chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Communicatie en sponsoring

  Kan de Vlaamse overheid zich laten sponsoren bij een communicatieactie? Ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Hou rekening met:

  De normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie

  De Vlaamse overheid communiceert commercieel neutraal. Dat betekent dat ze alleen bedrijven, merken of personen vermeldt als dat relevant of noodzakelijk is voor haar eigen boodschap, nooit met de bedoeling om ze aan te prijzen. De Vlaamse overheid mag wel samenwerken met een derde. Sponsoring kan als een vorm van samenwerking beschouwd worden. De overeenkomst met de sponsor moet in elk geval op een correcte manier tot stand komen (zie ook verder).

  De samenwerking moet evenwichtig zijn. Voor de sponsor vertegenwoordigt de zichtbaarheid die hij krijgt een bepaalde (commerciële) waarde. Die waarde mag niet groter zijn dan het voordeel voor de Vlaamse overheid. Dat betekent dat je die waarde moet inschatten. Bedenk daarbij dat veel firma’s zich graag laten associëren met de overheid, omdat ze dat als een 'keurmerk' zien. Schat de waarde dus niet te laag in. Letterlijk: "De Vlaamse overheid aanvaardt geen aanbiedingen tot samenwerking vanwege derden, waarin derden een duidelijk aanwijsbaar eenzijdig of dominant belang hebben, ook niet wanneer die samenwerking gratis is of tegen gunstige voorwaarden kan worden verkregen."

  Het moet voor de lezer, kijker of luisteraar duidelijk zijn wie er communiceert. "Wanneer de Vlaamse overheid samen met een andere overheid of met een private derde communiceert, worden de namen en logo’s van de externe partners in de overheidscommunicatie vermeld, overeenkomstig de richtlijnen van de huisstijlgidsen van de Vlaamse overheid."

  De principes van transparantie en gelijke mededinging

  Er is geen formele reglementering in verband met sponsoring, zoals die wel bestaat voor overheidsopdrachten. Of een sponsorovereenkomst moet beschouwd worden als een 'overheidsopdracht' is niet zo duidelijk. Ook een sponsorovereenkomst is een overeenkomst 'ten bezwarende titel', zelfs al is er geen financiële transactie. Maar de formele regels van de wetgeving overheidsopdrachten zijn niet zomaar toe te passen op sponsoring. In elk geval moeten wel de onderliggende principes gerespecteerd worden.

  Transparantie: stel objectieve en relevante criteria op waaraan de sponsor moet voldoen en op basis waarvan je de selectie kunt maken. Dan kun je achteraf verantwoorden waarom je met een bepaalde sponsor in zee bent gegaan.

  Gelijke mededinging: iedere kandidaat-sponsor die aan de criteria beantwoordt, moet in principe gelijk in overweging genomen worden. Dat betekent niet automatisch dat iedere mogelijke kandidaat gecontacteerd moet worden. Dat is immers niet altijd haalbaar, en voor kleinere overeenkomsten ook buiten proportie. Twijfel je hoe je dit principe in de praktijk moet omzetten, vraag dan raad aan jouw aanspreekpunt i.v.m. overheidsopdrachten.

  De (indruk van) onafhankelijkheid van de overheid

  Uiteraard mag de overheid op geen enkele manier afhankelijk worden van een sponsor. Er mag geen enkele verplichting ontstaan buiten de sponsorovereenkomst zelf, en het publiek mag ook niet die indruk krijgen. Beschouw een sponsorovereenkomst steeds als een zakelijke overeenkomst met voordelen voor beide partijen. Een sponsor is geen mecenas ; je gaat een sponsorovereenkomst aan omdat die past binnen je eigen communicatiestrategie.

  Maak duidelijke afspraken over de voorwaarden, de kosten en de baten voor beide partijen.

  Meer info

  Voor wie sponsoring zoekt van de Vlaamse overheid: er is geen centrale dienst voor sponsoring of subsidiëring. Op Vlaanderen.be vind je de contactgegevens van alle diensten van de Vlaamse overheid. Daar kun je nagaan bij welke dienst je terecht kan met uw specifieke verzoek tot sponsoring, of met een specifieke subsidieaanvraag. Vind je niet de dienst die j zoekt? Bel dan gratis 1700 (tussen 9 en 19 uur).

  Ruimer kader : Vlaanderen.be/intern/normen-en-regelgeving-overheidscommunicatie

  Contact

  Marijke Vrijders

  Adres
  Herman Teirlinck
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  E-mail