chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Contacteer het team van Diversiteitsbeleid

  Dienst Diversiteitsbeleid
  Agentschap Overheidspersoneel
  Vlaamse overheid

  Havenlaan 88, bus 33 - 1000 Brussel
  E-mail: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  http://overheid.vlaanderen.be/diversiteitsbeleid

  www.facebook.com/diversiteitsbeleid

  https://twitter.com/DiversiteitVO

   Michiel Trippas

   Vlaams Diversiteitsambtenaar

   Tel. 0491 96 60 40

   michiel.trippas@vlaanderen.be

   Gert Tielemans

   Beleidsmedewerker Gelijke kansen en Diversiteit

   Ondersteuning Entiteiten / Agentschappen

   Tel. 0499 59 43 73

   gert.tielemans@vlaanderen.be

   Greta Gryson

   Stafmedewerker Gelijke kansen en Diversiteit

   Bemiddelaar diversiteitsstages 

   Tel. 0490 65 43 60

   greta.gryson@vlaanderen.be

   Recep Bas

   Toeleider kansengroepen - Bemiddelaar

   Arbeidsmarktcommunicatie - Instroom

   Tel. 0491 96 60 36

   recep.bas@vlaanderen.be

   Gabriela Necula

   Specialist handicap en chronische ziekte

   Uitvoering Tewerkstellingsondersteunende
   maatregelen (TOM)

   Tel. 0490 58 73 73

   onbeperktaandeslag@vlaanderen.be

   gabriela.necula@vlaanderen.be

   Jolien Voorspoels

   Beleidsmedewerker Gelijke Kansen en Diversiteit

   Monitoring en Gender

   Tel. 0491 35 47 51

   jolien.voorspoels@vlaanderen.be

   Merel Terlien

   Beleidsmedewerker Gelijke Kansen en Diversiteit

   Handicap en chronische ziekte 

   Tel. 0490 58 97 23

   onbeperktaandeslag@vlaanderen.be

   merel.terlien@vlaanderen.be

   Nini Van de Velde

   Management Assistent

   Secretariaat

   Tel. 0491 96 60 41

   nini.vandevelde@vlaanderen.be

   Mireille Brepoels

   Projectcoördinator Gelijke kansen en Diversiteit

   Taalbeleid

   Tel. 0491 96 60 39

   mireille.brepoels@vlaanderen.be

   Jolien Versin

   Medewerker

   Tel. 0477 96 45 89

   jolien.versin@vlaanderen.be