chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Contactpersonen integriteit en vertrouwenspersonen in de Vlaamse overheid

  Contactpersonen integriteit

  Heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid hebben een contactpersoon integriteit. Zij helpen bij de uitwerking van het integriteitsbeleid binnen hun entiteit. U kunt bij hen ook terecht met dilemmavragen en vragen over de algemene en eventuele entiteitspecifieke deontologische codes.

  Contactpersonen integriteit worden door elke entiteit zelf aangesteld en beschreven in het organisatieregister. Als een afdeling een eigen contactpersoon heeft, die verschillend is van deze van de entiteit, wordt hij/zij apart vermeld. Bij iedere contactpersoon vindt u ook contactgegevens terug.

  Vertrouwenspersonen

  Daarnaast hebben verschillende entiteiten ook een vertrouwenspersoon psychosociaal welzijn. Hun rol kadert binnen de wet van 11 juni 2001 die werknemers beschermt tegen pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag en psychische belasting op het werk. De vertrouwenspersonen ondersteunen de preventieadviseurs in de bestrijding van ongewenst gedrag op het werk. De vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar oplossingen. De vertrouwenspersonen weten ook bij welke instantie personeelsleden het juiste antwoord kunnen vinden op specifieke vragen en kunnen doorverwijzen als ze bijvoorbeeld geconfronteerd worden met integriteitsschendingen (zoals bv. fraude, diefstal…).

  Naast de vertrouwenspersonen binnen de verschillende entiteiten zijn er ook centrale vertrouwenspersonen waar u steeds terecht kunt (ongeacht de entiteit waartoe je behoort). Uiteraard kan je ook steeds rechtstreeks contact opnemen met de preventieadviseurs psychosociaal welzijn.

  Op de website van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming vind je de contactgegevens van de vertrouwenspersonen (centrale en andere) en van de preventieadviseurs psychosociaal welzijn.