Contact

De website Werking van de Vlaamse overheid biedt voornamelijk dienstverlening aan de entiteiten van de Vlaamse overheid (personeelsdiensten, aankoopdiensten, archiefdiensten ...).

  • Bent u geen personeelslid van de Vlaamse overheid, dan kan de website helaas niet antwoorden op vragen over uw loon, hospitalisatieverzekering, pensioen, overheidsopdrachten ...
  • Bent u wel een personeelslid van de Vlaamse overheid, dan kunt u voor eerstelijnsdienstverlening terecht bij uw personeelsdienst / MOD (of interne aankoopdienst, archiefdienst ...).

Contactpagina's beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

De contactpagina's van de entiteiten van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur vindt u op vlaanderen.be.

Klachtenbehandeling

Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening of met de uitvoering van onze opdracht, neemt u bij voorkeur contact op met de dossierbehandelaar. Door het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen heeft iedere burger het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij een bestuursinstelling over de handelingen en de werking van die bestuursinstelling.