chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vertalingen en hertalingen aanvragen

  Vertalingen voor de Vlaamse overheid

  De departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid kunnen hun communicatie over de coronacrisis laten vertalen in meerdere talen, of laten hertalen naar duidelijk Nederlands, ondersteund met laagdrempelig beeldmateriaal. Het gaat over vertalingen en hertalingen voor:

  • de ondersteuning van de communicatie tussen een organisatie, dienst, voorziening of bestuur met burgers
  • over zorg en preventie
  • over de toepassing van de maatregelen voor crisisbeheersing in hun beleidsdomein

  Deze vertalingen en hertalingen ondersteunen de communicatie met een publiek dat via traditionele Nederlandstalige communicatie vaak minder goed bereikt wordt: bv. anderstaligen, laaggeletterden, personen met een beperking,… De hertalingen en vertalingen gebeuren door het Agentschap Integratie en Inburgering, atlas integratie & inburgering Antwerpen, IN-Gent en Wablieft.

  Entiteiten van de Vlaamse overheid die documenten willen laten vertalen voor andere doeleinden, kunnen terecht bij het team Vertalingen van de Vlaamse overheid.

  Prijs

  • Aanvragen van entiteiten van de Vlaamse overheid in kader van de coronacrisis bedoeld voor een vertaling worden conform de voopgestelde tarieven vergoed door de aanvragende entiteit. Voor spoedtarief (oplevering binnen de 48u) bedraagt de kost € 0,16 per woord, voor normaal tarief € 0,11 per woord.
  • Indien voorafgaand aan de vertaling een hertaling naar eenvoudig Nederlands nodig is, staat het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) in voor de bijkomende kost.
  • Bij aanvragen van entiteiten van de Vlaamse overheid in kader van de coronacrisis bedoeld voor een hertaling naar beeldtaal, worden naargelang de vraag bekeken wie de opdracht financiert. 

  Vertaal- en hertaalvragen van lokale actoren die de lokale dienstverlening overstijgen

  Lokale organisaties, voorzieningen, gemeentes en steden kunnen hun communicatie over de coronacrisis ook laten vertalen of hertalen door de bovenstaande partners. Die vertaal- en hertaalvragen gaan vaak over gelijkaardige materie.

  Wanneer deze partners van mening zijn dat een bepaalde communicatie over de coronacrisis voor heel Vlaanderen relevant kan zijn, kunnen zij via ccvo@vlaanderen.be navragen of een generieke vertaling of hertaling mogelijk is. Het CCVO stemt hierover af met de inhoudelijk bevoegde entiteit. 

  Vertaling aanvragen

  Bezorg de volgende informatie aan het CCVO (ccvo@vlaanderen.be) voor je vertaal- of hertaalvraag:

  • Wat voor document laat je vertalen/hertalen? (flyer, brief, poster,…?)
  • Wat moet er gebeuren?
   • hertaling naar eenvoudig Nederlands
   • laagdrempelig beeldmateriaal maken
   • vertaling (+ naar welke talen)
  • Welke timing heb je voor ogen?
  • Wie is de contactpersoon in jouw entiteit die de vertaal- of hertaalvraag verder zal opvolgen?
  • Zijn er aparte afspraken voor Antwerpen en Gent gemaakt? (Partners Atlas integratie & inburgering Antwerpen en IN-Gent zijn stedelijke agentschappen.)

  Je zorgt zelf voor:

  • Lay-out van de vertaalde/hertaalde teksten.
  • Publicatie en verspreiding naar de relevante intermediairs, professionals.
  • Informeren van de hertaal- en vertaalpartners van waar er gepubliceerd wordt.
  • Respecteren van de taalwetgeving in bestuurszaken.

  Vertalingen voor andere organisaties

  Maakt jouw organisatie geen deel uit van de Vlaamse overheid? Je kan vertalingen aanvragen bij de diensten sociaal tolken en vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering, atlas integratie & inburgering Antwerpen, of IN-Gent. Je kan een hertaling naar duidelijk Nederlands aanvragen bij Wablieft.

  Jouw vraag komt dan terecht bij de reguliere dienstverlening van deze organisaties. Voor de diensten sociaal tolken en vertalen geldt dat jouw organisatie een samenwerkingsovereenkomst moet aangaan; de dienstverlening is ook betalend. Ook bij Wablieft is de dienstverlening betalend. De vertaal- en hertaalpartners passen hun reguliere tarieven toe voor vragen van lokale organisaties, diensten en voorzieningen.

  Hoe gebruik je vertalingen en hertalingen?

  Vertalingen en hertalingen zijn hulpmiddelen voor intermediairs, lokale besturen en professionals in hun rechtstreekse communicatie met burgers – maar vervangen die rechtstreekse communicatie niet. Heerlijk Helder en gedragsinzichten zijn ook hier telkens een meerwaarde. 

  Meer informatie over het correct inzetten van vertalingen en hertalingen.

  Meer informatie over toegankelijk communiceren (Diversiteitspraktijk van atlas integratie & inburgering Antwerpen)