiesysteem en bewaart ze in het archief. Iedereen kan de publicaties op aanvraag raadplegen.

  Je bent daarom verplicht om van elke gedrukte publicatie 1 exemplaar te bezorgen aan de bibliotheek van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Als je al twee exemplaren hebt opgestuurd bij de aanvraag voor het wettelijk depot, dan hoef je geen extra exemplaar meer te sturen.

  De richtlijnen op deze pagina komen uit Omzendbrief VR 2010/34

  Contact

  Departement Kanselarij en Bestuur. Bibliotheek

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 48 77
  E-mail
  Website